EESZT csatlakozás

EESZT csatlakozás

EESZT csatlakozási kötelezettség kiterjesztése

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT) 2017. november 1-i indulása több mint 26 ezer orvos és közel 13 ezer gyógyszertári dolgozó használja. Naponta átlagosan 250 ezer ellátási esemény, 200 ezer betegdokumentum és 800 ezer recept kerül rögzítésre.
Az EESZT akkor fogja a vele szemben támasztott elvárásokat valóban teljesíteni, ha minél többen használják, minél több adat kerül strukturáltan a rendszerbe és minél több külső rendszerrel lesz összeköttetésben.
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet a csatlakozásra kötelezettek körét 2020. január 1-jétől tovább bővíti. 2020-tól minden nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó orvosi,- és fogorvosi szolgáltatási típuskóddal és működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató számára is kötelező lesz az EESZT-hez való csatlakozás. A magánszolgáltatók csatlakozásával közel duplájára fog nőni az EESZT használata és a feltöltött adatok mennyisége.

A NetDoktor EESZT kompatibilis orvosi szoftver

A NetDoktor olyan akkreditált orvosi szoftver, ami azon túl, hogy lehetővé teszi a kötelező adattovábbítást, olyan formában biztosítja a páciensek személyi adatainak és a minősített adatnak számító egészségügyi adatoknak a kezelését, ami legmagasabb fokú adatvédelmet és adatbiztonságot garantálja. Ám a helyi gépen futó orvosi programok használata esetén a hardver és szoftver eszközök, valamint intranetes belső hálózat megfelelőségét, biztonságát a felhasználónak kell biztosítani, és ehhez minden ésszerű intézkedést meg kell tennie. Ha szeretné a GDPR megfelelés felelősségét velünk megosztani, akkor ajánljuk a NetDoktor használatát.

Az egészségügyi adatok utólagos feltöltése

Az EESZT-ben struktúráltan tárolt adatok mennyisége azáltal is ugrásszerűen nőni fog, hogy 2020 közepére már az indulást megelőző 5 év adatai is feltöltésre kerülnek. Ugyan is az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak.) 2020. július 1-jéig adott haladékot a 2012. november 1-jét követően keletkezett alábbi dokumentumok feltöltésére az EESZT-be.

  • a fekvőbeteg-szakellátásban kiállított zárójelentés
  • a járóbeteg-szakellátásban kiállított ambuláns lap
  • szövettani és patológiai leletek
  • laborleletek
  • képalkotó diagnosztikai ellátások leletei
  • műtéti leírások

A jogszabály 36 §-a kötelezi az egészségbiztosítási szervet, hogy 2020. július 1-jéig elektronikus formában átadja az EESZT működtetője részére a kötelező egészségbiztosítás terhére 2012. november 1-jét követően igénybe vett egészségügyi ellátások 35/F. § (1) bekezdése szerinti adatait, melyek a következők: az érintett TAJ száma vagy ennek hiányában más azonosítója, születési ideje, neme, állampolgársága, az ellátási esemény megjelölése, típusa, időpontja és időtartama, valamint az ellátási eseményt nyújtó egészségügyi szolgáltató megjelölése, az ellátást végző vagy abban közreműködő személy EESZT azonosítója.
Ugyan ez a paragrafus valamennyi EESZT csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató számára is előírja, hogy 2020. január 1-jétől kezdje meg és 180 napon belül töltse fel a 2012. november 1-jét követően nyújtott egészségügyi ellátás során keletkezett fentebb felsorolt adatokat, ha biztosítottak ennek a technikai feltételei.

A személyes adatok hozzáférhetősége

Az így feltöltött információk az érintettek számára is elérhetővé vállnak ügyfélkapus regisztrációt követően és saját érvényes TAJ számukkal, a Lakossági Portálon, vagy bármely kormányablakban. Az EESZT-be bekerülő személyes adatokhoz kizárólag a kezelő orvosok férhetnek hozzá. A rendszerben alapbeállítás, hogy elrejti a különösen érzékeny egészségi állapothoz tartozó adatokat, de az állampolgárok a rendszerben lévő alapbeállításokon túlmenően is állíthatnak be korlátozásokat az adataikhoz. A rendszerben tárolt adatok elemezhetőségére a jogszabályok lehetősséget adnak, de csak anonimizált módon lehet kutatási vagy ágazati célra hasznosítani őket.