Praxisközösségi regisztráció

Praxisközösségi regisztráció

Bár még csak a két hete jelent meg a praxisközösségekről szóló 53/2021 (II.9.) Korm. rendelet (Pkr.), a napokban már le is telik a háziorvosi szolgálatok nyilatkozattételére megadott határidő.
2021. február 28-ig kell nyilatkozni a praxisközösségbe belépésről, különben nem jár január 1-ig visszamenőleg az emelt bértámogatás az orvosok részére.

Összefoglalónkkal szeretnénk néhány, a témához kapcsolódó kérdés megválaszolásában segíteni.

Kikre és miként vonatkozik a praxisközösségekről szóló 53/2021 (II.9.) Korm. rendelet (Pkr.) és a finanszírozásról szóló módosult 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet?

A TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL működő

 • háziorvosi,
 • házi gyermekorvosi és
 • fogorvosi praxisok

szakdolgozóira és orvosaira vonatkozik.

A SZAKDOLGOZÓK AUTOMATIKUS, az ORVOSOK a PRAXISKÖZÖSSÉGI SZERVEZŐDÉSTŐL FÜGGŐ bértámogatásra jogosultak.

Mitől függ a bértámogatás mértéke?

Szakdolgozók és orvosok esetén sem számít az eddigi bérük, javadalmazási formájuk, csak a gyakorlati idejük.
Az orvosok bértámogatása a gyakorlati időn túl a praxisközösségi regisztrációtól is függ.
FONTOS: A szakdolgozói bértámogatás lehívásához és a praxisközösséghez nem csatlakozó praxisoknak csak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé kell a gyakorlati időket jelezni, praxisközösségi regisztrációs feladatuk nincs.

Mikortól jár a bértámogatás?

A szakdolgozók után automatikusan 2021. január 1-ig visszamenőleg jár a bértámogatás. Az orvosokra azonban más szabályok vonatkoznak. A praxisközösséghez nem csatlakozó praxisok is automatikusan megkapják 2021. január 1-ig visszamenőleg az orvos után is a 30%-os bértámogatást. A 80%-os bértámogatás viszont csak abban az esetben jár, ha a háziorvosi szolgáltató 2021. február 28-ig nyilatkozik a praxisközösségbe belépésről. Ha késik a jelentkezése, a továbbiakban csak a jelentkezést követő időszakra lesz jogosult a támogatásra, visszamenőleg nem.
Maximális bértámogatásra azok jogosultak, akik vállalják, hogy egyesült, integrált praxisközösség és praxisközösségi konzorcium keretein belül fogják a feladatokat ellátni. A maximális bértámogatásra csak a nyilvántartásba vételt követően válnak jogosulttá a szolgáltatók.

Kinek kell a nyilatkozatot tennie?

A praxisközösséghez csatlakozásról a háziorvosi szolgáltatónak kell nyilatkoznia. Vagyis ha a szolgáltató az Önkormányzat, akkor az Önkormányzatnak kell kezdeményeznie a vele egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló háziorvos praxisközösségi részvételét.
A szolgáltató akkor is jelezheti csatlakozási szándékát, ha nyugdíjas orvost foglalkoztat. Betöltetlen körzetek is csatlakozhatnak egy praxisközösséghez, ha a szolgáltató vállalja a részvétel feltételeit.
FONTOS: Ha egy szolgáltató több praxist is működtet, akkor a nyilatkozatot külön-külön valamennyi praxisra be kell nyújtania.

Hol kell nyilatkozni?

A nyilatkozat elérhető elektronikusan, viszont ki kell nyomtatni és aláírást követően postázni kell.

Kik tartoznak egy praxisközösséghez?

A kollegiális praxisközösségek területi egységek.
Szorosabb praxisközösségi formát választó szolgálatok esetén is először be kell lépni a kollegiális praxisközösségbe. 2021. február 28-ig erről kell nyilatkozni. Ezt követően lehet megkezdeni az egyesült praxisközösség, integrált praxisközösség vagy praxisközösségi konzorcium létrehozását. Az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint praxiskezelő fogja közzé tenni a szoros praxisközösségbe jelentkezés feltételeit és a benyújtandó dokumentumok listáját.

Kapnak-e a praxisközösségek informatikai támogatást?

Mind a “laza” mind a “szoros” praxisközösségek esetén előírás

 • a közös módszertan alkalmazása,
 • meghatározott óraszámú prevenciós rendelés,
 • a közösen kialakított helyettesítési és ügyeleti rend és
 • a praxis és praxisközösségi szintű morbilitási, mortalitási és egyéb forgalmi statisztikák, jelentések folyamatos készítése.

Ezekhez nyújt hasznos segítséget a NetDoktor Praxisközösség Modul.

A Dericom Kft. tagja volt a 2012 és 2016 közötti SH/8/1 Svájci Projekt fejlesztői konzorciumának, amely az alapellátási praxisközösségi modell informatikai hátterét dolgozta ki az AEEK megrendelése alapján. Az itt szerzett tapasztalatokra épül a NetDoktor a Praxisközösség Modul.
Az elmúlt 3 évben a NetDoktor több Praxisközösség számára is biztosította a teljeskörű informatikai hátteret. Rengeteg fejlesztés révén a gyakorlatban felmerülő prevenciós, csoportmunka és többletszolgáltatással kapcsolatos praxisközösségi igények beépítésre kerültek a szoftverbe.

Keressen minket bizalommal!

Praxisközösségek

Praxisközösségek

A napokban jelent meg az 53/2021. kormányrendelet, mely a háziorvosi praxisok bérfejlesztésének kérdését összekapcsolta a praxisközösségek kialakításával. A rendelet igen szűk határidőt szabott meg arra, hogy a háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok jelezzék azon szándékukat, hogy részt kívánnak-e venni praxisközösségi munkában. A rendelet részletszabályai még nem ismertek, ami nagyban gátolja, hogy az érintettek megalapozott döntést hozhassanak.

Épp ezért a MOK levélben fordult az OKFŐ-höz, melyben kérte a határidő kitolását és a részletszabályok mielőbbi kidolgozását és közzétételét.

 • A levél kitér arra, hogy mielőbb szükséges a hiányzó megyei és országos kollegiális szakmai vezetők, illetve a praxisközösségi működés alapját jelentő területi kollegiális szakmai vezetők megválasztása és bemutatása.
 • A szakmai szervezet e levélben kérte a rendelet 3. § (1) f) és g) pontjának részletes kifejtését is, mely már a kollegiális praxisközösségekre vonatkozóan is előírja, a tagok részvételét „a területen működő háziorvosi szolgálatokkal közös helyettesítési rend” és a „a területen működő háziorvosi és háziorvosi ügyeleti szolgálatokkal ügyeleti rend” kialakításában.
 • A levélben a MOK azt is jelezte, hogy indokoltnak tartják a jelenlegi kollegiális vezetői területek határainak újra gondolását és az orvosírnok foglalkoztatásának támogatását is.

A praxisközösségi munka hatékony folytatásának nélkülözhetetlen eleme egy jól működő, közös informatikai platform.

A NetDoktor már bizonyított a praxisközösségek létrehozására irányuló EFOP 1.8 pályázat nyerteseinek körében. A praxisközösségben részt vevő szakemberek ugyanannak a felületnek a használatával tudták a csoportmunkát hatékonyan megszervezni és dokumentálni. A háziorvosi szoftver és a praxisközösségi felület integrált együttműködése lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag minden funkciót, plusz foglalkozásokat, rendeléseket, prevenciós rendelést, szűréseket kezelni lehessen, nyomon lehessen követni, és megszámlálhatatlan szempont szerint lehessen statisztikai adatot kinyerni.

Milyen szolgáltatásokat nyújt a NetDoktor Praxisközösségi Modul a csoportmunkához?

A praxisközösséghez tartozó praxisok számára közös informatikai felület biztosítása.

 • A közös adminisztráció és adatszolgáltatás támogatása.
 • A praxisközösségi munkatársak feladatvégzésének összehangolásához automatikusan szinkronizálódó közös naptár biztosítása.
 • Az elvárt összesítések, statisztikák, jelentések elkészítése.
 • A felmerülő informatikai igények rugalmas megvalósítása.

Ha első kézből szeretne információkat a NetDoktor praxisközösségi munkát támogató szolgáltatásairól, akkor kérjük olvassa el DR HASITZ ÁGNES háziorvos, diabetológus, üzemorvos, a Szentendre és Vidéke Praxisközösség szakmai vezetőjének beszámolóját.

Tapasztalatok a praxisközösségi működés informatikai hátteréről

DR HASITZ ÁGNES háziorvos, diabetológus, üzemorvos, a Szentendre és Vidéke Praxisközösség szakmai vezetőjének tapasztalatai a NetDoktor praxisközösségi munkát támogató egységes platformjáról.

7 praxis és 34 munkatárs munkájának összehangolása

2019 elején nagy lelkesedéssel fogtunk bele VEKOP pályázat keretében a praxisközösségi munkába. A konkrét szakmai munka mellett kiemelt célunk volt, hogy olyan informatikai hátteret alakítsunk ki ehhez a munkához, ami nagyban segíti mind a szakmai, mind a pályázati keretek közötti munkát. Bizton merem állítani, hogy ez sikerült. 7 háziorvosi praxis vett részt a praxisközösség munkájában, de összesen 34 kolléga munkáját hangoltuk össze. Ehhez alapvetően azt teremtettük meg, hogy a 7 praxisból 6-an egységes medikai szoftvert kezdtünk használni, az internet alapú NetDoktor programot.

Egységes praxisközösségi platform használata

Az informatikai hátteret adó DeriCom Kft. ehhez kialakított egy egységes praxisközösségi platformot, amit minden részt vevő kolléga saját belépési kódokkal tudott elérni. Ezen tudták a többletszolgáltatást végző szakemberek rögzíteni a tervezett foglalkozásokat, amit a háziorvosi medikai szoftverek felől is elértünk, láttunk, és direktben delegálhattuk a pácienseket az egészségügyi állapotfelmérést követően a foglalkozásokra. Kvázi előjegyeztük Őket. A foglalkozást tartó kolléga pedig előre látta a leendő résztvevőket, fel tudta venni velük a kapcsolatot, majd a foglalkozás kapcsán akár egyéni, akár csoportos esetén részletesen leírhatta, hogy mi történt a foglalkozáson. Ez az információ pedig automatikusan visszakerült az adott páciens háziorvosának medikai szoftverébe, a beteg dokumentációjába, ami alapján adott esetben orvosi döntéseket lehetett hozni. A közös felületen rögzíthettük, hogy ki tartja a foglalkozást, milyen helyszínen, egyéni vagy csoportos formában, továbbá azt is, hogy ez szakmai szempontból milyen típusú foglalkozásnak számít. Ugyanezen közös felületen vezettük a prevenciós rendeléseket is, amin keresztül lehetett rögzíteni, hogy innen milyen irányba tereljük tovább páciensünket. Hogy dietetikára, gyógytornára, sport foglalkozásra, pszichológiai tanácsadásra vagy egyéb programokra. Szervezhettünk szűrővizsgálatokat, pl. OSAS szűrést, vastagbélrák szűrést POCT mórszerrel, és dohányzásról leszoktató programot, és azokat is itt rögzítettük.

A háziorvosi szoftver és a praxisközösségi felület ilyen egységes, ide-oda információt szolgáltató funkciója jelentősen megkönnyítette a munkánkat. Sajnos a pályázat keretében nem tudtuk elkerülni a párhuzamos papír alapú dokumentációt, ez jelentősen nehezítette a munkát. Persze az elején számtalan gyermekbetegséggel is meg kellett küzdenünk, de folyamatosan jöttek a tapasztalatok és a részt vevő kollégák informatikai gondolkodása is javult. Állíthatom, hogy ez a rendszer fantasztikus és nélkülözhetetlen egy praxisközösség számára.

A most kialakulóban levő praxisközösségek esetében, főként a szoros praxisközösséget működtetni kívánó csapatoknak ez az informatikai hálózat, ami a háziorvosi szoftver és a közös praxisközösségi felület között van, lehetőséget teremt, hogy gyakorlatilag minden funkciót, plusz foglalkozásokat, rendeléseket, prevenciós rendelést, szűréseket kezelni lehessen, nyomon lehessen követni, és megszámlálhatatlan szempont szerint lehessen statisztikai adatot kinyerni.

Fontos megemlíteni a medikai szoftverben levő egészségi állapot felmérést követő egyéni egészség terv modult, amelynek használata tovább viheti előre azt a munkát, aminek célja az egészség nyereség. A prevenció mindhárom szintjét egységes rendszerben tudjuk kezelni ezzel a rendszerrel.

Beutalás a magánegészségügybe

Beutalás a magánegészségügybe

Hamarosan megjelenik az a kormányrendelet, ami meghatározza majd azokat a szakellátásokat, amelyekre nem vonatkozik a tiltás. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló orvos nem kezelheti a páciensét ugyanazzal a betegséggel magán és közellátásban egyszerre.

Milyen hatásai lesznek az állami és a magánegészségügyi ellátásokra?

A kivételezett szakok pontos listájának ismerete nélkül is valószínűsíteni lehet, hogy bizonyos szakellátások elérhetősége az állami egészségügyben tovább szűkül, sőt akár el is tűnhet. Ugyanakkor a magánellátóknak is nehéz lesz megtartani az orvosokat. Szinte borítékolható, hogy a nagy magánegészségügyi centrumok lesznek a folyamat nyertesei.

„Az egészségügyi szolgáltatók legális, magánpiaci árbevétele 282,5 milliárd forintra becsülhető a 2018-as adatok alapján. A 2012 óta eltelt időszakban a számlázó magánegészségügyi szolgáltatók árbevétele 10%-ot meghaladó éves átlagos ütemben tudott növekedni, miközben a hálapénz és a lakásrendelők visszaszorultak.” (forrás: Portfolio.hu)

A magánrendelők felkeresése csak a felső tízezer luxusa?

A jelentős várólisták már eddig is a magánszolgáltatók felé terelték a lakosság egy jelentős részét.

A folyamat menedzselésének megkönnyítésére beépítettünk a NetDoktorba egy új funkciót, melynek pilotja a napokban indult.

Amennyiben a betegellátás során az orvos úgy ítéli meg, hogy szakorvosi vizsgálatra van szükség, lehetősége van a Beutalás kérés menü pont alatt, egy a beteggel közösen kiválasztott magán szolgáltatóhoz irányítani a pácienst.

A választás lehetősége eddig is adott volt. Mi csak annyit tettünk, hogy beépítettük a NetDoktorba, hogy egyszerűbbé tegyük a folyamatot.

A Magánbeutalás menün belül lehetőség van számos magánszolgáltató közül választani. Miután az orvos kiválasztotta a kívánt szakterületet, és megjelölte a kért vizsgálatot, a program felkínálja, hogy mely településeken érhető el a szolgáltatás. Egy listában megjelenik valamennyi szakorvos, aki a feltételeknek megfelel. Ezek közül lehet választani. A listában feltüntetésre kerülnek az egyes szolgáltatók által megadott díjak is. A program a kiválasztott orvos naptárában zölddel jelölve mutatja a lefoglalható szabad időpontokat. Ha a páciens hozzájárul a kiválasztott időpont lefoglalásához, és az adatainak az átadásához, akkor egyetlen gombnyomással elküldhető a beutaló. A magánszolgáltató egy e-mail üzenetben vissza fogja igazolni a foglalást, amit a betegnek már csak meg kell erősítenie.

Szoftver helyett egészségügyi hálózatot építünk

Mi a DeriComnál programok helyett rendszerekben gondolkodunk. Meggyőződésünk, hogy a különböző szoftverek és alkalmazások összekapcsolásával lehet modern és jól működő betegellátást kiépíteni. Ezért folyamatosan ez irányba fejlesztjük a NetDoktort.
A különböző rendszerek együttműködéséből a szolgáltatók mellett a végfelhasználók, vagyis a betegek profitálnak a legtöbbet. A NetDoktor megkönnyíti az egészségügyi szakemberek és páciensek dolgát. A NetDoktor mobil applikáción keresztül a páciensek hozzáférhetnek saját információikhoz, például ahhoz, hogy mennyi gyógyszert kell beszedniük, vagy mikor kell legközelebb vizsgálatra menniük, kommunikálhatnak orvosukkal, és dokumentumokat küldhetnek és fogadhatnak.

A NetDoktor Orvos és a NetDoktor Páciens applikáció ingyenesen letölthető a Google Play áruházból illetve az App Store-ból.

Hogy tudassa a pácienseivel, hogy a NetDoktor applikáción keresztül is kapcsolatba léphet Önnel?

Készítettünk egy weblapot, ahol összeszedtük azokat az információkat a NetDoktor mobil appról, melyek a pácienseket segítik tájékozódni az alkalmazásban elérhető szolgáltatásokról és az applikáció működéséről. Kérjük, ossza meg a pácienseivel Ön is! https://www.netdoktor.hu/paciens/

 

 

Az oltás harmadik szakasza

Az oltás harmadik szakasza

Folyamatosan nő a magyar lakosság oltási hajlandósága. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a védőoltások alkalmazása előtt csak a lakosság 15 százaléka szerette volna beoltatni magát, most már közelít az 50 százalékhoz az arányuk.

Az egészségügyi dolgozóknak és az idősotthonok lakóinak, dolgozóinak az oltásával január végén lezárult az oltási terv első két szakasza. Február elején indult el a lakosság koronavírus elleni védőoltása a legidősebbek oltásával, akik közül már 35 ezer embert oltottak be. A vakcináció megszervezésébe a kórházi oltópontok mellett a háziorvosi rendelők 75-80 százaléka is bekapcsolódott. Miután az országba megérkezett az oxfordi AstraZeneca oltóanyagának első szállítmánya és az orosz Szputnyik V vakcina is, így az oltás a héten már négy oltóanyaggal folytatódik.

Kit, hol, milyen vakcinával olthatnak?

Február első hetében a Pfizer oltóanyagával a kórházi oltópontok, a Modernával a háziorvosok oltották a 60 évnél idősebb, oltásra regisztrált személyeket.

A NEAK tájékoztatása szerint ezen a héten a 60-74 év közötti regisztráltakat, akik nem szenvednek az oltást kizáró krónikus betegségekben orosz Szputnyik V oltóanyaggal fogják oltani a kijelölt fővárosi kórházi oltópontokon.

Az oxfordi AstraZeneca vakcináival a 60 év alatti regisztrált krónikus betegek oltását fogják megkezdeni. Az oltás szempontjából ebbe a csoportba tartoznak a szív- és érrendszeri, a krónikus tüdőbetegségben, daganatos betegségben, cukorbetegségben szenvedők és a transzplantáltak. Ennek a preferenciacsoportnak az oltását korban visszafelé fogják elkezdeni, de az életkor mellett számításba kell venni az oltási sorrendnél a krónikus betegség súlyosságát is.

A legidősebbek oltása a Pfizer oltóanyagával fog folytatódni.

Oltásra jelentkezettek tájékoztatása

A tájékoztatás szerint a háziorvosok most is meg fogják kapni a beoltandók listáját. A listán szereplő személyek életkora és krónikus betegsége alapján fogják eldönteni, kit hívnak be, kit küldenek kórházi oltópontra és milyen sorrendben.

Azoknak a személyeknek a listája, akik a praxis páciensei közül az oltásra regisztráltak és az oltandó korcsoportba tartoznak a NEAK eJelentés alatt (a változás jelentések között) található.

A beadott oltásokat a B-300-as (havi) jelentés tartalmazni fogja, és a riportokon belül áttekinthetők, szűrhetők lesznek a COVID-19 ellen beoltott pácienseik is.
Ez úton is szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a COVID-19 oltás megtörténtét igazoló jelentéseket kötelező adminisztrálni az EESZT felületén (https://portal.eeszt.gov.hu) is!
A NetDoktorban rendelkezésre állnak olyan lehetőségek, melyek az oltásszervezést támogatják. Ilyenek például az oltás előtti állapotfelmérő, illetve a COVID-19 oltás tájékoztató sablonok. A sablonok persze akkor használhatók megfelelően, ha minden páciensnek gyorsan átadható azok tartalma. Tippekért, tanácsokért figyelmükbe ajánljuk Dr. Bányai Mónika pécsi háziorvos összeállítását, aki önkéntes oltóorvosi tapasztalattal szervezi meg praxisában a COVID-19 oltások beadását.

A NetDoktor Kommunikációs Moduljából az oltás előtti állapotfelmérő és a COVID-19 oltás tájékoztató sablon könnyen kiküldhető az oltásra kijelölt személyeknek (amennyiben az e-mail címük rögzítve van a személyes adatok között) a csoportos küldés funkcióval. A program a beteg kórlapján automatikusan rögzíti, hogy milyen dokumentumokat kapott meg a páciens. Ez nagyban megkönnyíti a szervezés adminisztrálását.

A Kommunikációs Modult, akár csak a többi plusz szolgáltatást biztosító modult, most egy hónapig díj mentesen kipróbálhatják.