Okos eszközök az orvoslásban

Okos eszközök az orvoslásban

Mi a Netdoktor?

A NetDoktor több mint egy orvosi program. Egy olyan medikai rendszer, mely számos önálló szoftver közt létesít kapcsolatot.
Jelenleg fut egy fejlesztés, melynek a keretében egy az orvos és a pacientúrája közti intelligens kapcsolatot támogató applikáción dolgozunk. Ez az app az egészségmegőrzés, a prevenció és a betegellátás területén egyaránt hatékonyan alkalmazható lesz. A projekt keretében elkészülő okos telefonon futó, és az ellátást végző orvos szoftverével kommunikáló app számos kényelmi megoldást is nyújt majd.

NetDoktor-Lakossági Applikáció

Az applikációban megadott feltételek szerint kereshető lesz az ország összes orvosa, egészségügyi intézménye és patikája.
A páciens az appon látja az orvosának a rendelési időszakát és a foglalható szabad időpontokat. Az előjegyzéskor megadhatja a vizit okát, feltölthet leletet, stb. Az orvos pedig a NetDoktor naptárában illetve a NetDoktor orvosi appjában egyből látja a foglalt időpontot, a pácienst és a foglalás okát.
A NetDoktor értesítési modulja is kapcsolódni fog a lakossági mobilapplikációhoz, így a páciens az időszerű eseményekről (pl. védőoltások, szűrések, státuszvizsgálatok, gondozások, lejáró jogosítvány alkalmassági, KGY igazolvány, TP igazolás) nem csak az orvosának megadott e-mail címére kaphatja majd meg az automatikus értesítéseket, hanem az applikáción keresztül is. A funkció támogatja a pácienseket a tudatos egészségmegőrzés terén, az orvosokat pedig az aktuális indikátor célértékek elérésében.

Telemedicina

A NetDoktor pilotként szerepel az ÁEEK Telemedicina Projektjében. Ennek keretében illeszteni fogjuk a NetDoktor apphoz a projektben résztvevő eszközöket is. A lakossági appban a beteg által mért mérési értékek (vérnyomás, vércukor, testsúly, stb.) rögzíthetők a mérési naplóban, vagy akár a mérőeszközök automatikusan is át tudják azokat adni. A beküldött adatok felkerülnek az orvosi rendszerbe, a páciens kórtörténetébe is, jelezve, hogy azok a beteg által mért értékek.
További illesztéseken is dolgozunk. Az OMRON magyarországi képviseletével született megállapodás alapján 2020-ban a NetDoktorba automatikusan bekerülnek az Omron-Medistance Telemedicina Projektben résztvevő háziorvosok által kihelyezett telemedicina eszközök mérési értékei. A Szegedi Tudományegyetemmel is dolgozunk egy telemedicina modulton, amelyen keresztül a fejlesztés alatt lévő mobil apphoz kapcsolható lesz egy olyan holter EKG eszköz, amely 2-3 napon keresztül lehet a páciens mellkasán, úgy hogy az nem zavarja a mindennapi életben (nincs külön vezeték, doboz, fürödhet vele, stb.) és folyamatosan szolgáltatja az EKG jeleket Bluetoothon keresztül az app felé. Az SZTE által kidolgozott algoritmussal a jelek feldolgozásra és értékelésre kerülnek, és pitvarfibrilláció gyanúja esetén alarm jelet küld a háziorvos illetve igény esetén a bevont kardiológus felé.

Hiszünk benne, hogy az online technológiák hatékonyan alkalmazhatók a betegellátás és egészségmegőrzés területén is.

GDPR megfelelés – A praxisban kezelt személyes adatok biztonsága

GDPR megfelelés – A praxisban kezelt személyes adatok biztonsága

GDPR – az Európai Unió 2016/679 adatvédelmi rendelete

Már több mint egy éve, hogy életbe lépett az Európai Unió 2016/679 adatvédelmi rendelete, vagyis a GDPR, de még mindig elég nagy a káosz a gyakorlati alkalmazásában.

Személyes adatok

Nézzük először is milyen adatokra vonatkozik a rendelet. A GDPR a személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza. Személyes adatnak azok az információk számítanak, amelyek egy adott emberre vonatkoznak. Ez az adatokon végzett valamennyi műveletet jelenti, úgy mint az adatok megismerése, rögzítése, továbbítása, stb. De nem tartozik a rendelet hatálya alá ezeknek az adatoknak a személyes, úgymond otthon történő kezelése.

Egészségügyi adatok

A GDPR megkülönbözteti a személyes adatokon belül azok különleges kategóriáit. Ezek közé tartoznak az egészségügyi adatok is. Az egészségügyi adatok vonatkozásában a rendelet úgy fogalmaz, hogy ezek kezelése akkor jogszerű, ha az az érintett jogos érdeke és létfontosságú érdeke is (az életben maradásához fűződő érdek), valamint ha az a közösség érdekében (járványok megelőzése, terjedésük megfékezése) történik.
A rendelet részletesen szabályozza az adatkezeléssel érintett személy jogait. Ezek közé tartozik az érintett adatkezelés korlátozásához való joga.
„Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést…”
Ennek értelmében az állampolgároknak lehetőségük van szabályozni, hogy az egészségügyben keletkezett és rájuk vonatkozó információkhoz kik és milyen mértékben férjenek hozzá.
Az önrendelkezés lehetőségéről egy korábbi bejegyzésben már részletesen írtunk.
Lehetnek azonban olyan helyzetek, amikor az érintett a korábban megadott korlátozásokat fel kívánja oldani. Természetesen erre is van lehetőség, csak megfelelően kell dokumentálni az ilyen eseteket. A sürgősségi adatlekérések használatához a beteg nyilatkozata vagy a jogi képviselőjének a nyilatkozata szükséges.

Az adatkezelés szoftveres támogatása a NetDoktor orvosi programban

Szoftverfejlesztőként mi arra tudunk vállalkozni, hogy az orvosi rendelőkben kezelt adatok (a praxis pacientúrájának adatai) bizalmasságát és védelmét a rendszerünkbe épített technikai megoldásokon keresztül biztosítjuk.

Mivel az orvosi praxis dolgozói több ezer magánszemély adatait és minősített adatnak számító egészségügyi adatait kezelik (rögzítik, gyűjtik, feldolgozzák, továbbítják, stb.) így ők a GDPR fogalmak szerint  adatkezelők. Az adatkezelő kötelessége, hogy a személyhez fűződő adatok kezelése során biztosítsa a titkosságot, megvédve az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, valamint a sértetlenséget, megvédve az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.
Ha ezek bármelyike is sérül, vagyis adatvédelmi incidens történik akkor azt az adatkezelőnek jelentenie kell az adatkezelés kapcsán ellenőrzési jogkörrel felruházott hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé, valamint értesítenie kell az érintett személyeket is.

Amennyiben Ön a NetDoktor (on-line) rendszert használja, akkor a kliens (felhasználói) gépeken semmilyen adat, és program nem tárolódik, nincs jelen. Csak a böngészőn, mint egy kapun keresztül éri el a távoli szerveren lévő beteg adatokat. Ebben az esetben az Ön praxisának beteg adatai a DeriCom távoli szerverein vannak, amelyek adatvédelmét és adatbiztonságát a Dericom szavatolja a következő intézkedésekkel:

  • Banki biztonságot nyújtó szerverterem használata. (Magyarország legbiztonságosabb szerverterme). A szerver-hosting cég, amely a DeriCom által bérelt szerverek elhelyezését biztosítja garantálja, hogy az adatbiztonság és az adatvédelem jogszabályi és technológiai előírásainak maximális megfelel, és biztosítja a felhasználó érdekeit és a GDPR megfelelőséget.
  • Az adatok tárolása, kezelése un. adatbázis-szerver segítségével történik. Az általunk használt PostgreSQL adatbázis szerver napjaink egyik legmegbízhatóbb adatbázis szervere, számos magyar és nemzetközi bank és pénzügyi szervezet (pl. a Magyar Államkincstár is) alkalmazza ezt a szoftvert.
  • Pszeudo-minimalizálási adatvédelmet építettünk ki, ami azt jelenti, hogy az adatbázison belül tárolt személyes adatok, ami alapján az egyén beazonosítható (név, születési név, TAJ szám, születési dátum, születési hely, anyja neve, stb.) az adatbázisban titkosított formában tároljuk. Maga az adatbázis is jelszóval védett, és az adatbázison belül a páciensekhez tartozó személyes és egészségügyi adatok egymástól teljesen elszeparált módon vannak tárolva. Az adatok közötti kapcsolatokat több szintű ID rendszer valósítja meg.
  • A felhasználó fiókhoz tartozó jelszavak az adatbázisban vissza nem fejthető kódolt formában vannak eltárolva. Azaz az adott jelszót csak a jelszó létrehozója ismerheti, és csak ő férhet hozzá a jelszóval védett adatokhoz. Amennyiben a felhasználó azt igényli, lehetőség van a rendszerbelépés során a kétszintű authentikációra. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó a belépés során megadja felhasználónevét és jelszavát, ezek után a rendszer egy regisztrált mobil számra SMS-t küld, és a belépés csak akkor engedélyezett, ha bizonyos időn belül az SMS-ben küldött kód begépelésre kerül.
  • Az adatokat tároló szerverek és a szerver-kliens közötti kommunikációs csatorna is több szinten védve van az illetéktelen behatolás ellen. A szerver tanúsítvánnyal védett HTTPS (security protocol) csatornán keresztül kommunikál a kliens gépekkel. Továbbá a szervereket erős tűzfal és egy, a legújabb biztonsági technológiát alkalmazó CloudFlare proxy alapú behatolás-védelemi rendszer is védi az illetéktelen behatolók ellen.
  • Automatikus, napi, titkosított mentéseket építettünk a rendszerünkbe, melyek 3 különböző adattárolóra mentik az adatokat, melyek egymástólé elszeparáltan 2 hosting szolgáltatónál vannak elhelyezve.

Helyi gépen vagy intranetes (belső) hálózaton futó háziorvosi szoftverek használat esetén a hardver és szoftver eszközök, valamint intranetes belső hálózat megfelelőségét, biztonságát a felhasználó köteles biztosítani. Ehhez minden ésszerű intézkedést meg kell tennie, hogy a kártékony szoftverek, a vírusok, a kémprogramok, vagy egyébként illetéktelen harmadik felek a rögzített adatokhoz hozzáférjenek, azok egységét, elemeit elérjék, módosítsák, nyilvánosságra hozzák vagy egyébként bármely módon és céllal felhasználják!

Ha szeretné a GDPR megfelelés felelősségét velünk megosztani, akkor ajánljuk a NetDoktor használatát.

Az indikátor alapú finanszírozás támogatása-A védőoltás figyelés

Az indikátor alapú finanszírozás támogatása-A védőoltás figyelés

Az elmúlt évben az állam által biztosított ingyenes influenza elleni védőoltásnak csupán a 60 százaléka fogyott el, pedig még mindig az oltás a legjobb védekezés.
A szakemberek a járvány csúcsát jövő év elejére, az 5-6. naptári hétre teszik.
A védőoltások beadását a kormányzat külön finanszírozási keretből támogatja. A felnőtt és vegyes praxisokban az időskorú népesség influenza elleni átoltottságát mérő indikátor 1 pontot ér a maximálisan elérhető 16-ból. Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az ellátási területüknek megfelelő célértéket. Az egyes háziorvosi szolgálatokra jutó pontszámok összeadásra kerülnek, és a rendelkezésre álló keretösszegből a háziorvosi szolgálatok pontszámuk arányában részesülnek. Az indikátorrendszer alapján kifizetett díjazás mértéke 2019-ben 608,3 millió Ft havonta.
Az indikátor rendszerről bővebben >>>

A célértékek elérésének a támogatására a Netdoktorba beépítettünk egy külön funkciót az indikátor rendszerben felállított követelmények figyelésére. E funkció használatával az orvosok pontszámai emelkednek, és ezzel a bevételük is növekedni fog. A Netdoktor egyértelmű utasításokkal látja el a felhasználót, hogy az előírt szempontok alapján a megfelelő vizsgálatokat és tevékenységeket végezze el a páciensein.
Mutatjuk az indikátor modul NetDoktoron belüli bekapcsolását lépésről-lépésre >>>

A jövőben a kormány nagyobb hangsúlyt szán a háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok indikátor alapú finanszírozásának. Ezért a NetDoktorba beépített indikátor funkció továbbfejlesztését a jövő év kiemelt feladati közt kezeljük.

A NetDoktor több mint egy hagyományos orvosi szoftver. A NetDoktor sokkal inkább egy rendszer, mert a fejlesztése során alkalmazott modern internetes technológiáknak köszönhetően számos program és adatbázis összekapcsolását teszi lehetővé. A NetDoktorhoz mobilapplikációkat is fejlesztünk. A NetDoktor-Orvosi Applikáció már tavaly elkészült, jelenleg a NetDoktor-Lakossági Applikáción dolgozunk. Ennek a fejlesztésnek az is a célja, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén automatikus értesítést küldjön a páciensek felé. Például egy szűrővizsgálat esedékessé válásakor a rendszer automatikus figyelmeztetést küldjön az érintett mobilkészülékére. A páciensek így tudatosabbá válhatnak a megelőzés terén, az orvosok pedig hatékony segítséget kapnak az indikátor alapú teljesítményértékeléshez. Egy másik tervezett funkció lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy akár egy gyors orvosi konzultációt is lefolytathassanak a háziorvosukkal. Ezzel az új fejlesztésünkkel az okostelefonok terjedésében rejlő potenciált igyekszünk úgy kiaknázni, hogy az kölcsönösen előnyös legyen mind az orvosok, mind a páciensek számára.

Mi az az adatvédelmi incidens?

Mi az az adatvédelmi incidens?

Egy év telt el a GDPR türelmi idejének lejárta óta. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke néhány héttel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy nem lesz olyan be nem jelentett adatvédelmi incidenssel kapcsolatos ügy, amelyben nem szab ki bírságot a NAIH.

A GDPR bevezetésének az idején igyekeztünk felhasználóinkat tájékoztató anyagokkal segíteni a rendelet megismerésében. Most a NAIH elnökének ezen nyilatkozata kapcsán szeretnénk az ADATVÉDELMI INCIDENS fogalmát egy kicsit körbejárni.  A GDPR az adatkezelő kötelességévé teszi, hogy a személyhez fűződő adatok kezelése során biztosítsa a TITKOSSÁGOT, megvédve az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, valamint a SÉRTETLENSÉGET, megvédve az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét. Ha ezek bármelyike is sérül, az adatvédelmi incidensnek minősül, amit azonnal jelenteni kell a NAIH felé, a lehetséges kockázatok mérlegelésének a tükrében szükséges lehet értesítenie az érintett személyeket is, valamint rögzíteni kell az esetet az Adatvédelmi incidens nyilvántartásunkban.

Nézzünk néhány példát az adatvédelmi incidensre a hétköznapokból. Ha az orvos laptopját, melyen a páciensei adatait tárolja, ellopják, vagy ha az adatok biztonsági mentésére használt pendrájvot a kulcscsomójával együtt, melyre felfűzte, elveszíti, akkor adatvédelmi incidens történik.

A NetDoktor szoftverfejlesztőjeként maximális segítséget biztosítunk ezen esetek megelőzéséhez. Hogy hogyan?
A NetDoktor az adatokat nem a helyi gépen tárolja, hanem a DeriCom által biztosított dedikált szervereken, amelyek a legmagasabb banki biztonsági szintű szerverteremben üzemelnek, és amelyek védettek mindenféle károk, üzemleállások, illetéktelen behatolások, adatvesztések ellen. Az adatokat tároló szerverek és a kliens közötti kommunikációs csatorna több szinten védve van, tanúsítvánnyal védett HTTPS (security protocol) csatornán keresztül történik a kommunikáció. Továbbá a szervereket erős tűzfal és egy, a legújabb biztonsági technológiát alkalmazó CloudFlare proxy alapú behatolás-védelemi rendszer is védi az illetéktelen behatolók ellen. Vagyis a felhasználó informatikai eszközén nincsenek rajta a pacientúrájának a személyes adatai, biztonsági mentéseket sem kell róluk időről időre készíteni. Így elkerülhetővé válik annak a kockázata, hogy az adatok jogosulatlan kezekbe kerüljenek, vagy sérüljenek.

Ha szeretne többet megtudni a NetDoktorban alkalmazott adatvédelmi technológiákról írjon nekünk és munkatársaink válaszolnak. Címünk: info@dericom.hu

 

Ügyféltámogatás-a NetDoktor Helpdesk funkciója

Ügyféltámogatás-a NetDoktor Helpdesk funkciója

Az orvos informatika területén eltöltött évtizedek alatt megtanultuk, hogy akkor lesz igazán szerethető egy program, ha a szükséges funkciók mellett könnyen kezelhető, és biztosítva van a felhasználó támogatása a bevezetést követően, az aktív használat során is. A gyorsabb és hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében arra biztatjuk felhasználóinkat, hogy közvetlenül a NetDoktor kezelőfelületéről küldjék el a fejlesztési igényeiket, üzenjenek az ügyfélszolgálatunknak, illetve ha problémát tapasztalnak, akkor hozzanak létre erről hibajegyet.

A NetDoktor HELPDESK funkciójának

  • a „Fejlesztési igény” részében megfogalmazhatók a program bővítésével vagy akár a kezelőfelületének a kialakításával kapcsolatos igények.

Fejlesztési igény >>>

  • az „Üzenet az ügyfélszolgálatnak” rész létrehozásával az volt a célunk, hogy a program kezelőfelületéről közvetlenül megírhassák a felhasználók, hogy a program mely részén akadtak el, és hogy miben tud az ügyfélszolgálat a segítségükre lenni. Ha a probléma leírásához képernyőképet is csatolnak, úgy kollégáink még inkább felkészülten tudják felvenni az ügyféllel a kapcsolatot.

Üzenet az ügyfélszolgálatnak >>>

  • a „Hibajegy létrehozása” rész arra szolgál, hogy az ügyfelek a program működése közben tapasztalt problémákat jelezni tudják felénk anélkül, hogy át kellejen lépniük a levelező rendszerükbe. A hiba előfordulásának kiválasztása után a szabad szöveges mezőben a problémáról adott részletes leírással, és esetleg képernyőkép csatolással a hiba javítását ők maguk is hatékonyan tudják segíteni.

Hibajegy létrehozása >>>

Egy jó szoftver csak fél siker. A másik részét a körültekintő ügyféltámogatás adja.
NE CSAK SZOFTVERT VÁLASSZON KÖRÜLTEKINTÉSSEL, HANEM PARTNERT IS!