EESZT csatlakozás

EESZT csatlakozás

EESZT csatlakozási kötelezettség kiterjesztése

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT) 2017. november 1-i indulása több mint 26 ezer orvos és közel 13 ezer gyógyszertári dolgozó használja. Naponta átlagosan 250 ezer ellátási esemény, 200 ezer betegdokumentum és 800 ezer recept kerül rögzítésre.
Az EESZT akkor fogja a vele szemben támasztott elvárásokat valóban teljesíteni, ha minél többen használják, minél több adat kerül strukturáltan a rendszerbe és minél több külső rendszerrel lesz összeköttetésben.
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet a csatlakozásra kötelezettek körét 2020. január 1-jétől tovább bővíti. 2020-tól minden nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó orvosi,- és fogorvosi szolgáltatási típuskóddal és működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató számára is kötelező lesz az EESZT-hez való csatlakozás. A magánszolgáltatók csatlakozásával közel duplájára fog nőni az EESZT használata és a feltöltött adatok mennyisége.

A NetDoktor EESZT kompatibilis orvosi szoftver

A NetDoktor olyan akkreditált orvosi szoftver, ami azon túl, hogy lehetővé teszi a kötelező adattovábbítást, olyan formában biztosítja a páciensek személyi adatainak és a minősített adatnak számító egészségügyi adatoknak a kezelését, ami legmagasabb fokú adatvédelmet és adatbiztonságot garantálja. Ám a helyi gépen futó orvosi programok használata esetén a hardver és szoftver eszközök, valamint intranetes belső hálózat megfelelőségét, biztonságát a felhasználónak kell biztosítani, és ehhez minden ésszerű intézkedést meg kell tennie. Ha szeretné a GDPR megfelelés felelősségét velünk megosztani, akkor ajánljuk a NetDoktor használatát.

Az egészségügyi adatok utólagos feltöltése

Az EESZT-ben struktúráltan tárolt adatok mennyisége azáltal is ugrásszerűen nőni fog, hogy 2020 közepére már az indulást megelőző 5 év adatai is feltöltésre kerülnek. Ugyan is az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak.) 2020. július 1-jéig adott haladékot a 2012. november 1-jét követően keletkezett alábbi dokumentumok feltöltésére az EESZT-be.

 • a fekvőbeteg-szakellátásban kiállított zárójelentés
 • a járóbeteg-szakellátásban kiállított ambuláns lap
 • szövettani és patológiai leletek
 • laborleletek
 • képalkotó diagnosztikai ellátások leletei
 • műtéti leírások

A jogszabály 36 §-a kötelezi az egészségbiztosítási szervet, hogy 2020. július 1-jéig elektronikus formában átadja az EESZT működtetője részére a kötelező egészségbiztosítás terhére 2012. november 1-jét követően igénybe vett egészségügyi ellátások 35/F. § (1) bekezdése szerinti adatait, melyek a következők: az érintett TAJ száma vagy ennek hiányában más azonosítója, születési ideje, neme, állampolgársága, az ellátási esemény megjelölése, típusa, időpontja és időtartama, valamint az ellátási eseményt nyújtó egészségügyi szolgáltató megjelölése, az ellátást végző vagy abban közreműködő személy EESZT azonosítója.
Ugyan ez a paragrafus valamennyi EESZT csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató számára is előírja, hogy 2020. január 1-jétől kezdje meg és 180 napon belül töltse fel a 2012. november 1-jét követően nyújtott egészségügyi ellátás során keletkezett fentebb felsorolt adatokat, ha biztosítottak ennek a technikai feltételei.

A személyes adatok hozzáférhetősége

Az így feltöltött információk az érintettek számára is elérhetővé vállnak ügyfélkapus regisztrációt követően és saját érvényes TAJ számukkal, a Lakossági Portálon, vagy bármely kormányablakban. Az EESZT-be bekerülő személyes adatokhoz kizárólag a kezelő orvosok férhetnek hozzá. A rendszerben alapbeállítás, hogy elrejti a különösen érzékeny egészségi állapothoz tartozó adatokat, de az állampolgárok a rendszerben lévő alapbeállításokon túlmenően is állíthatnak be korlátozásokat az adataikhoz. A rendszerben tárolt adatok elemezhetőségére a jogszabályok lehetősséget adnak, de csak anonimizált módon lehet kutatási vagy ágazati célra hasznosítani őket.

A praxis menedzselés támogatása

A praxis menedzselés támogatása

A NetDoktor következő évi fejlesztéseivel a rendszerbe bekapcsolható modulokat kívánjuk bővíteni.
A napokban megkérdeztük a felhasználóinkat, hogy mely modulok bekapcsolása érdekli őket a leginkább, melyekről gondolják úgy, hogy hasznos támogatást nyújtanak a napi betegellátás és a praxis menedzselés során.
A legtöbb szavazatot a NEAK modul és a NetDoktor applikációval összekötött Értesítési modul kapta. Ezért ezeket részletesebben is bemutatjuk.

NEAK modul

A NEAK modulban a NetDoktor az összes NEAK által küldött dokumentumot letölti. Ezek között vannak az e-jelentések hibariportjai, a visszaküldött havi indikátor jelentések és a finanszírozással kapcsolatos dokumentumok is. Ezeket a felhasználó bármikor visszanézheti (a finanszírozási dokumentumokat csak a praxist vezető orvosa látja). A NetDoktor hónapról hónapra összehasonlítja a NEAK által a praxisban nyilvántartott páciens számot az orvos által nyilvántartottak számával. Így az orvos havonta követheti a különbséget, és nem fordul elő hogy 2-300 beteggel is kevesebb után kap elszámolást hónapokon keresztül, mert nem bukik ki időben a hiba.
A NEAK modul hasznos segítség a praxis menedzselésben.

Értesítési modul

A rendszerben tárolt adatok alapján generált értesítések

Az Értesítési modul bekapcsolása esetén a rendszer automatikus értesítést küld az időszerű eseményekről (pl. védőoltások, szűrések, státuszvizsgálatok, gondozások, gyógyszerfelírás esedékessége, lejáró jogosítvány alkalmassági, közgyógy igazolvány, táppénz igazolás) a páciensek számára e-mailben, a későbbiekben pedig majd a NetDoktor Páciens applikáción keresztül is.
Az Értesítési modul és Indikátor modul bekapcsolásával a praxis finanszírozása maximalizálható. Az indikátor pontokat jelentő szempontok (védőoltás, szűrés) alapján a NetDoktor automatikus értesítéseket tud küldeni az érintetteknek.

A kívülről érkező értesítések

Az Értesítési modul jelzést ad a praxist érintő események bekövetkezése esetén. Például ha elektronikus laborleletek érkeznek, vagy egy pácienstől érkezik előjegyzés, konzultációs igény, vagy dokumentum, továbbá ha a rendszerhez csatlakoztatott telemedicinás eszköz továbbít mérési értékeket.

Az Értesítési modul és a NetDoktor applikáció összekapcsolása

Tervezzük, hogy az Értesítési modult a NetDoktor Orvosi applikációba is becsatornázzuk. Így amikor a páciens a NetDoktor Páciens applikációban az orvosa rendelési és előjegyzési időszakából kiválasztja a neki megfelelő szabad időpontot, akkor az megjelenik a NetDoktor orvosi program naptárjában illetve a NetDoktor Orvosi appjában is.

A mindennapi gyógyítási gyakorlat ma már elképzelhetetlen a magas szintű informatikai háttér és az erre épülő alkalmazások nélkül. A betegellátást javító, az orvos-beteg kapcsolatot kiegészítő megoldások mára már az egészségügy megkerülhetetlen részévé váltak. A NetDoktor fejlesztése során alkalmazott technológiák olyan szolgáltatások igénybevételét teszik lehetővé mind az orvosok, mind a páciensek számára, melyek nélkülözhetetlenek, ha lépést akarunk tartani a világ rohamléptékű fejlődésével.

EESZT csatlakozás – Magánszolgáltatók támogatása

EESZT csatlakozás – Magánszolgáltatók támogatása

Az EESZT-hez való csatlakozás 2020-tól kötelező minden nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó orvosi,- és fogorvosi szolgáltatási típuskóddal és működési engedéllyel rendelkező szolgáltató számára.

Az EESZT kiterjesztése kinek az érdekeit szolgálja?

Ez a kérdés gyakran felmerül. Ezért mi is kísérletet teszünk a megválaszolására. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) lehetővé teszi, hogy az egészségügyi szolgáltatók személyesebb ellátást nyújtsanak, javuljon a kommunikáció és a betegek tapasztalatai. Az adatcsere lehetővé teszi a beteg előzményadatainak, kórtörténetének alaposabb megismerését, hiszen más szolgáltatóknál keletkezett dokumentumok is elérhetőek. Az orvos az EESZT biztosította információk segítségével gyorsabban tudja felállítani a diagnózist, és hatékonyabb terápiát tud megállapítani a betege számára.

Digitális Önrendelkezés –DÖR

Fontos azonban, hogy mindenki tisztában legyen az Önrendelkezés jogával és a Digitális Önrendelkezés biztosította lehetőségekkel.
A digitális önrendelkezés lehetőségét az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 2015. évi CCXXIV. törvényben módosított rendelkezések teszik lehetővé. E jogszabály alapján minden állampolgárnak lehetősége van rá, hogy az EESZT-be bekerülő adatainak hozzáférését szabályozza. Erről bővebben egy másik bejegyzésünkben olvashat.

EESZT csatlakozás folyamata

Adminisztratív csatlakozás

Az EESZT csatlakozás számos feladattal jár. Ezek egy része adminisztratív jellegű, más részük pedig technikai megvalósítást jelent.
Az adminisztratív csatlakozás határideje 2019. december 31.

EESZT Regisztráció

Az EESZT Információs portálján az e-Kapu menüpont alatt lehet a csatlakozási eljárást elindítani.

A csatlakozási dokumentumok összeállítása

A csatlakozási kérelmet on-line kell kitölteni. A nyilatkozat rákérdez, hogy milyen informatika rendszerrel történik majd az adattovábbítás (csatlakozás). Ha Ön még nem rendelkezik az ÁEEK által akkreditált EESZT kompatibilis orvosi programmal, akkor a legördülő menüből válassza a még nem rendelkezek szoftverrel opciót. A nyilatkozat ötös pontjában meg kell adni azt a személyt, aki a jogosultság adminisztrátor lesz. Praktikusan ez egy olyan személy kell hogy legyen, aki némi informatikai affinitással rendelkezik, ugyanis az ő feladata lesz majd a műszaki csatlakozás megvalósítása során a jogosultságok összerendelése.
A kitöltés végeztével a PDF-et kell generálni a dokumentumból és az aláírás hitelességét igazoló dokumentumokkal együtt kell postára adni.

Műszaki csatlakozás

A csatlakozási folyamat következő lépése a műszaki megvalósítás. Erre 2020. június 30-ig biztosít lehetőséget a jogszabály, azonban már most érdemes tisztázni, hogy az Ön által használt orvosi szoftver

 • alkalmas-e az EESZT felé való adattovábbításra. Ha nem alkalmas, vagy Ön eddig nem is használt a praxisában betegnyilvántartó, receptíró alkalmazást, akkor választania kell majd egyet a jelenleg piacon lévő rendszerek közül;
 • beszállító milyen támogatást nyújt a csatlakozás technikai szakaszához. A műszaki megvalósítás részeként telepíteni kell a kártyaolvasó készüléket, le kell tölteni az Ágazati portálról az adott felhasználókhoz tartozó tanúsítványokat, össze kell rendelni őket, be kell állítani az egyes munkatársak EESZT jogosultságait, le kell futtatni a műszaki megvalósítás sikerességét ellenőrző keretprogramot, és annak eredményét fel kell tölteni az ágazati portálra. Ezért azt javasoljuk, hogy a technikai megvalósítást lehetőség szerint egy megfelelő felkészültséggel rendelkező személy végezze.

EESZT kompatibilis szoftver kiválasztása

Alább röviden összefoglaljuk, hogy milyen szempontokat érdemes mérlegelni egy olyan szoftvert kiválasztása során, mellyel nap, mint nap dolgoznia kell majd. Általános tapasztalat, hogy egy rosszul megválasztott szoftver rengeteg utólagos kompromisszummal jár. Ezért mi azt javasoljuk, hogy vesse össze az egyes rendszerekbe épített funkciókat a saját igényeivel! Ha sikerült néhány termékre szűkíteniük a kört, kérjen szoftver bemutatót, ahol a termékkel kapcsolatosan felmerült kérdéseire is válaszokat kaphat! Bátran kérdezzen, hogy minél megalapozottabb döntést hozhasson! Ne csak a termék tulajdonságokat mérlegelje, hanem a szoftver mögött álló ügyféltámogatás tartalmáról is tájékozódjon! Alapvetően két tényezőre érdemes figyelni a választási döntésnél. Mennyire modern, korszerű, felhasználóbarát a megvásárolni kívánt szoftver, illetve a későbbiekben megfelelően felkészült, segítőkész ügyfélszolgálat áll-e rendelkezésre.
Mi a NetDoktort ajánljuk, mert

 • EESZT kompatibilis orvosi program;
 • 25 év orvos-informatikai tapasztalattal a legmodernebb technológiákat alkalmazva fejlesztették;
 • kiváló supportosok segítik a felhasználókat reggel 7-20 óra között, akiktől hatékony támogatásra számíthat a műszaki megvalósításban;
 • bárhonnan be tud jelentkezni a programba, mivel ez egy online medikai rendszer;
 • a páciensek elégedettségét növelő beteghívó rendszer és orvos-beteg applikáció tartozik hozzá.

Csatlakozásra kötelezett felhasználók támogatása

Arra kérem Önöket, hogy amennyiben van olyan ismerősük, akiket az EESZT használatának változása érint, miszerint minden magán egészségügyi szolgáltató és foglalkozás-egészségügyi orvos köteles a csatlakozásra, osszák meg vele az információt, hogy az újonnan csatlakozók részére tájékoztató sorozatot indítunk.

Okos eszközök az orvoslásban

Okos eszközök az orvoslásban

Mi a Netdoktor?

A NetDoktor több mint egy orvosi program. Egy olyan medikai rendszer, mely számos önálló szoftver közt létesít kapcsolatot.
Jelenleg fut egy fejlesztés, melynek a keretében egy az orvos és a pacientúrája közti intelligens kapcsolatot támogató applikáción dolgozunk. Ez az app az egészségmegőrzés, a prevenció és a betegellátás területén egyaránt hatékonyan alkalmazható lesz. A projekt keretében elkészülő okos telefonon futó, és az ellátást végző orvos szoftverével kommunikáló app számos kényelmi megoldást is nyújt majd.

NetDoktor-Lakossági Applikáció

Az applikációban megadott feltételek szerint kereshető lesz az ország összes orvosa, egészségügyi intézménye és patikája.
A páciens az appon látja az orvosának a rendelési időszakát és a foglalható szabad időpontokat. Az előjegyzéskor megadhatja a vizit okát, feltölthet leletet, stb. Az orvos pedig a NetDoktor naptárában illetve a NetDoktor orvosi appjában egyből látja a foglalt időpontot, a pácienst és a foglalás okát.
A NetDoktor értesítési modulja is kapcsolódni fog a lakossági mobilapplikációhoz, így a páciens az időszerű eseményekről (pl. védőoltások, szűrések, státuszvizsgálatok, gondozások, lejáró jogosítvány alkalmassági, KGY igazolvány, TP igazolás) nem csak az orvosának megadott e-mail címére kaphatja majd meg az automatikus értesítéseket, hanem az applikáción keresztül is. A funkció támogatja a pácienseket a tudatos egészségmegőrzés terén, az orvosokat pedig az aktuális indikátor célértékek elérésében.

Telemedicina

A NetDoktor pilotként szerepel az ÁEEK Telemedicina Projektjében. Ennek keretében illeszteni fogjuk a NetDoktor apphoz a projektben résztvevő eszközöket is. A lakossági appban a beteg által mért mérési értékek (vérnyomás, vércukor, testsúly, stb.) rögzíthetők a mérési naplóban, vagy akár a mérőeszközök automatikusan is át tudják azokat adni. A beküldött adatok felkerülnek az orvosi rendszerbe, a páciens kórtörténetébe is, jelezve, hogy azok a beteg által mért értékek.
További illesztéseken is dolgozunk. Az OMRON magyarországi képviseletével született megállapodás alapján 2020-ban a NetDoktorba automatikusan bekerülnek az Omron-Medistance Telemedicina Projektben résztvevő háziorvosok által kihelyezett telemedicina eszközök mérési értékei. A Szegedi Tudományegyetemmel is dolgozunk egy telemedicina modulton, amelyen keresztül a fejlesztés alatt lévő mobil apphoz kapcsolható lesz egy olyan holter EKG eszköz, amely 2-3 napon keresztül lehet a páciens mellkasán, úgy hogy az nem zavarja a mindennapi életben (nincs külön vezeték, doboz, fürödhet vele, stb.) és folyamatosan szolgáltatja az EKG jeleket Bluetoothon keresztül az app felé. Az SZTE által kidolgozott algoritmussal a jelek feldolgozásra és értékelésre kerülnek, és pitvarfibrilláció gyanúja esetén alarm jelet küld a háziorvos illetve igény esetén a bevont kardiológus felé.

Hiszünk benne, hogy az online technológiák hatékonyan alkalmazhatók a betegellátás és egészségmegőrzés területén is.

Az indikátor alapú finanszírozás támogatása-A védőoltás figyelés

Az indikátor alapú finanszírozás támogatása-A védőoltás figyelés

Az elmúlt évben az állam által biztosított ingyenes influenza elleni védőoltásnak csupán a 60 százaléka fogyott el, pedig még mindig az oltás a legjobb védekezés.
A szakemberek a járvány csúcsát jövő év elejére, az 5-6. naptári hétre teszik.
A védőoltások beadását a kormányzat külön finanszírozási keretből támogatja. A felnőtt és vegyes praxisokban az időskorú népesség influenza elleni átoltottságát mérő indikátor 1 pontot ér a maximálisan elérhető 16-ból. Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az ellátási területüknek megfelelő célértéket. Az egyes háziorvosi szolgálatokra jutó pontszámok összeadásra kerülnek, és a rendelkezésre álló keretösszegből a háziorvosi szolgálatok pontszámuk arányában részesülnek. Az indikátorrendszer alapján kifizetett díjazás mértéke 2019-ben 608,3 millió Ft havonta.
Az indikátor rendszerről bővebben >>>

A célértékek elérésének a támogatására a Netdoktorba beépítettünk egy külön funkciót az indikátor rendszerben felállított követelmények figyelésére. E funkció használatával az orvosok pontszámai emelkednek, és ezzel a bevételük is növekedni fog. A Netdoktor egyértelmű utasításokkal látja el a felhasználót, hogy az előírt szempontok alapján a megfelelő vizsgálatokat és tevékenységeket végezze el a páciensein.
Mutatjuk az indikátor modul NetDoktoron belüli bekapcsolását lépésről-lépésre >>>

A jövőben a kormány nagyobb hangsúlyt szán a háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok indikátor alapú finanszírozásának. Ezért a NetDoktorba beépített indikátor funkció továbbfejlesztését a jövő év kiemelt feladati közt kezeljük.

A NetDoktor több mint egy hagyományos orvosi szoftver. A NetDoktor sokkal inkább egy rendszer, mert a fejlesztése során alkalmazott modern internetes technológiáknak köszönhetően számos program és adatbázis összekapcsolását teszi lehetővé. A NetDoktorhoz mobilapplikációkat is fejlesztünk. A NetDoktor-Orvosi Applikáció már tavaly elkészült, jelenleg a NetDoktor-Lakossági Applikáción dolgozunk. Ennek a fejlesztésnek az is a célja, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén automatikus értesítést küldjön a páciensek felé. Például egy szűrővizsgálat esedékessé válásakor a rendszer automatikus figyelmeztetést küldjön az érintett mobilkészülékére. A páciensek így tudatosabbá válhatnak a megelőzés terén, az orvosok pedig hatékony segítséget kapnak az indikátor alapú teljesítményértékeléshez. Egy másik tervezett funkció lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy akár egy gyors orvosi konzultációt is lefolytathassanak a háziorvosukkal. Ezzel az új fejlesztésünkkel az okostelefonok terjedésében rejlő potenciált igyekszünk úgy kiaknázni, hogy az kölcsönösen előnyös legyen mind az orvosok, mind a páciensek számára.

Mi az az adatvédelmi incidens?

Mi az az adatvédelmi incidens?

Egy év telt el a GDPR türelmi idejének lejárta óta. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke néhány héttel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy nem lesz olyan be nem jelentett adatvédelmi incidenssel kapcsolatos ügy, amelyben nem szab ki bírságot a NAIH.

A GDPR bevezetésének az idején igyekeztünk felhasználóinkat tájékoztató anyagokkal segíteni a rendelet megismerésében. Most a NAIH elnökének ezen nyilatkozata kapcsán szeretnénk az ADATVÉDELMI INCIDENS fogalmát egy kicsit körbejárni.  A GDPR az adatkezelő kötelességévé teszi, hogy a személyhez fűződő adatok kezelése során biztosítsa a TITKOSSÁGOT, megvédve az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, valamint a SÉRTETLENSÉGET, megvédve az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét. Ha ezek bármelyike is sérül, az adatvédelmi incidensnek minősül, amit azonnal jelenteni kell a NAIH felé, a lehetséges kockázatok mérlegelésének a tükrében szükséges lehet értesítenie az érintett személyeket is, valamint rögzíteni kell az esetet az Adatvédelmi incidens nyilvántartásunkban.

Nézzünk néhány példát az adatvédelmi incidensre a hétköznapokból. Ha az orvos laptopját, melyen a páciensei adatait tárolja, ellopják, vagy ha az adatok biztonsági mentésére használt pendrájvot a kulcscsomójával együtt, melyre felfűzte, elveszíti, akkor adatvédelmi incidens történik.

A NetDoktor szoftverfejlesztőjeként maximális segítséget biztosítunk ezen esetek megelőzéséhez. Hogy hogyan?
A NetDoktor az adatokat nem a helyi gépen tárolja, hanem a DeriCom által biztosított dedikált szervereken, amelyek a legmagasabb banki biztonsági szintű szerverteremben üzemelnek, és amelyek védettek mindenféle károk, üzemleállások, illetéktelen behatolások, adatvesztések ellen. Az adatokat tároló szerverek és a kliens közötti kommunikációs csatorna több szinten védve van, tanúsítvánnyal védett HTTPS (security protocol) csatornán keresztül történik a kommunikáció. Továbbá a szervereket erős tűzfal és egy, a legújabb biztonsági technológiát alkalmazó CloudFlare proxy alapú behatolás-védelemi rendszer is védi az illetéktelen behatolók ellen. Vagyis a felhasználó informatikai eszközén nincsenek rajta a pacientúrájának a személyes adatai, biztonsági mentéseket sem kell róluk időről időre készíteni. Így elkerülhetővé válik annak a kockázata, hogy az adatok jogosulatlan kezekbe kerüljenek, vagy sérüljenek.

Ha szeretne többet megtudni a NetDoktorban alkalmazott adatvédelmi technológiákról írjon nekünk és munkatársaink válaszolnak. Címünk: info@dericom.hu