Újra elérhetők a szűrővizsgálatok

Újra elérhetők a szűrővizsgálatok

A járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet alatt Kásler Miklós utasítására felfüggesztették a halasztható egészségügyi ellátásokat, ezzel a népegészségügyi szűrések is leállításra kerültek, azért hogy a vírus terjedését gerjesztő személyes kontaktusokat a minimálisra csökkentsék.

Egy a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatás felmérte, hogy az egyes társadalmi csoportokat hogyan érintette az ellátások felfüggesztése. Az anyagból többek közt az derült ki, hogy a férfiak 22 százaléka jelzett az ellátás hiányából fakadó egészségügyi gondot, míg a nők aránya 28 százalékos volt.

A láthatatlan áldozatok számának csökkentése miatt már május elején történtek intézkedések az egészségügy újraindítására. Ebbe a sorba illeszkedik, hogy 2020. június 1-től – a járványügyi szabályok keretein belül – újra elérhetővé váltak a szervezett szűrővizsgálatok, az emlő-, a méhnyak, a vastagbél-és végbélszűrések is.

A daganatos betegségek a korai stádiumban való kiszűrése közös társadalmi érdek. Ezért is került a háziorvosi praxisok finanszírozásába is beépítésre az „Átszűröttségi mutató”, mely azt kívánja mérni, hogy mely háziorvos, mennyire képes ösztönözni a „kockázatos korcsoportba tartozó betegeit” a népegészségügyi szűréseken való részvételre. Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az ellátási területüknek megfelelő célértéket. Az egyes háziorvosi szolgálatokra jutó pontszámok összeadásra kerülnek és a rendelkezésre álló keretösszegből a háziorvosi szolgálatok pontszámuk arányában részesülnek.

A háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok finanszírozásába beépített indikátor rendszer további lényeges elemei népegészségügyi célú szűréseken túli prevenciós tevékenységek, a gyógyszerrendelési gyakorlat, valamint a betegségcsoportokhoz tartozó gondozási tevékenységek vizsgálata.

Indikátor rendszer

Az indikátorrendszer működtetéséhez szükséges adatok részben az úgynevezett B300-as, tételes betegforgalmi jelentésekből nyerhetők. Másrészt a rendszer úgy épül fel, hogy ahol csak lehetséges, ott ne csak a háziorvos saját jelentései legyenek az adatforrások. Az összetett rendszer egyrészt lehetővé teszi, hogy a minősítés alapját ne kizárólag egyes tevékenységek, hanem a komplex háziorvosi munka adja.

A célértékek elérését a Netdoktor speciális funkciókkal támogatja. Ezek használatával az orvosok pontszámai emelkednek, és ezzel párhuzamosan a bevételük is növekszik.

A NetDoktor – Indikátor Modul feladata a háziorvosi betegellátásban 2014-ben az OEP által bevezetett indikátorok figyelése, a jelzések alapján az indikátor-pontok maximalizálása és ez által a praxis finanszírozás növelése. A szoftver 16 felnőtt /vegyes és 8 gyermek indikátort kezel. A NetDoktorban az indikátor figyelésnek két szintje van.

Alap Indikátor Modul

Az alap modul a páciens ellátása során figyelmeztet a program, ha az adott beteg ellátása során valamely indikátort érintő tevékenységet kell elvégezni és meg is jelöli a konkrét ellátási feladatokat.

Extra Indikátor Modul

Az extra modul az alap modulra épül. A modulon belül letöltődik a NEAK által havonta kiadott indikátor értékelés. Ezeket feldolgozza a program és kiértékeli a múltbeli és a jelenlegi ellátásokkal kapcsolatos indikátor pontokat. Indikátoronként és az összes indikátort összefoglaló praxis szintű elemzéseket, diagramokat, listákat, nyomtatványokat készít a rendszer, amivel teljes egészében maximalizálni lehet a háziorvostól függő indikátor alapú finanszírozást. A listák alapján meghatározható, hogy mely páciensekre teljesült az indikátor-feladat és melyekre nem. A szoftver kiszámolja, hogy ezek közül hány pácienst kell még bevonni az indikátor feladatokba ahhoz, hogy a praxis elérje az adott területen az indikátor célértéket és finanszírozási alapot jelentő pontot, pontokat kapjon. A páciensek kiértesítését a szoftver külön Kommunikációs modullal és egy mobilapplikációval is támogatja.

Felhasználóink visszajelzései alapján a praxis finanszírozásának menedzselésében további hasznos eszköz a NEAK modul.

NEAK modul

A NetDoktor megoldotta, hogy a praxissal kapcsolatos minden NEAK által publikált dokumentumot minden éjszaka letölti a rendszer és beemeli a praxis adatállományába. Ezeket a dokumentumokat feldolgozza, és az összes ezen adatokból leszűrhető információt a praxis számára átlátható, jól értelmezhető formában elérhetővé teszi.

A letöltött dokumentumok a következők:

 • Jelentési hibalisták és kísérőjegyzékek (B300, Ambuláns, Változásjelentés, Heti TP jelentés)
 • TAJ jogviszony-ellenőrzés eredménylista
 • Indikátor – részletes lista
 • Indikátor elszámolás
 • Finanszírozási pénzforgalmi kimutatás
 • Összesített változásjelentésen alapuló elszámolás
 • OEP válaszüzenetek

Alapoktól a teljes funkcionalitásig

A DeriCom Kft. fejlesztési stratégiája, hogy megbízható, átlátható, könnyen és gyorsan használható programot fejlesszen, és minden felhasználó megtalálja az egyszerű felület és a szakmai segítség számára optimális elegyét. A NetDoktor a rendeléshez szükséges alap funkciók mellett számos extra szolgáltatást biztosít az szoftverkövetési alapdíj fejében. Ám a még teljesebb funkcionalitás érdekében a NetDoktor orvosi szoftverhez érdemes a napi feladatokat leginkább támogató modulokat is bekapcsolni és az NetDoktor mobilapplikációt ingyenesen letölteni.

Mi marad a veszélyhelyzet után?

Mi marad a veszélyhelyzet után?

Vegyes a fogadtatása a veszélyhelyzet megszüntetését követően életbe lépő átmeneti rendelkezéseknek.

A járvány miatt 2020.03.11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az egészségügyi ellátásokkal összefüggő szabályok számos ponton megváltoztak, azért hogy az orvos-beteg találkozások száma csökkenjen. A lakosságot leginkább érintő könnyítés az volt, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhetett, illetve hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíthette azon személy részére, aki a beteg TAJ számát közölte, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolta.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 85. § 12. pontjának értelmében ez a könnyítés a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon túl már nem lesz alkalmazható.

Az elfogadott jogszabály életbe lépése óta sokan várják annak megerősítését, hogy az eReceptek kiváltásának egyszerűbbé tételére lesz majd új rendelet. Ha szeptember közepéig nem születik meg ez a jogszabály, akkor viszont marad a felírási igazolás vagy ennek hiányában az EESZT-ben rögzített törvényes képviselet illetve meghatalmazás alapján történő recept kiváltás.

Az eReceptek kiváltási lehetőségei

Gyermekeket, mozgásukban korlátozott idős embereket gondozó személyek esetén érdemes a képviselet illetve a meghatalmazás egyszeri rögzítésével gördülékennyé tenni az elektronikus vények kiváltását.

Törvényes képviselet rögzítése a Kormányablakokban kezdeményezhető. A kérelem mellé csatolni kell a gyermek anyakönyvi kivonatát, elvált szülők esetén a bírósági határozatot, végzést.

Meghatalmazás rögzítésére szintén a Kormányablakokban van lehetőség az erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával, de online is rögzíthető, ha az, aki meghatalmazást kíván adni más természetes személynek a gyógyszerei kiváltására bejelentkezik a Lakossági Portálra és ott kitölti a Meghatalmazás űrlapot.

A betegek tájékoztatása

A veszélyhelyzet megszüntetését sokan úgy értelmezik, hogy akkor visszatérhet mindenki a régi megszokott életéhez. De ez közelről sincs így. Az orvos-beteg találkozások számát folyamatosan a legszükségesebb esetekre kell korlátozni. Ezért is fontos a tájékoztatás és a pacientúrával való folyamatos kapcsolattartás.

Kommunikációs modul és Kérdőív modul

A NetDoktor Kommunikációs Modul és a Kérdőív Modul hatékony segítség a háziorvosok számára, hogy folyamatosan tájékoztassák betegeiket a járványügyi készültéség aktuális szabályairól, továbbá lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző szempontok (elmaradt ellátás, jogosítvány alkalmassági, kötelező státuszvizsgálat, lejárt közgyógy, korcsoportos szűrés, stb.) alapján leszűrt pácienseknek egyedi vagy csoportos üzenetet lehessen küldeni. A modul a NetDoktor a komplex Előjegyzési naptár és határidő napló funkciójával együtt hathatós támogatást biztosít az elhalasztott feladatok menedzselésében valamint a napi betegellátás során.

Javasoljuk, hogy bátran próbálja ki a NetDoktor modulokat és tapasztalja meg a használatuk előnyeit!

Szerda éjfélkor véget ér a vészhelyzet

Szerda éjfélkor véget ér a vészhelyzet

A parlament 2020.06.16-án elfogadta a vészhelyzet megszüntetéséről szóló törvénytervezetet és vele az átmeneti időszakot szabályozó javaslatokat.

Mit jelent mindez az egészségügyre nézve?

A vészhelyzet megszűnésével mi változik és mikor?

A járvány miatt 2020.03.11-én kihirdetett vészhelyzetre tekintettel az egészségügyi ellátásokkal összefüggő szabályok számos ponton megváltoztak, hogy az orvos-beteg találkozások száma ezáltal is csökkenthető legyen. Ezek a rendeletek az un. koronavírus törvényre való hivatkozással a vészhelyzet idejére és az azt követő néhány napra vonatkozóan vezettek be könnyítéseket. Ilyen könnyítés volt többek közt, hogy a a veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló igazolásokat nem kellett kéthetenként kiadni, és az is, hogy az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradtak a veszélyhelyzet idejére, valamint annak megszűnését követően 90 napig.
A lakosságot leginkább érintő könnyítés azonban az volt, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhetett, illetve hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíthette azon személy részére, aki a beteg TAJ számát közölte, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolta.
A parlement által tegnap jóváhagyott egészségügyi tárgyú átmeneti szabályokban szerepel, hogy ezek könnyítések a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon túl már nem lesznek alkalmazhatók.

Az egészségügyi válsághelyzet, mint új jogi kategória

Az átmeneti szabályok között a kormány megteremtette az úgynevezett egészségügyi válsághelyzetre vonatkozó jogrendet is. A szabályozás szerint ilyen válsághelyzet akkor rendelhető el, ha nemzetközi járványügyi szükséghelyzet van, ha a lakosok életét, testi épségét, egészségét vagy az egészségügyi szolgáltatók működését valamely nem várt esemény olyan mértékben veszélyezteti, hogy az az egészségügyi ellátási szükségletek és a helyben rendelkezésre álló kapacitás közötti aránytalansághoz vezet, és megoldására az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatók, valamint más állami és önkormányzati szervek együttműködése szükséges. Az egészségügyi válsághelyzet legfeljebb hat hónapig tarthat, kivéve ha a kormány annak hatályát meghosszabbítja.

A gyógyszerfelírás és a gyógyszerkiváltás könnyítésének megszűnése

A vészhelyzetre tekintettel a kormány lehetővé tette, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározottakon túlmenően az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának ne legyen feltétele a beteg személyes jelenléte, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé tette, és ezeknek a telemedicinális ellátásoknak a finanszírozását a Egészségbiztosítási Alapból biztosította.
Az átmeneti szabályozás értelmében ez a lehetőség és a gyógyszer kiadásra vonatkozó könnyítés is a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig alkalmazható, majd azt követően megszűnik.

A telemedicina helyzete

A koronavírus-járvány a telemedicina és az online konzultációk terén forradalmi gyorsaságú változást idézett elő, ami már egész biztos, hogy nem fog a vészhelyzet előtti szintre visszaállni.

A kormány ígéretet tett rá, hogy törvényben fogják rögzíteni a távorvoslás szabályait.

A telemedicinát lehetővé tévő technológiai fejlesztések más online megoldásokkal együtt az elmúlt időszakban felértékelődtek, és a NetDoktor felhasználóinak száma ezzel párhuzamosan jelentősen megugrott.  A NetDoktor orvosi szoftver mellett egyre többen kezdték használni a NetDoktor mobil applikációját is. Ez és az ehhez hasonló alkalmazások a csökkenő orvos szám mellett is hatékonyan tudják támogatni a betegellátást.

A Deloitte egy korábbi anyaga rámutat arra, hogy a „mobilorvoslás” orvosi oldalról 29 százalékkal több páciensre fordítható időt jelent, ami átlagosan akár naponta kettővel több beteg számára teszi lehetővé, hogy orvosával konzultáljon.

A technológiai forradalom térnyerése a következő években meg fogja teremti az egészségügyi fogyasztó kategóriáját a jelenlegi beteg kategória helyett. Erre megvan a lehetőség és meg van az igény. A hangsúly a személyesebb ellátásokra fog áthelyeződni. A személyes szolgáltatások elsődleges fontosságúvá fognak válni. Az online alkalmazások lehetővé teszik, hogy maguk a beteg is aktívabbak legyenek a betegségkezelés és megelőzés területén. Az orvosoknak és más egészségügyi szolgáltatóknak is érdemes kihasználniuk ezeket a digitális megoldásokat, hogy személyesebb ellátást nyújtsanak, javuljon a kommunikáció és javítsák a pácienseik tapasztalatait.

Gyakori kérdések a NAV adatszolgáltatásról

Gyakori kérdések a NAV adatszolgáltatásról

Bizonyára már mindenkihez eljutott az információ, hogy 2020. július 1-jétől kötelező a kiállított számlákról online adatot szolgáltatni a NAV felé.
Összefoglalónkkal szeretnénk néhány olyan kérdés megválaszolásában segíteni, melyek az egészségügy területén működő vállalkozások részéről gyakran felmerülnek.

Áfa mentesen számlázókra is vonatkozik a NAV online számla adatszolgáltatási kötelezettség?

Igen. A kötelezettség nem csak azokra vonatkozik, akik „áfás számlát” állítanak ki. A kötelezettség azokra is vonatkozik akiknek az áfakódja, vagyis az adószámának a 9. számjegye 1-es, vagy mert alanyi adómentes, vagy mert kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végez. Fontos hangsúlyozni, hogy az áfatörvény definíciója (5. §) alapján nemcsak az áfakörbe tartozó vállalkozások minősülnek adóalanynak, hanem azok is, akik az áfatörvény szerint adófizetésre nem kötelezettek. Így például adóalany a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató vállalkozás és az alanyi adómentes státuszú adózó is.

Minden számlára vonatkozik a NAV online számla adatszolgáltatási kötelezettség?

Nem. A nem adóalanynak kiállított és a nem belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak kiállított számláról nem kell, nem lehet adatot szolgáltatni. Ennek értelmében a magánszemély nevére kiállított számlákról 2020. július 1-jét követően (még) nem kell adatot szolgáltatni.

A kézi számlatömbben kiállított papír számlákra is vonatkozik a kötelezettség?

Igen. Ha az adóalany a számlát (számlával egy tekintet alá eső okiratot) számlázó programmal állítja ki, a számla adatszolgáltatást a számlázó programnak kell automatikusan teljesítenie. Ha az adóalany kézi számlatömbből számláz, akkor a bizonylat adatait a NAV erre kialakított webes felületén kell utólag manuálisan rögzítenie. Így azonban az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése extra adminisztrációt és hiba lehetőséget jelent.

Hogy kell az adatokat továbbítani a NAV felé?

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez előfeltétel az adózó regisztrációja a NAV oldalán. Regisztrálni mindenképpen kell ahhoz, hogy az adatszolgáltatás teljesíthető legyen, függetlenül attól, hogy a számlát kézzel állítja ki valaki és utólag szolgáltat róla adatot a NAV erre kialakított webes felületén keresztül, vagy a NAV-hoz becsatornázott számlázó programot használ és az küldi be a szükséges adatokat. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében az adóalanynak legalább egy technikai felhasználót a hozzá kapcsolódó jelszóval és technikai kulcsokkal együtt létre kell hoznia, majd ezeket az adatokat a számlázó programban alkalmaznia kell ahhoz, hogy az adatszolgáltató számlázó programja emberi beavatkozás nélkül, időben és szabályosan továbbíthassa a NAV-hoz a számlák adatait.

Van olyan számlázó program, ami az orvosi szoftverrel összekapcsolható?

Igen. A NetDoktor Számla Modulja a páciens adatokat automatikusan átemeli a számla vevő adatai közé, sőt ha az ellátott egészségpénztári tag, akkor a Pénztár adatai is eltárolhatók a személyes adatok mellett, így ha szeretné a számlát elszámolni, akkor is megfelelő számlát állít ki a részére. A Modulban szereplő hatósági szolgáltatások listája tetszőlegesen bővíthető. Ezáltal a vizsgálat lezárásával párhuzamosan a számla könnyen és gyorsan kiállítható, és az adatszolgáltatást a rendszer a hátérben automatikusan elvégzi.

Aki nem szeretne duplán, triplán adatrögzítést végezni azoknak javasoljuk a NetDoktor Számlázó Modul használatát! Amennyiben Ön a NetDoktort használja és még nem rendelkezik az online számla jelentésre alkalmas számlázó szoftverrel, kérje tájékoztatónkat! Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Mire figyeljen a helyettesítő orvos

Mire figyeljen a helyettesítő orvos

Hamarosan elérkezik a nyári szabadságolások ideje, ezért egy rövid összefoglalóval szeretnénk segíteni abban, hogy a helyettesítések zavartalanul menjenek.

Helyettesítések alkalmával a helyettesítő orvos a saját belépésével tudja ellátni a kollégája betegeit is, de csak abban az esetben, ha az ágazati portálon be van állítva az összerendelés.
Az adott praxis helyettesítésére jogosult orvos(oka)t a praxisban adminisztrátori jogkörrel felruházott személy tudja felvenni az ágazati portálra való bejelentkezést követően. Figyelem: Ehhez ismernie kell a helyettesítéssel megbízott orvos pecsét számát is. Nagyon fontos még, hogy a helyettesítő orvos a saját nevében jelentkezzen be az orvosi programba – akár a NetDoktort, akár a MMPro szoftverünket használja – és a saját eSzemélyi igazolványával csatlakozzon az EESZT-hez.

Több alkalommal is jelezték felénk a felhasználók, hogy mindezt megtették, de még sem látják adott páciensről az EESZT-be korábban feltöltött információkat és a számára korábban kiállított elektronikus vényeket. Ennek leggyakrabban az az oka, hogy az EESZT-ből ezek az adatok csak azt követően válnak elérhetővé, miután az adott orvos a beteg kezelőorvosává vált. Ehhez az kell, hogy legalább egyszer ellátást nyisson neki. Figyelem: Arra is érdemes odafigyelni, hogy az EESZT kapcsolat a bejelentkezést követően csak nyolc órán keresztül aktív. Ha ezt meghaladóan kívánják a Tér szolgáltatásait használni, akkor újra be kell jelentkezni.

Reméljük, hogy hasznos információkkal tudtuk segíteni a helyettesítések zökkenő mentes lebonyolítását!

Jó munkát, a szabadságra készülő Felhasználóinknak kellemes pihenést kívánunk!

Vészhelyzet visszavonása

Vészhelyzet visszavonása

A járvány miatt 2020.03.11-én kihirdetett vészhelyzetre tekintettel az egészségügyi ellátásokkal összefüggő szabályok számos ponton megváltoztak, hogy az orvos-beteg találkozások száma ezáltal is csökkenthető legyen. A napokban azonban a parlament elé kerül az a törvényjavaslat, melyet ha megszavaznak a képviselők, akkor megszűnik a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet. Ugyanakkor szóba került az is, hogy az egészségügyi válsághelyzet jogintézménye biztosítja majd a jövőben a járvány esetleges második hullámára való felkészüléshez a jogi hátteret. Pontos információkat még nem lehet tudni róla, hogy a vészhelyzet visszavonásával együtt milyen átmeneti rendelkezések kerülnek elfogadásra, illetve, hogy az egészségügyi válsághelyzet intézménye részleteiben mit jelent.

A vészhelyzet megszűnésével életbe lépő változásokra való felkészülés jegyében, most összefoglaljuk, hogy a járvány miatt mely rendeletekkel, milyen könnyítések kerültek határozott idejű bevezetésre.

A 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet alapján életbe lépett változások.

 • Elhalasztásra kerültek a célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok a veszélyhelyzet megszűnéséig.
 • A veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani.
 • Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig. (Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.)
 • A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.
 • A veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.

A 8/2020. (III. 12.) EMMI rendelet alapján életbe lépett változások.

A veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-át közli, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja.

A 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján életbe lépett változások.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 9. § (7) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem feltétele a beteg személyes jelenléte, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszik.

A 15/2020. (IV. 28.) EMMI rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítás, ami lehetővé tette bizonyos termékekre vonatkozóan az elektronikus vényen történő rendelhetőséget is, azonban nem tartalmaz a vészhelyzet idejére vonatkozó megkötést.

Ugyanúgy, mint amikor a könnyítések bevezetésre kerültek, most is nagy hangsúlyt fogunk fordítani rá, hogy felhasználóinkat tájékoztassuk a vészhelyzet visszavonásával életbelépő változásokról. A vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő módosításokat a szoftvereinken azonnal át fogjuk vezetni. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az aktuális információkat, hogy munkájuk során az érvényben lévő előírásoknak megfelelően járhassanak el.