Vészhelyzet visszavonása

Vészhelyzet visszavonása

A járvány miatt 2020.03.11-én kihirdetett vészhelyzetre tekintettel az egészségügyi ellátásokkal összefüggő szabályok számos ponton megváltoztak, hogy az orvos-beteg találkozások száma ezáltal is csökkenthető legyen. A napokban azonban a parlament elé kerül az a törvényjavaslat, melyet ha megszavaznak a képviselők, akkor megszűnik a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet. Ugyanakkor szóba került az is, hogy az egészségügyi válsághelyzet jogintézménye biztosítja majd a jövőben a járvány esetleges második hullámára való felkészüléshez a jogi hátteret. Pontos információkat még nem lehet tudni róla, hogy a vészhelyzet visszavonásával együtt milyen átmeneti rendelkezések kerülnek elfogadásra, illetve, hogy az egészségügyi válsághelyzet intézménye részleteiben mit jelent.

A vészhelyzet megszűnésével életbe lépő változásokra való felkészülés jegyében, most összefoglaljuk, hogy a járvány miatt mely rendeletekkel, milyen könnyítések kerültek határozott idejű bevezetésre.

A 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet alapján életbe lépett változások.

 • Elhalasztásra kerültek a célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok a veszélyhelyzet megszűnéséig.
 • A veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani.
 • Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig. (Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.)
 • A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.
 • A veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.

A 8/2020. (III. 12.) EMMI rendelet alapján életbe lépett változások.

A veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-át közli, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja.

A 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján életbe lépett változások.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 9. § (7) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem feltétele a beteg személyes jelenléte, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszik.

A 15/2020. (IV. 28.) EMMI rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítás, ami lehetővé tette bizonyos termékekre vonatkozóan az elektronikus vényen történő rendelhetőséget is, azonban nem tartalmaz a vészhelyzet idejére vonatkozó megkötést.

Ugyanúgy, mint amikor a könnyítések bevezetésre kerültek, most is nagy hangsúlyt fogunk fordítani rá, hogy felhasználóinkat tájékoztassuk a vészhelyzet visszavonásával életbelépő változásokról. A vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő módosításokat a szoftvereinken azonnal át fogjuk vezetni. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az aktuális információkat, hogy munkájuk során az érvényben lévő előírásoknak megfelelően járhassanak el.

Mit kell felküldeni az EESZT-be?

Mit kell felküldeni az EESZT-be?

Minden EESZT-hez csatlakozott, adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató köteles a nála keletkezett adatok és dokumentumok közül az EESZT-be feltölteni mindazt, ami adatszolgáltatási kötelezettség alá esik.

EESZT adatszolgáltatás

A kötelezően feltöltendő adatok három kategóriába sorolhatók. Ezek a Központi eseménykatalógus, az Egészségügyi dokumentumok és az Egészségügyi profil.

Központi eseménykatalógus

A Központi eseménykatalógusba jelenleg a járó- és fekvőbeteg szakellátás, háziorvosi, házi gyermekorvosi, SBO esemény kapcsán végzett ellátásokat, valamint a CT és MR vizsgálatokat kell rögzíteni a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletének megfelelően.

A Rendelet átdolgozás alatt van. A tervezet szerint az adatszolgáltatási körbe a jövőben bekerülnek a következő ellátások is:

 • Fogorvosi és gyermekfogorvosi alapellátási esemény
 • Fogászati szakellátás
 • Iskolafogászati ellátás
 • Iskolaegészségügyi ellátás
 • Művesekezelés
 • Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat
 • Várandós gondozási esemény
 • Gyermekágyas gondozási esemény
 • Gyermekgondozási esemény
 • Nővédelmi gondozási esemény
 • Védőnő által végzett szűrés
 • Pszichoterápia és klinikai szakpszichológiai ellátás
 • Csak orvos által végezhető nem-konvencionális tevékenység
 • Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás
 • Fogorvosi ügyeleti ellátás
 • Fürdőgyógyászati ellátás
 • Gyógytorna
 • Fizioterápia (elrendelés alapján)
 • Foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátás
 • Rend- és honvédelmi dolgozók orvosi ellátása

Egészségügyi dokumentumok

A kötelezően feltöltendő Egészségügyi dokumentumokat a Rendelet 4. sz. melléklete az alábbiakban határozza meg:

 • Az Eütv. 137. § b) pontja szerinti ambuláns lap
 • Általános laboratóriumi ellátás lelete
 • Mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete
 • Szövettani és patológiai lelet
 • Egyéb laboratóriumi ellátás lelete
 • CT és MR vizsgálatokról készült lelet
 • Egyéb képalkotó vizsgálat lelete
 • Műtéti leírás
 • Mentési lap
 • Szakorvosi javaslat

A Rendelet módosítás elfogadása esetén a jövőben az alábbi dokumentumok is az adatszolgáltatási kötelezettség körébe esnek majd:

 • Várandósgondozás dokumentációja
 • Gyermekágyas gondozás dokumentációja
 • Gyermekgondozás dokumentációja
 • Szívkoszorúér CT (CCTA) lelete
 • Szívkoszorúér intervenciós beavatkozások műtéti leírása
 • Onkoteam jegyzőkönyv

Egészségügyi profil

Az Egészségügyi profilhoz tartozó kötelező adatok közé a következők tartoznak:

 • Különböző allergiákhoz kapcsolódó információk
 • Kórtörténeti adatok, védőoltások, korábbi műtétek és beavatkozások
 • Aktuális problémák és diagnózisok
 • Beültetett eszközök és implantátumok
 • Terápiás javaslatok
 • Autonómia, fogyatékosság
 • Aktuális gyógyszerelés
 • Életmódi tényezők
 • Megállapított várandósság
 • Vércsoport

Az adatszolgáltatás az informatikai rendszer útján automatikusan történik.
Mivel alapvető különbség van az alapellátásban, a járóbeteg szakellátásban és a fekvőbeteg ellátásban nyújtott egészségügyi szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség között, ezért fontos, hogy mindenki a működési engedélyében szereplő besorolásának megfelelő szoftvert válasszon az adatszolgáltatás teljesítéséhez, mert csak így garantálható a jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az EESZT akkreditációval rendelkező szoftverek az ÁEEK oldalán fel vannak sorolva. Az oldalon lehetőség van a különböző kategóriákba sorolt szoftverek közt keresni.

A NetDoktor köz- és magánfinanszírozott alapellátást és járóbeteg-szakellátást támogató medikai rendszer. A NetDoktor számos Orvos-szakmai Modullal és Számlázó Modullal támogatja a magánpraxisok EESZT csatlakozását és NAV előírásoknak megfelelő számlázását.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez megfelelő informatikai rendszerrel, írjon nekünk az info@netdoktor.hu címünkre, és kérje ajánlatunkat!

EESZT – Nem elég az eRecept

EESZT – Nem elég az eRecept

Az EESZT csatlakozási és adatfeltöltési kötelezettség nem merül ki abban, hogy immár a magánrendelőknek is tudniuk kell eReceptet kiállítani.

Adatfeltöltési kötelezettség

Az adatszolgáltatás alapszabálya, hogy minden csatlakozásra kötelezett azokat az adatokat tölti fel, amik nála keletkeznek. Alapvető különbség van az alapelltásban, a járóbeteg-szakellátásban és a fekvőbeteg ellátásban nyújtott egészségügyi szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség között. Az határozza meg, hogy a magánpraxis keretében nyújtott ellátásról milyen adatokat kell feltölteni a Térbe, hogy az ellátási szolgáltatást milyen típusú működési engedély alapján végzik. Ezért fontos, hogy a szolgáltatás besorolásának megfelelő akkreditált szoftverrel rendelkezzen a praxis. A magánszolgáltatók számára és a járóbeteg szakellátáshoz ajánlott akkreditált szoftvereknek az ÁEEK oldalán tud utána nézni. Az oldalon lehetőség van a különböző kategóriákba sorolt szoftverek közt keresni.

A megfelelés garanciája a jól kiválasztott szoftver

A NetDoktor számos Orvosszakmai Modullal és Számlázó Modullal támogatja a magánpraxisok EESZT csatlakozását, a járóbeteg szakellátásnak megfelelő adatfeltöltést, sőt még a NAV előírásoknak megfelelő számlázást is.

A NetDoktor az EESZT által akkreditált, magánszolgáltatói járóbeteg szakellátást támogató medikai rendszer, ami azon túl, hogy lehetővé teszi a kötelező adatcserét, számos plusz szolgáltatást is biztosít.

A felhasználó bárhonnan be tud jelentkezni a programba, mivel ez egy online medikai rendszer. Ugyanennek a technológiának köszönhető, hogy a szoftver mentesíti a felhasználót az informatikai feladatoktól. A mentések és a szoftverfrissítések a háttérben futnak, garantálva ezzel a folyamatos adatbiztonságot és a követelményeknek való megfelelést.

A rendeléshez használt szoftvert kiegészíti egy Orvos-Páciens Mobil applikáció, ami hatékonyan segíti a praxis menedzselését, és kiegészíti az orvos-beteg kapcsolatot. Az appot minden orvos ingyenesen letöltheti és használhatja attól függetlenül, hogy milyen orvosi szoftvert használ. Ezzel a mobil applikációval bárki kapcsolatot tarthat a pacientúrájával. Akkor is hasznos eszköz, ha egyébként még nem használja a NetDoktor medikai rendszert. Az applikáció Előjegyzés funkciójának használatával be lehet állítani a rendelési ill. előjegyzési időszakokat. Az alkalmazás mutatja a szabadon foglalható időpontokat és a páciensek által már lefoglalt időpontokat is a páciens adataival ill. a foglalás okával, megjegyzéssel együtt.

A Páciens applikáció oldalon adott a Szolgáltatás keresés lehetősége a rendszerbe már regisztrált orvosok között, és lehetőség van a kiválasztott orvos aktuálisan szabad időpontjaira bejelentkezni.

A NetDoktor szoftver használata esetén az applikáció számos segédfunkcióval támogatja a rendelést, jelentősen gyorsabbá és egyszerűbbé téve a betegellátást.
A Diktafon funkció lényege, hogy mikor a beteg a rendelőben megjelenik betegellátásra, az orvosnak több ideje legyen a páciens valódi problémáival foglalkozni, a panasz, státusz stb. gépelést pedig a program elvégzi. Az Aláírás funkció alkalmazásával a páciens vagy akár az orvos is aláírhat dokumentumokat anélkül, hogy azok kinyomtatásra kerüljenek. Így rengeteg papír megtakarításával menthetők a Doktárba az aláírt dokumentumok, kérdőívek.

Bővebb információt az alkalmazásról és használatáról >> itt << talál.

Az alkalmazás a Google Play áruházból illetve az App Store-ból ingyenesen letölthető.

Az EESZT kapcsolat előnyei

Az EESZT csatlakozás egyfelől kötelezettség, másfelől lehetőség. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér lehetővé teszi, hogy az egészségügyi szolgáltatók személyesebb ellátást nyújtsanak, javuljon a kommunikáció és a betegek tapasztalatai. Az adatcserék lehetővé teszik a beteg előzményadatainak, kórtörténetének alaposabb megismerését, hiszen más szolgáltatóknál keletkezett dokumentumok is elérhetőek. Az orvos az EESZT biztosította információk segítségével gyorsabban tudja felállítani a diagnózist, és hatékonyabb terápiát tud megállapítani a betege számára.

Az egészségügyi fogyasztók kiszolgálása

A mindennapi gyógyítási gyakorlat ma már elképzelhetetlen a magas szintű informatikai háttér és az erre épülő alkalmazások nélkül. A technológiai forradalom és a magánegészségügyi szolgáltatások igénybevételének térnyerése a következő években meg fogja teremti az „EGÉSZSÉGÜGYI FOGYASZTÓK” kategóriáját a jelenlegi „betegek” kategória helyett. Erre meg van a lehetőség és meg van az igény. A hangsúly a személyesebb ellátásokra fog áthelyeződni. Az információs technológia fejlődésével a személyes szolgáltatások elsődleges fontosságúvá válnak a „fogyasztók” számára, és azt is lehetővé teszik, hogy ők is aktívabbak legyenek a betegségkezelés és megelőzés területén. Az orvosoknak és egészségügyi szolgáltatóknak is érdemes kihasználniuk a digitális trendeket, hogy személyesebb ellátást nyújtsanak, javuljon a kommunikáció és javítsák a pácienseik tapasztalatait.

 

Milyen szoftver kell az EESZT adatszolgáltatáshoz?

Milyen szoftver kell az EESZT adatszolgáltatáshoz?

Az EESZT-t használatának kötelezettsége 2020-tól kiterjed a nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó orvosi,- és fogorvosi szolgáltatási típuskóddal és működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatókra is, akiknek legkésőbb 2020. június 1-től meg kell kezdeniük az EESZT-be történő adatszolgáltatást.

Milyen adatokat kell felküldeni az EESZT-be?

Alapszabály, hogy minden csatlakozásra kötelezett azokat az adatokat tölti fel, amik nála keletkeznek.

A kommunikáció

 • a Központi eseménykatalógusra,
 • az Egészségügyi dokumentumokra, és az
 • Egészségügyi profilra

terjed ki.

(A vonatkozó jogszabály átdolgozás alatt van. Az adatszolgáltatási kör kibővítése várható.)

Kire melyik vonatkozik?

Ennek ismerete azért fontos, mert mindenkinek olyan EESZT akkreditált szoftverre lesz szüksége, ami a rá vonatkozó előírások teljesítéséhez maradéktalanul megfelelő.  Alapvető különbség van az alapelltásban és a járóbeteg-szakellátásban nyújtott egészségügyi szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség között.

Önre az alapellátást vagy járóbeteg szakellátás adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik?

Ezt úgy tudja kideríteni, ha lekérdezi az adatait az ÁNTSZ oldaláról.
A rendelőjében nyújtott egészségügyi szolgáltatás besorolásának megfelelő akkreditált szoftvereknek az ÁEEK oldalán tud utána nézni. Az oldalon lehetőség van a különböző kategóriákba sorolt szoftverek közt keresni.

Szankciók

Aki nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségnek az A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉT KOCKÁZTATJA. A napokban megjelent 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet, mely értelmében az EESZT működtetőjének a csatlakozási kötelezettség teljesítéséről adatot kell szolgáltatni a működési engedélyekért felelős egészségügyi államigazgatási szervnek, amely ellenőrzi a kötelezettség teljesítését.

Járóbeteg-ellátást támogató medikai szoftver

A NetDoktor egy olyan medikai rendszer, ami azon túl, hogy lehetővé teszi az adatcserét az EESZT-vel, számos plusz szolgáltatást is biztosít, melyek ma már nélkülözhetetlenek a korszerű betegkiszolgáláshoz.

Államilag finanszírozott telemedicina

Államilag finanszírozott telemedicina

A napokban jelent meg a veszélyhelyzet során elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekről szóló 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet, melyben a kormány meghatározza a telemedicinának minősülő tevékenységeket és rendelkezik azok finanszírozásáról.

Telemedicina

A rendelet értelmében a beteg személyes jelenléte nem feltétele az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és a szolgáltatás finanszírozásának, viszont elengedhetetlen az „ellátás” dokumentálása és a a szolgáltatások nyújtására vonatkozó protokoll meghatározása.
Ebben kíván a NetDoktor egy minden orvos számára hozzáférhető megoldással segítséget nyújtani.
A rendelet meghatározza azokat az eseteket, amikor a beteg távollétében egészségügyi szolgáltatás nyújtható. Ezek közé tartoznak azok a tevékenységek, melyek a beteg egészségi állapotának felmérésével, esetleges kockázatok felderítésével, konkrét betegségek megállapításával továbbá a további vizsgálatok elrendelésével és azok kiértékelésével, a kezelések eredményességének a kiértékelésével és a beteg állapotának nyomon követésével kapcsolatosak.

Telemedicina keretében nyújtható különösen

 • betegirányítás távkonzultáció formájában, amely a szakorvosi távkonzultációt megalapozza,
 • a beteg tájékoztatására, beleegyezésére, valamint adatainak kezelésére vonatkozó nyilatkozatok fogadása,
 • előszűrés távkonzultáció formájában, amelynek célja a személyes találkozáson alapuló ellátás szükségességének és az egészségi állapot súlyosságának megítélése,
 • előzetes kapcsolatfelvétel, valamint adatgyűjtés, amely a távkonzultációt követő személyes találkozáson alapuló ellátást gyorsabbá és hatékonyabbá teszi,
 • diagnózis, terápiás javaslat felállítása távkonzultáció keretében, illetve távmonitoring, távdiagnosztikai eszközzel,
 • gyógyszer rendelése,
 • korábbi, személyes találkozáson alapuló ellátást követő kontroll és utógondozás,
 • távkonzílium szervezése,
 • beutaló kiállítása,
 • pszichoterápia, krízisintervenció, szülőkonzultáció, tanácsadás, szupportív pszichoterápia,
 • fizioterápia távkonzultációs eszközzel,
 • szoptatási tanácsadás,
 • védőnői gondozás és
 • telefonos, online vagy más formában megvalósított tanácsadás, konzultáció.

A finanszírozás feltétele, hogy az egészségügyi szolgáltató a rendeletben meghatározott szolgáltatásokat az egészségügyi dokumentáció vezetésérére vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon dokumentálja és feltöltse az EESZT-be a vizsgálat tényét és szereplőit dokumentáló eseménykatalógus-bejegyzést, valamint a vizsgálatot szakmai szempontból igazoló elektronikus kórtörténeti dokumentumot.

NetDoktor applikáció

A járvány miatt kialakult helyzetben a kormány által megteremtett lehetőségeket figyelembe véve a betegellátást hatékonyan tudja támogatni a NetDoktor mobillapplikációja.
Az appot minden orvos ingyenesen letöltheti a jelenleg használt informatikai rendszertől függetlenül. Ezzel a mobil applikációval bárki kapcsolatot tarthat a pacientúrájával. Akkor is hasznos eszköz, ha egyébként még nem használja a NetDoktor medikai rendszert.

Az applikáció számos funkciója közül a konzultáció funkció rendkívül hasznos lehet, amennyiben a beteg személyes megjelenésének mellőzésével történik az ellátás. A konzultáció egy olyan be-, illetve kikapcsolható funkció a NetDoktor applikációban, amivel az orvos és páciens között teljesen biztonságos csatornán történhet az on-line  (chat szerű) kommunikáció.
Az orvos dönti el, hogy fogad-e pácienseitől vagy csak egyes pácienseitől konzultációs kérést. Ha igen, akkor a beteg az egészségügyi problémájával, panaszával, orvosi tanácskérésével ezen a csatornán keresztül fordulhat az orvoshoz, aki saját időbeosztásának függvényében tud válaszolni a betegnek. Az üzenetváltások alkalmával a beteg is és az orvos is tud képet vagy más egyéb dokumentumot csatolni a maximum 500 karakteres leírásához.
A konzultációt minden esetben a beteg indítja a NetDoktor Páciens applikációból. Az érkezett üzenetről a rendszer jelzést ad, így ha nincs az orvos illetve a beteg mobilján megnyitva az app, a mobil akkor is értesíti a felhasználót, hogy az app-ba üzenete érkezett.
A NetDoktor Páciens applikációban a páciensek a Szolgáltatás keresőben a megadott szempontok alapján könnyen és gyorsan rákereshetnek  a már regisztrált orvosokra. A NetDoktor Páciens app-ból a betegek regisztrációs kérelmet küldhetnek az orvosnak. A páciens nevére kattintva, az orvos láthatja a páciens adatlapját, profilját. Ez alapján eldöntheti, hogy a regisztrációs kérelmet elfogadja vagy elutasítja.

Az alkalmazás a Google Play áruházból illetve az App Store-ból ingyenesen letölthető.

Ha kérdése van, írja meg az info@dericom.hu -ra, és segítünk!