Javasolt feladatok pontozása

Javasolt feladatok pontozása

Megjelent a szoros praxisközösségek (egyesült praxisközösség, integrált praxisközösség, valamint praxisközösségi konzorcium) nyilvántartásba vételére vonatkozó felhívás és a szoros praxisközösségek számára ajánlott prevenciós és egyéb szakmai feladatok listája.

>>praxisközösségek számára ajánlott prevenciós és egyéb szakmai feladatok<<

A praxisközösségek számára javasolt prevenciós és kiegészítő tevékenységekhez a praxiskezelő OKFŐ különböző pontszámokat határozott meg. A mellékletben szereplő szakmai tevékenységekhez társított pontszámokból a praxisközösségben részt vevő praxisonként éves szinten összesen 1200 pontszám elérése kötelező
Az egyes tevékenységek egy-egy nagyobb tevékenység csoport elemeit alkotják. A praxisközösségekkel szemben támasztott követelmény, hogy az adott csoportokba sorolt feladatokat a megadott minimum feltételeknek megfelelően hangolják össze. Például a kardiovaszkuláris vonatkozású szakmai tevékenység pontszámainak el kell érnie a 15 százalékot. (Praxisközösségi szinten egybeszámított elvárt minimum.) Azzal is fontos tisztában lenni, hogy az OKFŐ csak bizonyos százalékban ismeri el az adott elvárások teljesítését. Az egy szakmai tevékenység mértéke a szoros praxisközösség által vállalt összes tevékenység pontértéknek 30%-át nem haladhatja meg praxisközösségi szinten. (Nem kerül beszámításra.) Ez a korlátozás az egyes praxisok szakmai teljesítményére nem vonatkozik.

Kardiovaszkuláris prevenció támogatása

Az OKFŐ által javasolt tevékenységek között a Holter EKG vizsgálat végzése és a vizsgálati eredmény medikai szoftverben történő dokumentálása kiemelten magas pontszámot (15 pont) ér. A NetDoktor lakosság számára fejlesztett alkalmazásához (NetDoktor Páciens Mobilapplikáció) már illesztve van a Savvy Holter EKG eszköz, és már nagyszerű eredményeket értünk el a tesztek során ezzel a kis 20 grammos bluetooth kapcsolattal működő holter EKG-val, ami képes akár 4 napos holter EKG felvételre és annak jeleit online módon bejuttatni a NetDoktor rendszerbe. Ezzel az eszközzel és NetDoktor integrációjával kényelmes módon sok-sok páciens szűrésére biztosítunk lehetőséget, ami jelentős mennyiségű pontszámot jelent a praxis és a praxisközösség számára.

telemedicina_ekg_NetDoktor

Kérdőíves szűrések támogatása

Az OKFŐ által javasolt tevékenységek között számos olyan található, melynek teljesítése kérdőíves kikérdezés formájában végezhető. Ilyen az 55 év feletti lakosság (vaszkuláris) demencia szűrése, a 40 év felettiek osteoporosis törési kockázatának felmérése, a depresszió kérdőíves szűrése, a Diabetes mellitus szempontjából veszélyeztetettek szűrése, az egészségértés felmérése a felnőtt lakosság körében, a dohányzás dependencia szűrése, az alkohol dependecia szűrése, stb. Ezek mind 6 pontot érnek a tevékenységi lista alapján. A NetDoktor lakosság részére fejlesztett szolgáltatásaival, ezek a feladatok gyorsan és megbízhatóan elvégezhetők. A NetDoktor ugyanis nem csak egy medikai szoftver, hanem egy komplett medikai rendszer. A páciens az otthonában is ki tudja tölteni a számára online  kiküldött kérdőíveket, és az eredmények közvetlen az orvosi szoftverbe kerülnek betöltésre. Rögzítésükről az orvos rendszerüzenet formájában értesítést kap a kezelőfelületen. A kiértékelésben a beépített automatizmusok segítik az orvost.

Telemedicina támogatása

Az OKFŐ által javasolt tevékenységek között számos olyan található, mely telemedicina alkalmazásával, a beteg otthonában történő monitorozást jelent. Ilyen a vérnyomásbeállítás, vércukorbeállítás, testsúlykontroll, stb. Ezek mind 6 pontot érnek a tevékenységi lista alapján. A NetDoktor medikai rendszer és a NetDoktor lakosság részére fejlesztett szolgáltatásainak az összekapcsolásával ezek a feladatok gyorsan és megbízhatóan végezhetők. A páciens által online feltöltött mérési adatok közvetlenül a medikai rendszerbe kerülnek be. Rögzítésükről az orvos rendszerüzenet formájában értesítést kap a kezelőfelületen. A kiértékelésben a beépített automatizmusok segítik az orvost.

telemedicina_NetDoktor

Beszámolók, jelentések támogatása

Az elvégzett szakmai munkáról és teljesítményekről három havonta kell beszámolót készíteni. A szoros együttműködést vállaló praxisoknak első alkalommal 2021. október 10-ig kell majd a beszámolót beküldeniük a praxiskezelő, OKFŐ részére.
A „szoros” praxisközösségek esetén előírás praxis és praxisközösségi szintű morbilitási, mortalitási és egyéb statisztikák, jelentések folyamatos készítése. A NetDoktor könnyű összekapcsolhatóságának köszönhetően hatékonyan képes támogatni a jelentések elkészítését és a vállalt kötelezettségek teljesítésének folyamatos összehangolását, nyomon követését a teljes praxisközösség egészének tekintetében.

praxiskozosseg jelentesek

Praxisközösségi modul

A most induló praxisközösségek, főként a szoros praxisközösségek számára nélkülözhetetlen, hogy a háziorvosi szoftver és a közös praxisközösségi felület kommunikálni tudjon egymással. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a plusz foglalkozásokat, rendeléseket, prevenciós rendelést, szűréseket kezelni lehessen, nyomon lehessen követni, és megszámlálhatatlan szempont szerint lehessen statisztikai adatot kinyerni. Mindehhez hasznos segítséget nyújt a NetDoktor Praxisközösség Modul.

>>a Szentendre és Vidéke Praxisközösség szakmai vezetőjének beszámolója<<

A NetDoktor Praxisközösségi modul szolgáltatásai:

 • Praxisok flexibilis összekapcsolhatósága praxisközösséggé a praxisközösségi vezető által meghatározott jogosultságok mellett.
 • Praxisok közötti helyettesítések, ügyeleti ellátások igény szerinti kialakítása.
 • A praxisközösséghez tartozó praxisok számára közös informatikai felület biztosítása és adatszolgáltatás támogatása.
 • A praxisközösségi munkatársak feladatvégzésének összehangolásához automatikusan szinkronizálódó közös naptár és közös adminisztrációs felület biztosítása.
 • A praxisközösségi management számára riportolási, statisztikai és jelentési felület biztosítása.
 • A felmerülő informatikai igények rugalmas megvalósítása.
 • Lakossággal történő kapcsolattartás kommunikációs hátterének biztosítása.

Keressen minket!

Praxisközösségek szakmai munkájának összehangolása

Praxisközösségek szakmai munkájának összehangolása

Megjelent a szoros praxisközösségek (egyesült praxisközösség, integrált praxisközösség, valamint praxisközösségi konzorcium) nyilvántartásba vételére vonatkozó felhívás és a szoros praxisközösségek számára ajánlott prevenciós és egyéb szakmai feladatok listája.

A nyilvántartásba vételt legkésőbb 2021. július 25-ig kezdeményezni kell az OKFŐ-nél ahhoz, hogy a 100 százalékos bértámogatásra való visszamenőleges jogosultság ténylegesen igazolható legyen. A nyilvántartásba vétel folyamatának elindításához elegendő a praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelmet melléklettel és a konzorciumi együttműködési megállapodással ajánlott küldeményként postázni az OKFŐ címére.
A dokumentum 1. sz. melléklete tartalmazza a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisokban végezhető szelektív és célzott prevenciós, valamint egyéb szakmai feladatok felsorolását és az azokhoz tartozó pontszámokat. Az egyes szakmai tevékenységekhez társított pontszámokból a praxisközösségben részt vevő praxisoknak egyenként 1200 pontot kell éves szinten teljesítenie.
FIGYELEM: A szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatos szakmai tevékenység vállalása minden praxisközösségben kötelező. Az elvárt minimális kardiovaszkuláris vonatkozású szakmai tevékenység pontszámainak el kell érnie a 15 százalékot. Ugyanakkor az ugyanazon szakmai tevékenység mértéke a szoros praxisközösség által vállalt összes tevékenység pontértéknek 30%-át nem haladhatja meg összességében. (Ez a korlátozás az egyes praxisok szakmai teljesítményére nem vonatkozik.) Az elvégzett szakmai munkáról és teljesítményekről három havonta kell beszámolót készíteni. A szoros együttműködést vállaló praxisoknak első alkalommal 2021. október 10-ig kell majd a beszámolót beküldeniük a praxiskezelő, OKFŐ részére.

A NetDoktor könnyű összekapcsolhatóságának köszönhetően hatékonyan képes támogatni a vállalt kötelezettségek teljesítésének összehangolását és nyomon követését a praxisközösség egészének tekintetében.

A NetDoktor Praxisközösségi modul szolgáltatásai:

 • Praxisok flexibilis összekapcsolhatósága Praxisközösséggé a PK vezető által meghatározott jogosultságok mellett.
 • Praxisok közötti helyettesítések, ügyeleti ellátások igény szerinti kialakítása.
 • A praxisközösséghez tartozó praxisok számára közös informatikai felület biztosítása és adatszolgáltatás támogatása.
 • A praxisközösségi munkatársak feladatvégzésének összehangolásához automatikusan szinkronizálódó közös naptár és közös adminisztrációs felület biztosítása.
 • A PK management számára praxisközösségi riportolási, statisztikai és jelentési felület biztosítása.
 • A felmerülő informatikai igények rugalmas megvalósítása.
 • Lakossággal történő kapcsolattartás kommunikációs hátterének biztosítása.

A NetDoktor munkatársai 2017 óta csaknem 700 praxisnál indították el a NetDoktor medikai rendszert. Közel ugyan ennyi esetben végeztek sikeres adatkonvertálást a korábban használt szoftverek adataiból. Több mint kétszer ennyi felhasználónak segítettek a szoftver használatát elsajátítani, és ugyanennyi felhasználó napi munkáját segítik folyamatosan napi 12 órás supporttal.

Kiemelt figyelmet fordítunk a praxisközösségek működésének a támogatására.

Praxisközösségek és a bértámogatás

Praxisközösségek és a bértámogatás

Az egészségügyi ellátórendszert érintő átalakítás két pillére az alapellátás megerősítése és a szakellátás átalakítása. Az intézkedéscsomag koordinálásával megbízott egészségügyért felelős államtitkárság az alapellátás szereplőinek a jelenleginél nagyobb szerepet szán az egészségfejlesztés, a szűrés és gondozás, valamint a krónikus betegségek kezelésének a területén. Ebbe az irányba hat a bértámogatással ösztönzött praxisközösségek létrehozása.

Bértámogatás alakulása

2022-től még inkább megéri a szoros praxisközösségekhez történő csatlakozás. A bértámogatás szociális hozzájárulási adóval növelt összege az eltelt gyakorlati idő függvényében tovább emelkedik.

Az asszisztensek a praxisközösségi csatlakozástól függetlenül kaptak bérkiegészítést. Az ő esetükben a bértámogatás attól függ, hogy a dolgozó hány év gyakorlati idővel rendelkezik (mennyit igazolt), és hány

>>>Szakdolgozói bértámogatás 2021-2022 összehasonlító táblázat<<< 

A háziorvosi, fogorvosi szolgálatok és szakellátó fogászatok orvosi bértámogatásának összege azonban attól függően emelkedik, hogy a praxis élt-e a praxisközösségi csatlakozás lehetőségével, és azon belül mely formát választotta. Az orvosi bértámogatás 100 százalékét csak azok a praxisok kapták/kapják meg, melyek vállalták/vállalják a praxisközösségi együttműködés valamely szorosabb formáját.

>>>Orvosi bértámogatás 2021-2022 összehasonlító táblázat<<<

Praxisközösségi formák

Azok a praxisok, melyek a tevékenységüket egyesült praxisközösség, integrált praxisközösség vagy praxisközösségi konzorcium formájában kívánják végezni, először a területi kollegiális praxisközösségbe kellett/kell belépniük, majd azon belül hozhatnak létre szorosabb együttműködési formát. A rendelet eredetileg az egy telephelyen vagy az azonos településen egymással szomszédos praxisok számára tette lehetővé a szoros praxisközösség létrehozását. Ám az ez év májusában életbe lépett módosítással már az egy járáson belül, egymás közelében működő praxisok is alkothatnak egy szorosan együttműködő praxisközösséget. A rendelet értelmében minimum 5, maximum 10 háziorvosi, vagy házi gyermekorvosi szolgálat alkothat egy szoros praxisközösséget, melyhez 5 praxisonként egy fogorvosi szolgálat csatlakozhat.
A praxisközösségeknek 2021 végére kell megalakulniuk.
A praxisközösségekről szóló rendeletben meghatározott szoros együttműködési formák közül a legnépszerűbb várhatóan a konzorciumi forma lesz, mivel ennek keretei között a szolgálatok teljes mértékben megőrizhetik a gazdasági és a szakmai önállóságukat. FONTOS, hogy a konzorciumi formában az új konzorciumi együttműködési megállapodásnak kifejezetten a 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (Pkr.) szerinti praxisközösség megalakítására kell irányulnia. A korábban más célból kötött megállapodások nem megfelelők. A MOK közzétett egy kiinduló tervezetet a praxisközösségi konzorcium, illetve konzorciumi együttműködési megállapodás létrehozásához. Az iratminta a résztvevők igényei, a kapcsolódó jogszabályok és esetleges praxiskezelői javaslatok alapján egyediesíthető.

A bértámogatáson túli további előnyök

A szorosabb együttműködésnek a magasabb bértámogatás mellett más előnyei is lesznek. Lehetőség nyílik pályázatokon való indulásra. Pályázni lehet majd a praxisközösségi vezetők, a külső szakemberek, a praxis dolgozói által vállalt többletmunkák díjazására. Ezeket ugyanis nem a 100 százalékos bérkiegészítésből kell kigazdálkodni. Erre plusz forrás áll majd rendelkezésre.
Pályázni lehet majd eszközbeszerzésre és informatikai fejlesztésekre.

A praxisközösségek informatikai támogatása

A praxisközösségek esetében, főként a szoros praxisközösséget működtetni kívánó csapatoknak olyan rendszerek alkalmazására lesz szükségük, ami minden szereplő – orvos, praxisközösségi vezető, praxiskezelő, páciens, biztosító- számára azonnal elérhető információt szolgáltat.
A Dericom Kft. tagja volt a 2012 és 2016 közötti SH/8/1 Svájci Projekt fejlesztői konzorciumának, amely az alapellátási praxisközösség modell informatikai hátterét dolgozta ki, majd az itt szerzett tapasztalatokat beépítette a saját medikai rendszerébe. Az alapellátásban egyedülálló online technológián működő NetDoktor medikai rendszer flexibilisen testre szabható. A praxisok működése egymással összekapcsolható. Számtalan praxisközösség szintű prevenciós, morbilitási, forgalmi stb. statisztika és jelentés érhető el a rendszerben. 2018 óta a NetDoktor több Praxisközösség számára is biztosítja a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen informatikai hátteret.

Dr. Békássy Szabolcs – háziorvos (Dunavarsány) 2018-ban váltott a NetDoktorra.

„Egyértelműen a felhő alapú adatbázistárolás, és a szoftver webböngészőből történő elérésének köszönhető mobilitás miatt döntöttem a váltás mellett, hiszen tevékenységemet több telephelyen végzem egyidejűleg. Az új szoftverre történő áttérés egyáltalán nem igényelt infrastruktúra fejlesztést. Az új informatikai környezethez történő alkalmazkodásban a Dericom munkatársai készségesen rendelkezésünkre álltak telefon és számítógépes távelérés útján egyaránt. A program felhasználóbarát mivoltának köszönhetően kollégáim könnyedén elsajátították a program használatát, pár nap alatt fennakadások nélkül folytatódhatott a megszokott ritmusban a rendelés. A felhasználói felület egyszerű kezelhetőségének köszönhetően pár hét elteltével már dinamikusabbá is vált az ügykezelés.”

NetDoktor Praxisközösség Modul

A NetDoktor Praxisközösség Modul lehetővé teszi

 • a praxisok flexibilis összekacsolását,
 • a feladatok összehangolását.

Biztosítja

 • a közös adminisztrációs felület használatát,
 • a riportolási, statisztikai és jelentési felületet,
 • az egymással és a lakossággal történő hatékony kommunikációt.

Meggyőződésünk, hogy a jó szoftver csak az alap. A rendszerbevezetés akkor lesz sikeres, ha a szállító kiforrott szoftverbevezetési módszertannal, szerteágazó integrációs lehetőségekkel, valamint rugalmas ügyfélszolgálattal áll az ügyfelek rendelkezésére. Munkatársaink 2017 óta csaknem 700 praxisnál indították el a NetDoktor medikai rendszert. Közel ugyan ennyi esetben végeztek sikeres adatkonvertálást a korábban használt szoftverek adataiból. Több mint kétszer ennyi felhasználónak segítettek a szoftver használatát elsajátítani, és ugyanennyi felhasználó napi munkáját segítik folyamatosan napi 12 órás supporttal.

Kiemelt figyelmet fordítunk a praxisközösségek működésének a támogatására.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Helyettesítés és szabadság

Helyettesítés és szabadság

Hamarosan elérkezik a várva várt nyári szabadságolások ideje, ezért egy rövid összefoglalóval szeretnénk segíteni abban, hogy a helyettesítések zavartalanul menjenek.

Jogosultságok beállítása – VMÁTRIX

A helyettesítésre jogosult orvos(oka)t az ágazati portálon össze kell rendelni a praxissal. Ezt az adminisztrátori jogkörrel felruházott személy (EESZT kapcsolattartó) tudja megtenni. Figyelem: Ehhez ismerni kell a helyettesítéssel megbízott orvos pecsét számát is.
Ha az összerendelés megtörtént, attól kezdve a helyettesítő orvos a saját belépésével tudja ellátni a kollégája betegeit is. Nagyon fontos még, hogy a helyettesítő orvos a saját nevében jelentkezzen be az orvosi programba, és a saját eSzemélyi igazolványával, vagy EESZT tokenjével csatlakozzon az EESZT-hez. Figyelem: A helyettesítő orvos a páciensről az EESZT-be korábban feltöltött információkat és a nevére korábban kiállított eRecepteket csak azt követően fogja látni, ha már egyszer ellátást nyitott a beteghez, az-az a kezelő orvosává vált.
Hangsúlyozni kell, hogy a jogosultság kiosztás nem csak a helyi medikai rendszeren keresztüli hozzáférésre, hanem a miniHIS-re is vonatkozik.

A helyettesítő orvos megbízása, illetve annak a megszűnése kapcsán (is) felmerül a jogosultságok/ hozzáférések aktualizálásának kérdése. A helyettesítő orvost nem elég kivenni a helyi orvosi szoftverből, mert ettől még a miniHIS-ben a praxis nevében továbbra is  eljárhat. Ezért adatvédelmi szempontból (is) elengedhetetlen a VMÁTRIX folyamatos karbantartása. Figyelem: A jogosultság visszavétele is a kapcsolattartó jogkörébe tartozik. Ha ezt a jogosultságot mással is megosztja, például a praxist vezető orvossal, akkor azt követően, ez a személy is jogosult lesz az összerendelés megszüntetésére és/vagy ismételt beállítására.

Távoli elérés – EESZT mobilToken

A nyári szabadságok apropóján is szeretnénk felhívni a figyelmüket az EESZT mobilToken azonosítási rendszerére. A telefonra letölthető alkalmazás helyettesíteni tudja az eSzemélyis belépést az EESZT-be.
Az EESZT mobilToken egy (okos)telefonra telepíthető azonosító kód generáló alkalmazás, amely az EESZT bejelentkezéshez egy egyszeri és egyedi PIN kódot állít elő, ami alkalmas az EESZT felhasználók azonosítására. Ilyen és ehhez hasonló megoldásokkal az online banki szolgáltatások használata során már többünk is találkozott. Az eSzemélyivel történő azonosításhoz képest ez a megoldás jelentős előrelépés az EESZT távoli elérésének a támogatásában.
Akár androdidos telefonra, akár iPonre kívánja letölteni az alkalmazást, fontos, hogy az eSzemélyi és a kártyaolvasó is rendelkezésre álljon. A regisztrációs folyamatnál mind a mobil készülék, mind pedig a felhasználó azonosítására szükség van. Egy személy csak egy készülékre tudja telepíteni az alkalmazást. Ha időközben újabb készülékre váltana, akkor a korábbit az Ágazati Portálon törölni kell, mert csak ezt követően lehetséges az új készüléket beregisztrálni a rendszerbe.

Az EESZT mobilToken csak egy az azonosításhoz szükséges alkalmazás, aminek a futtatásához okostelefon szükséges. Arra, hogy a felhasználó milyen eszközön lép be az általa használt orvosi szoftverbe nincs semmiféle ráhatása. Vagyis az orvosi program megnyitására használt informatikai eszköz (pl. PC, laptop, tablet) és a mobiltelefon, melyre az EESZT mobilToken fel lett telepítve, nem szükséges, hogy (földrajzilag) egy helyen legyenek.
Az EESZT mobilToken ingyenesen letölthető a Google Play (android) és az AppleSore (iOS – iPhone) ) on-line áruházakból.
Figyelem: Az alkalmazás nem csak a szabadságok idején nyújthat segítséget, hanem akkor is, ha az eSzemélyibe beépített chip meghibásodik, ami nem példanélküli eset.

Online elérés nyújtotta szabadság

A legtöbb rendelői szoftver helyi gépen fut és helyben tárolja a praxishoz tartozó páciensek adatait. A NetDoktor nem. A NetDoktor egy online üzemmódban működtethető medikai szoftver. A program és az adatok a DeriCom által bérelt dedikált szervereken vannak. A NetDoktor telepítés nélkül online futtatható, azonnal használható, akár egy közösségi oldal, vagy egy netbank, vagy egy levelező rendszer. Lehetőséget ad a távoli elérésre, így a felhasználó a bejelentkezést követően akár otthonról is, a saját eszközéről is használhatja.

Éljen a technológia nyújtotta szabadsággal Ön is!

A szoftverbevezetést szakmailag felkészült szakemberekből álló csapattal támogatjuk. Felmérjük a leendő ügyfélnél használt szoftvereket és rendszereket, valamint az ügyfél igényeit. Ezt követi az orvosi szoftver testreszabása, paraméterezése. Ezzel párhuzamosan történik a szoftver használatának megismertetése a felhasználókkal teszt környezetben. A tervezett éles indulás előtt elvégezzük az adatok konvertálását, integráljuk a szoftvert a felhasználó által a munkájához használt további rendszerekkel. Az éles indulást követően partnereink munkáját felkészült kollégák segítik, munkanapokon 8-20 óra között.

Reméljük, hogy hasznos információkkal tudtuk segíteni a helyettesítések zökkenőmentes lebonyolítását!

Praxisközösségi előírások változásai

Praxisközösségi előírások változásai

Bővítettek a szoros praxisközösségek létrehozásának lehetőségén.

Míg a 53/2021. (II. 9.) praxisközösségekről szóló kormányrendelet eredetileg az egy telephelyen vagy azonos településen egymással szomszédos praxisok számára tette lehetővé a szoros praxisközösség létrehozását, addig a módosítással már az egy járáson belül, egymás közelében működő praxisok is alkothatnak egy szorosan együttműködő praxisközösséget. A rendelet értelmében minim 5, maximum 10 háziorvosi, vagy házi gyermekorvosi szolgálat alkothat egy szoros praxisközösséget, melyhez 5 praxisonként egy fogorvosi szolgálat csatlakozhat. Vagyis összesen 12 praxisban maximalizálja a rendelet az egy szorosan együttműködő praxisközösség tagszámát.

A praxisközösségekről szóló rendeletben meghatározott szoros együttműködési formák közül a legnépszerűbb várhatóan a konzorciumi forma lesz, mivel ennek keretei között a szolgálatok teljes mértékben megőrizhetik a gazdasági és a szakmai önállóságukat. A praxisközösségi vezetők, a külső szakemberek, a praxis dolgozói által vállalt többletmunkák díjazását nem a 100 százszázalékos bérkiegészítésből kell kigazdálkodni. Erre plusz forrás áll majd rendelkezésre. A többletforrásokra azok a szoros praxisközösségek pályázhatnak, melyeket a praxiskezelő (OKFŐ) nyilvántartásba vett. FONTOS, hogy a konzorciumi formában az új konzorciumi együttműködési megállapodásnak kifejezetten a 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (Pkr.) szerinti praxisközösség megalakítására kell irányulnia, a korábban más célból kötött megállapodások nem megfelelők. A MOK jogászok közreműködésével közzétett egy kiinduló tervezetet a praxisközösségi konzorcium, illetve konzorciumi együttműködési megállapodás létrehozásához. Az iratminta a résztvevők igényei, a kapcsolódó jogszabályok és az esetleges praxiskezelői javaslatok alapján egyediesíthető.

Változnak a praxisközösségekhez csatlakozott praxisok kötelező vállalásai.

Azok, akik visszaküldték praxisközösségi felvételi kérelmüket az OKFŐ részére, a nyilatkozat tétellel a Pkr. 2. §. (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésére is vállalást tettek. Ezek a következők:

 • a területi kollegiális szakmai vezetői választásokon való részvétel,
 • a praxiskezelő, illetve a területi szakmai vezető által összehívott konzultációkon való részvétel,
 • hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosítása, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel,
 • a prevenciós rendelés során a praxiskezelő által megadott módszertanok alkalmazása,
 • a praxis aggregált morbiditási, mortalitási és a praxiskezelő által kért statisztikai adatok összeállítása és megadása,
 • a területen működő háziorvosi szolgálatokkal közös helyettesítési rend kialakítása,
 • valamint a területen működő háziorvosi és háziorvosi ügyeleti szolgálatokkal ügyeleti rend kialakítása.

A rendelet módosításával a prevenciós rendelésre vonatkozó szabályozás a következő képen változik. A praxisonként előírt heti 4 óra prevenciós rendelés tanácsadással is teljesíthető. A prevenciós időt úgy kell meghatározni, hogy a praxisonként 2000 kártya feletti (praxisközösségen belül egybeszámított) minden további 500 bejelentett után hetente plusz 1 óra prevenciós rendelés biztosított legyen.

A praxisközösségekről szóló kormányrendelet változásai 2021.05.27-től hatályosak.

NetDoktor Praxisközösség Modul

Lehetővé teszi

 • a praxisok flexibilis összekacsolását,
 • a feladatok összehangolását.

Biztosítja

 • a közös adminisztrációs felület használatát,
 • a riportolási, statisztikai és jelentési felületet,
 • az egymással és a lakossággal történő hatékony kommunikációt.

A Dericom Kft. tagja volt a 2012 és 2016 közötti SH/8/1 Svájci Projekt fejlesztői konzorciumának, amely az alapellátási praxisközösségi modell informatikai hátterét dolgozta ki az ÁEEK megrendelése alapján. Az itt szerzett tapasztalatokra épül a NetDoktor a Praxisközösség Modul.

Mind a “laza” mind a “szoros” praxisközösségek esetén előírás

 • a közös módszertan alkalmazása,
 • meghatározott óraszámú prevenciós rendelés,
 • a közösen kialakított helyettesítési és ügyeleti rend és
 • a praxis és praxisközösségi szintű morbilitási, mortalitási és egyéb forgalmi statisztikák, jelentések folyamatos készítése.

A most induló praxisközösségek, főként a szoros praxisközösségek számára nélkülözhetetlen, hogy a háziorvosi szoftver és a közös praxisközösségi felület kommunikálni tudjon egymással. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a plusz foglalkozásokat, rendeléseket, prevenciós rendelést, szűréseket kezelni lehessen, nyomon lehessen követni, és megszámlálhatatlan szempont szerint lehessen statisztikai adatot kinyerni.
Mindehhez hasznos segítséget nyújt a NetDoktor Praxisközösség Modul.

Keressen minket!

Gyógyszerfelírási igények kezelése

Gyógyszerfelírási igények kezelése

A járvány visszahúzódásával is fennmarad a telemedicinális ellátások lehetősége. Vagyis a továbbiakban sem lesz minden esetben a beteg személyes jelenléte feltétele az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és a szolgáltatás finanszírozásának. Ennek jogszabályi hátterét az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet, és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható tevékenységek elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet adja meg.

A NetDoktor biztosítja a telemedicina technikai és adminisztratív hátterét.

Az állandó gyógyszerek online igénylésére és felírására egy teljesen zárt rendszert hoztunk létre, ami beépített automatizmusokon keresztül biztosítja

 • a páciens egyértelmű beazonosítását,
 • az ellátás dokumentálását, és
 • a visszakereshetőséget.

Ehhez az orvosnak és a páciensnek ugyan azt a zárt csatornát kell használnia.

Olyan ez, mint egy csomagmegőrző szekrényke, amihez csak az adott páciensnek és az orvosának van kulcsa. A szekrénybe mindketten elhelyezhetnek csomagokat. Nem kell mindkettőjüknek ugyan abban az időben jelen lenniük.
Csomagmegőrzők több száz éve működnek. Ma már természetesnek vesszük a használatukat. A virtuális csomagjainkat tároló „felhő szolgáltatók” azonban csak néhány évtizede jelentek meg. Sokan még csak most ismerkednek velük, de mivel megannyi területen képesek megkönnyíteni az életünket, ezért népszerűségük napról-napra nő. Az online szolgáltatások felértékelődéséhez a járvány is hozzájárult. Részben ennek tudható be, hogy ma már az idősebb korosztály körében is jelentős arányban használják az internetet. A NetDoktor gyógyszerfelírást támogató szolgáltatása bizonyára a számukra is vonzó alternatívája lesz a telefonálásoknak.

Mutatjuk, hogy a telefonon fogadott gyógyszerfelírási igényekhez képest mennyiben tér el az állandó gyógyszerek online rendelésének és jóváhagyásának menete a NetDoktorban.

A páciens megnyitja az orvosának a NetDoktor rendszerbe beágyazott weboldalát. Rákattint a Belépés gombra, és bejelentkezik. (Ha még nem regisztrált, akkor végig megy a regisztrációs felületen és megvárja a visszaigazolást.) A gyógyszerfelírási igény funkciót kiválasztva elküldi a kérést az orvosa felé. A kérés befut közvetlen az orvosi szoftverbe. A rendszer a pácienseket a TAJ számuk alapján azonosítja. Ha az orvos a gyógyszerfelírási kérés teljesítése, vagyis az újabb eRecept kiállítása előtt szükségesnek tartja, elküldhet egy online kérdőívet a páciensének, amivel felmérheti az aktuális állapotát, vagy akár be is hívhatja személyes találkozóra. Ha a kérést jóváhagyja, akkor a szükséges készítményekről elkészül az eRecept, az-az a vény feltöltődik az EESZT-be. Ezzel párhuzamosan a rendszer azonnal értesítést küld a beteg számára. A rendszerüzeneteket a felhasználó akkor is megkapja, ha épp nincs bekapcsolva a számítógépe, vagy nincs belépve a saját páciens fiókjába.

Ehhez az orvosi szoftveren belül létre kell hozni egy dedikált praxis weboldalt, és a páciensnek ezt a weboldalt megnyitva regisztrálnia kell magát, vagyis létre kell hoznia egy saját felhasználói fiókot. Csupán néhány kattintás, amit követően lényegesen egyszerűbbé válik a rendszeres gyógyszerek felíratása és felírása.

Miért érdemes belevágni?

 • Nem terheli az orvost, illetve asszisztenst a sok telefonhívás.
 • Ütemezetten tudja kezelni páciense kéréseit.
 • Nincs tévesztési lehetőség.
 • Az összes bejövő kérés, panasz, stb. adminisztrálva van, később visszanézhetők.
 • A páciens is tud küldeni dokumentumot (pl. máshonnan kapott labor leletet, zárójelentést stb.).
 • A praxis is képes a betegnek küldeni pl. pecséttel ellátott igazolást, beutalót, stb .

Ha már használja, kérjük, ossza meg velünk a tapasztalatait! Ha még nem, kérje bővebb tájékoztatónkat!

Írjon nekünk!