TAJ szám ellenőrzés

TAJ szám ellenőrzés

Ez év január 1-től akkor is kötelező a TAJ szám érvényességének az ellenőrzése, ha a páciens magán ellátást vesz igénybe, de az orvosa TB támogatással ír receptet a számára. A hatályos jogszabályok értelmében gyógyszerfelírás csak az ellenőrzés eredményének megfelelő jogcímen történhet.

Az új társadalombiztosítási törvény tavaly élesedett. Ezen törvény számos új rendelkezést vezetett be.Többek közt, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés hat havi hátraléka esetén a TAJ számot a NAV érvényteleníti, és ellátás csak térítés ellenében vehető igénybe. A rendelkezés teljes körű végrehajtásának érdekében a jogviszony ellenőrzés kötelezettsége 2022. január 1-től a magánorvosok számára is kötelező.

Hogy történik a TAJ ellenőrzés?

A jogviszony-ellenőrzés lényege, hogy az egészségügyi szolgáltató minden orvos-beteg találkozó alkalmával on-line módon ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál vezetett nyilvántartásban, továbbá hogy a jogviszonyának mi az aktuális státusza.
FIGYELEM: A jogviszonyadatok személyes adatnak számítanak, ezért az egészségügyi szolgáltató kizárólag az ellátásra jelentkező beteggel, és csak a saját jogviszonyára vonatkozó információt közölhet!
A jogviszony-ellenőrzést a szolgáltató kizárólag a NEAK által (az ellenőrzéssel érintett ellátás szerinti támogatással történő rendelésére jogosító szerződéshez kapcsolódóan) rendelkezésére bocsátott azonosító kóddal végezheti el.

TAJ ellenőrzés a NEAK oldalon

Amennyiben a (magán)orvos által használt vényíró program nem rendelkezik TAJ ellenőrzési funkcióval, akkor az orvosnak a NEAK online felületén kell a jogviszony érvényességét lekérdezni. Az oldal használatához be kell jelentkezni. Ehhez felhasználó név és jelszó szükséges. A felhasználónév: OBVN-xxxxxUSER, ahol az xxxxx az orvos pecsétszáma: (így például az 12345-ös pecsétszám esetén a felhasználónév: OBVN-12345USER). Az adott felhasználónévhez kapcsolódó jelszó az orvos által megkötött vényírási szerződésének 10 jegyű azonosítószáma.

FIGYELEM: A bejelentkezés után igényelni kell egy új, végleges jelszót.

TAJ ellenőrzés az orvosi szoftveren belül

A legtöbb orvosi szoftverbe beépítésre került a TAJ ellenőrzési funkció. A NetDoktor az ellenőrzés eredményét a szoftverek különböző színekkel (is) jelzi.

Mit jelentenek a különböző színnel jelölt TAJ számok?

Zöld
TAJ érvényes, jogviszonya rendezett.

Piros
TAJ érvényes, de a jogviszony rendezetlen.
A jogviszony rendezetlensége esetén az egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátás nyújtását, és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás költségét. A szolgáltató kötelessége, hogy a NEAK honlapjáról letöltött értesítő átadásával tájékoztassa a pácienst a jogviszony rendezetlenségéről.

Kék
Külföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen.
Az érintett személy az EGT területén biztosított, az orvosilag szükséges ellátást a külföldi biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártyával, vagy azzal egyenértékű formanyomtatvánnyal veheti igénybe.

Barna!
TAJ érvénytelen, jogosultság rendezetlen, az érintett személy az egészségügyi szolgáltatásokat csak térítés ellenében veheti igénybe.

Sárga
TAJ érvényes, az egészségbiztosítóval kötött megállapodás alapján jogosult egészségügyi szolgáltatásra. Viszont az ilyen személy a sürgősségi fogászati ellátás kivételével nem jogosult fogászati ellátásra, külföldi gyógykezelésre, illetve a transzplantációs várólistára sem kerülhet fel.

Amennyiben érvénytelen a jogviszonya a betegnek (akár járuléktartozás, akár egyéb okból), számára társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás. Ez esetben a recepten a „Teljes ár” jogcímet kell megjelölni.

Ahhoz, hogy az orvosi szoftver automatikusan le tudja kérni a NEAK rendszeréből a TAJ érvényességét, be kell állítani a programban a pecsétszámhoz tartozó felhasználó nevet és jelszót.

TAJ ellenőrzés beállítása

FIGYELEM: Magánszolgáltatók a TAJ azonosítót kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (önkéntes hozzájárulás) alapján kezelheti. Ezért előzetesen írásban tájékoztatni kell az érintettet a TAJ szám használatának céljairól és a hozzájárulását kell kérni.

TAJ ellenőrzés az érintett által

A NAV-hoz átkerült nyilvántartás szerint közel 70 ezer embernek van hat hónapot meghaladó tartozása.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján ügyfélkapus belépést követően a magánszemélyeknek is lehetőségük van rá, hogy leellenőrizzék a TAJ számuk érvényességét. A jogviszony rendezési eljárást az ügyfél a saját adatai vonatkozásában elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, továbbá személyesen vagy meghatalmazottja útján, illetve postai úton kezdeményezheti a kormányhivatalnál. A tartozást a “NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla” elnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú számlára kell befizetni. Azok, akiknek a járulék megfizetését anyagi helyzetük nem teszi lehetővé, azok az adóhivatalnál kell kérvényezniük a szankciók alóli mentesítést.

Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, vegye fel velünk a kapcsolatot! Írjon nekünk az info@dericom.hu e-mail címünkre!

 

Az eljárásrend margójára

Az eljárásrend margójára

2022. január közepén jelent meg az országos tisztifőorvos által kiadott közlemény, mely a koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll eljárásrendjéhez kapcsolódik. A szabályozás szerint a betegellátónak a fertőző betegség bejelentést 24 órán belül kell megtennie a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által működtetett Országos Szakmai Információs Rendszer (OSZIR) Járványügyi Szakrendszer Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerébe. A közlemény 2.1.pontja szerint a nyilvántartás módja, folyamata a következő:

1. OSZIR fertőző beteg jelentő lap kitöltése a betegellátó által (BNO: igazolt: U0710, gyanús: U0720)
2. Változások (pl. kórházba kerül vagy távozik; gyógyul vagy meghal) rögzítése a kijelentő lapon a betegellátó által
3. Betegségeset létrehozása a hatóság által
4. A megbetegedés kimenetelének (gyógyult, meghalt) jelentése a szolgáltató és ennek rögzítése a hatóság által

Fertőzőbetegség jelentés (OSZIR)

A fertőzéses eseteket nem elég az EESZT-be feltölteni. Az NNK felé is jelenteni kell őket az OSZIR Járványügyi alrendszerén keresztül, ami korábban jelentős többlet adminisztrációt jelentett. Mostantól viszont már nem kell a fertőzőbeteg jelentéshez egy külön rendszerbe is belépni, hanem a NetDoktor orvosi szoftverből is elküldhetők a szükséges adatok.

Amennyiben az ellátás során megállapítást nyer, hogy a háziorvosnak/házi gyermekorvosnak az NNK felé is jelentési kötelezettsége keletkezett, akkor az EESZT funkciók közt rá kell kattintani a „Fertőzőbeteg jelentés” gombra, és akkor az adatok az OSZIR Járványügyi alrendszere felé is továbbítva lesznek.

Ugyanígy a beteg gyógyulását követően sincs szükség dupla adminisztrációra a kijelentéshez. A koronavírusos esetek utánkövetése során ugyancsak a programon belülről indítható a kötelező adatszolgáltatás az NNK rendszerébe. A fertőzőbeteg jelentés OSZIR-ba történő beküldésének sikeressége az antsz.hu oldalán, a szokásos belépés után ellenőrizhető.

Lehetséges hibák:

 • Az adatküldés a praxis/intézmény 4 jegyű finanszírozási azonosítójának a használatával történik. Amennyiben ez az azonosító az NNK oldalán hibásan szerepel, vagy hiányzik, akkor a jelentés küldés hibára fut. Ilyen esetben az NNK helyileg illetékesével kell felvenni a kapcsolatot.
 • Minden csillaggal jelölt adatmező kitöltése kötelező.

A “Fertőzőbeteg jelentés” funkció az alapcsomag részeként minden netdoktoros felhasználó számára elérhető.

A „Fertőzőbeteg jelentés” funkció természetesen nem csak a koronavírusos esetek kötelező NNK adatszolgáltatására használható, hanem minden egyéb – Clostridium difficile által okozott fertőzés, multirezisztens kórokozó által okozott fertőzések, véráramfertőzés, stb. – a rendelet által bejelentendő fertőzésnek nyilvánított esetben is. Így például a bárányhimlő fertőzés lejelentésére is.

Rapid Antigén Tesztek (RAT) feltöltés

A koronavírus gyanús esetek adminisztrálását támogató másik funkció, hogy a Rapid Antigén Tesztek (RAT) eredményeit a NetDoktor közvetlenül továbbítani tudja az EESZT felé. Ezzel szükségtelenné válik az ágazati portálra történő bejelentkezést követően az ismételt adminisztráció. A funkció használatához készített leírás >>>

Mintavételezésért járó pontok a szoros praxisközösségben

Szoros praxisközösségi tagok számára a „epidémia, pandémia esetén (pl. koronavírus pandémia) speciális orvosi mintavételezés (fertőzés kimutatását szolgáló tesztek elvégzése), eredmény medikai szoftverben adott BNO kóddal dokumentálva” (jelenleg) 8 pontot ér. Amennyiben az ellátás alkalmával sor kerül ilyenre (vagy más az OKFŐ által közzétett, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisokban végezhető prevenciós és egyéb szakmai feladatok végzésére), akkor a NetDoktor a kibővített eseménykatalógus adatai között ezt is feltölti az EESZT rendszerébe.
FIGYELEM: A szoftverek az EESZT felé csak abban az esetben tudják az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, ha a praxisközösség ötjegyű kódja előzőleg rögzítésre került a rendszerbe.
A medikai szoftverekből az EESZT-be történő közvetlen jelentés beküldése jelenleg még nem kötelező, viszont használatával a szoros praxisközösségek teljesítményének negyedéves ellenőrzése jóval egyszerűbbé válhat.
A NetDoktor medikai szoftver ingyenesen biztosítja a szoros praxisközösségi együttműködésre vállalkozó praxisok számára azokat az alap funkciókat, melyek a minimális elvárások teljesítéséhez szükségesek. Ezen túlmenően azonban számos egyéb a praxisközösségi tevékenységet támogató funkció is elérhető a NetDoktor Praxisközösségi Moduljában.

Amikor belekezdtünk a NetDoktor fejlesztésébe volt egy víziónk. Olyan szoftvert szerettünk volna alkotni, ami jobban megfelel a jövő felhasználói igényeinek. Az idő bennünket igazolt. Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, vegye fel velünk a kapcsolatot! Írjon nekünk az info@dericom.hu e-mail címünkre!

Plusz egy fő minden praxisba

Plusz egy fő minden praxisba

A napokban nagy vihart kavart a betegek visszahívásáról szóló miniszteri utasítás :

„A háziorvos köteles telefonon vagy online módon elérhetőséget biztosítani, és a beérkező, de nem fogadott hívásokat mihamarabb visszahívással, vagy bármilyen érdemi visszajelzéssel kezelni.” (EMMI 23/2021 (XII 22)számú egyedi utasítás)

Ehhez legalább plusz egy fő kellene minden praxisba. Amire viszont nem jár finanszírozás. Akkor mégis hogyan lehetne javítani a helyzeten?

Az ilyen és ehhez hasonló problémák inspiráltak a múltban számos technológiai fejlesztést. A gőzgép forradalmasította a termelést és a közlekedést, a számítógép az adatfeldolgozást, az internet pedig az információáramlást. A DeriCom fejlesztői nap, mint nap azon dolgoznak, hogy az általuk létrehozott informatikai megoldásokkal a felhasználók hatékonyabban végezhessék a munkájukat.

Ha a praxisokkal szemben megnövekedett elvárásokat jobban támogató, funkcionalitásában bővebb, modern szoftvert keres, akkor ez a bejegyzés Önnek szól. Szánjon néhány percet a váltással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók megismerésére! Egy jól átgondolt döntéssel nemcsak egy újabb szoftvert kap a munkához, hanem egy olyan rendszert, ami csökkenti a felesleges munkát, segít minimalizálni az adminisztrációt és optimalizálni az ügyviteli folyamatokat. Egy jó szoftverrel annyit nyerhet, mintha plusz egy főt alkalmazna a praxisában.

Orvosi program választáskor kézenfekvőnek tűnik a jelenlegi igények alapján szoftvert választani. De érdemes a gyorsan változó központi direktívákkal is számolni, és olyan szoftvert választani mely képes rugalmasan alkalmazkodni az előírásokhoz és a felhasználói igényekhez. Érdemes végig gondolni, hogy melyek lehetnek azok az adminisztrációs folyamatok, amelyek sok időt és erőforrást igényelnek, de akár automatizálni is lehetne őket. A háziorvosi praxisokban ilyenek lehetnek a napi, heti mentések, a szoftver frissítések, az állandó gyógyszerek felírása, a telemedicinás ellátások adminisztrálása, a különböző rendszerek felé történő azonos adattartalmú jelentések elküldése. Ezek a feladatok a NetDoktorban döntő részt automatizálásra kerültek. Így nem csak a valódi betegellátásra marad több idő, de a hibalehetőség is kevesebb.
Kiszámoltuk, hogy éves szinten egy átlagos praxisban pl. a MedMax(Pro) szoftver használatához képest több mint 24 órát, vagyis  hat 4 órás rendelési napot spórolhat meg azzal, hogy nem Önnek vagy kollégájának kell foglalkoznia az informatikai feladatokkal.

FONTOS: A hatékonyságnövelés legegyszerűbb módja a rendszeresen ismétlődő feladatok és folyamatok automatizálása.

A különböző rendszerek összekapcsolásának köszönhetően is automatizálható számos munkafolyamat, mint például a számlázás, a RAT eredmények feltöltése, fertőző betegség jelentés, jogosítvány feltöltés, stb. A NetDoktor ezeket is tudja.

A visszahívásokkal kapcsolatos miniszteri utasításra is kínál megoldást a NetDoktor

A NetDoktor Páciens applikáció egyre több praxis munkáját segíti. Az elmúlt hetekben ugrásszerűen nőtt a regisztrált páciensek száma, és ezzel együtt jelentősen csökkent az applikációt használó praxisok terheltsége.
Az applikáció leginkább a távolról elvégezhető, személyes találkozást nem igénylő feladatokban nyújt segítséget. Ilyen teendő például az állandó gyógyszerek felíratása, aláírt dokumentumok: táppénz igazolás, beutalók, leletek, igazolások küldése. A Páciens applikációt használó praxisokban a telefonhívások száma is érezhetően csökken.
Bátorítsa a pácienseit, hogy töltsék le a NetDoktor Páciens applikációt, és azon keresztül küldjék el a gyógyszerfelírási igényeiket, foglaljanak időpontot, illetve küldjenek üzeneteket! Látni fogja, mennyivel kevesebb telefonon érkező megkeresés lesz.
Az alkalmazás a Google Play áruházból illetve az App Store-ból ingyenesen letölthető.

Miben más a NetDoktor, mint a többi orvosi program?

A NetDoktor a medikai szoftverpiac legszélesebb körű funkcionalitását biztosítja egy rendszeren belül. A NetDoktor orvosi rendelőkbe szánt eleme telepítés nélkül online futtatható, azonnal használható, akár egy közösségi oldal. Lehetőséget ad a távoli elérésre, így a felhasználó a bejelentkezést követően akár otthonról is, a saját eszközéről is használhatja. További előnye, hogy különböző modulokból épül fel. Így mindenki számára lehetőség van rá, hogy csak annyit használjon belőle, amennyire szüksége van.
Már a NetDoktor alap verziója is szélesebb körű funkcionalitást biztosít, mint más szoftverek.

A szoftver váltás lépései

Nézzenek körül a piacon elérhető termékek között! Persze a választás nem lesz egyszerű, hiszen minden rendszerfejlesztő azt mondja, hogy az ő szoftvere a legjobb! Ezért mi azt javasoljuk, hogy vessék össze az egyes rendszerekbe épített funkciókat a saját igényeikkel! Ha sikerült néhány termékre szűkíteniük a kört, kérjenek szoftver bemutatót, ahol a termékkel kapcsolatosan felmerült kérdéseikre is válaszokat kaphatnak! Bátran kérdezzenek, hogy minél megalapozottabb döntést hozhassanak! Ne csak a termék tulajdonságokat mérlegeljék, hanem a szoftver mögött álló ügyféltámogatás tartalmáról is tájékozódjanak!
A NetDoktornál a szoftverbevezetést szakmailag felkészült szakemberek koordinálják, akik felmérik a leendő ügyfélnél az IT infrastruktúrát, az általa használt szoftvereket és rendszereket, ezt követi az orvosi szoftver testreszabása, paraméterezése. Ezzel párhuzamosan történik a szoftver használatának oktatása teszt környezetben. A tervezett éles indulás előtt megtörténik az adatok migrálása.
A szoftverbevezetés itt még nem ér véget. A NetDoktor felhasználók munkáját felkészült ügyfélszolgálat segíti munkanapokon 8-20 óra között.
Ha szeretne megismerkedni egy könnyen kezelhető, átlátható medikai rendszerrel és a hozzá kapcsolódó ügyféltámogatási szolgáltatásokkal, vegye fel a kapcsolatot!

A NetDoktor használata mellett kevesebb lesz a papírmunka, gyorsulnak a folyamatok és jóval több idő marad az igazán fontos dolgokra. Mindez ár-érték arányban verhetetlenül.

A DeriCom munkatársai 2017 óta csaknem 1 000 praxisnál indították el a NetDoktor medikai rendszert. Közel ugyan ennyi esetben végeztek sikeres adatkonvertálást a korábban használt szoftverek adataiból. Több mint kétszer ennyi felhasználónak segítettek a szoftver használatát elsajátítani, és ugyanennyi felhasználó napi munkáját segítik folyamatosan napi 12 órás ügyfélszolgálattal.

Referenciák >>>

Kérdése van? Írjon az info@dericom.hu e-mail címre!

Szoros praxisközösségi jelentés összeállítása

Szoros praxisközösségi jelentés összeállítása

Fontos határidő közeleg. A szoros praxisközösségeknek 2022. január 10-ig el kell készíteniük és be kell küldeniük az OKFŐ-nek a praxisközösségi tevékenységről készített szakmai beszámolót.

A praxisoknak havonta 100 pontot kell elérniük, de a közösségen belül az egyes praxisok teljesítménye ettől eltérő is lehet. Sőt az egyes hónapok teljesítménye is eltérhet a 100 pontos előírástól. A lényeg, hogy a praxisközösség egészére vonatkozóan teljesüljön a tagok száma X hónapok száma X 100 pont elvárás.

A beszámoló elkészítésének a felelőse a praxisközösségi vezető. A jelentést online kell feltölteni az OKFŐ oldalán. A beszámolóban minimális mennyiségű adatot kell csak megadni arról, hogy az adott praxisközösség melyik hónapban, melyik praxisközösségi szakmai tevékenységből mennyit teljesített, amit a praxisközösségi vezető a tagok által rendelkezésére bocsájtott havi adatok összesítésével tud kiszámolni.

FIGYELEM: A jelentés adattartalma az elvégzett tevékenységek fajtájára és darabszámára korlátozódik. Az ellátás során keletkezett dokumentumokat nem kell továbbítani, elegendő megőrizni, a medikai szoftverben eltárolni.

Az elvárt teljesítménybe az OKFŐ által ajánlott feladatok számítanak be. FIGYELEM: A nyilvántartásba vételi felhívás 5.9 pontja értelmében jelenleg egy szakmai tevékenységből a veszélyhelyzetre tekintettel 30%-nál több is elszámolható. A veszélyhelyzet miatt jelenleg a kardiovaszkuláris vonatkozású tevékenységekből sem szükséges az előírt 15%-os pontarány teljesítése. A veszélyhelyzet a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében 2022. június 1-ig tart.

A medikai szoftverekből az EESZT-be történő közvetlen jelentés beküldése jelenleg nem kötelező. A negyedéves beszámolót a praxisközösségi vezető az OKFŐ online felületén küldi be. Az adatszolgáltatás módjában azt követően várható változás, hogy valamennyi medikai szoftver alkalmassá válik a praxisközösségi tevékenységekről adatot szolgáltatni az EESZT felé.

A medikai szoftvereknek tudni kell

 • összesíteni adott időszakra vonatkozóan a praxisban végzett praxisközösségi tevékenységeket, mely összesítés alapján a praxisközösségi vezető a kötelező negyedéves jelentéseket be tudja nyújtani a praxiskezelő felé;
 • adatot szolgáltatni az EESZT felé, ha egy ellátás alkalmával az OKFŐ által közzétett, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisokban végezhető prevenciós és egyéb szakmai feladatok végzésére is sor kerül.

FIGYELEM: A szoftverek az EESZT felé csak abban az esetben tudják az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, ha a praxisközösség ötjegyű kódja előzőleg rögzítésre került a rendszerbe. Ezt az azonosítót, az OKFŐ a praxisközösségek nyilvántartásba vételi igazolásával egyidejűleg megküldte a praxisközösségi vezetők számára.
FIGYELEM: Akik csak a kollegiális praxisközösség tagjai, azoknak ebben a formában nem kell jelenteniük. Számukra nincs szükség praxisközösségi azonosítóra.

A NetDoktor medikai szoftver ingyenesen biztosítja a szoros praxisközösségi együttműködésre vállalkozó praxisok számára a minimálisan elvárt jelentések elkészítését. Ezen túlmenően azonban számos egyéb a praxisközösségi tevékenységet támogató funkció is elérhető a NetDoktor Praxisközösségi Moduljában.

NetDoktor Praxisközösség Modul lehetővé teszi

 • a praxisok flexibilis összekacsolását,
 • a feladatok összehangolását.

NetDoktor Praxisközösség Modul biztosítja

 • a közös adminisztrációs felület használatát,
 • a riportolási, statisztikai és jelentési felületet,
 • az egymással és a lakossággal történő hatékony kommunikációt.

A NetDoktor online működéséből adódóan képes az egyes praxisok praxisközösségi tevékenységeinek a teljesítményeit automatikus összesíteni, folyamatosan szinkronizálni, amennyiben a praxisközösségi tagok mind ugyanazt az orvosi programot használják. A praxisközösségi jelentésekhez még csak riportolnia sem kell, mert a praxisközösségi vezető a számára biztosított felületen, szabályozott jogosultságok mellett online is lekérheti a szükséges adatokat a beszámoló összeállításához.

FIGYELEM: A NetDoktor fogorvosok számára fejlesztett szolgáltatásai lehetővé teszik, hogy a szoros praxisközösségen belül, minden praxis ugyan azt a szoftvert használja. Így lehetővé válik, hogy a praxisok teljesítménye automatikusan összesítésre kerüljön, és a praxisközösségi vezetőnek csak egy gombnyomás legyen a jelentés beküldése.

Ha Ön is szeretne egy olyan szoftverrel dolgozni, ami a praxisközösségi munkát maximálisan támogatja, kérje ajánlatunkat! Írjon nekünk az info@dericom.hu címünkre!

Lépjen velünk kapcsolatba!

A szoros praxisközösségek indulását támogató előadássorozat anyagából elkészítettünk egy rövidített videót, amelynek a segítségével lépésről lépésre követheti a kötelező praxisközösségi tevékenységek adminisztrációját a NetDoktorban. Megismerheti továbbá a szoftver által biztosított plusz lehetőségeket, melyek a praxisközösségi munkát hatékonyan támogatják.

Tartalom:
Praxisközösségi tevékenységek adminisztrálása: 00:00-05:35
Praxisközösségi kérdőívek: 05:35-16:10
Riportok és Prevenció: 16:10-18:05
Prevenciós naptár vezetése: 18:05-23:30

A Dericom Kft. tagja volt a 2012 és 2016 közötti SH/8/1 Svájci Projekt fejlesztői konzorciumának, amely az alapellátási praxisközösségi modell informatikai hátterét dolgozta ki az ÁEEK megrendelése alapján. Az itt szerzett tapasztalatokra épül a NetDoktor a Praxisközösség Modul.

Amennyiben kérdése van a praxisközösségi együttműködés technikai lehetőségeit és a közös beszámoló elkészítését illetően, írja meg nekünk, és válaszolunk!

Amit együtt értünk el

Amit együtt értünk el

A DeriCom Kft egész csapatának a nevében köszönöm valamennyi Felhasználónak, Partnernek és Munkatársnak az egész éves közös munkát és együttműködést!

Miközben szívünk lelkünk benne van ebben a kihívásokkal teli évben, közben egy cseppet sem veszítettünk az elkötelezettségünkből. Büszkék vagyunk rá, hogy a NetDoktor a medikai szoftverek között az ígéretes újoncból a legnépszerűbb rendszerré nőtte ki magát.

A netdoktoros praxisok száma 2021-ben csaknem megduplázódott. A lakosság számára fejlesztett szolgáltatásaink is egyre népszerűbbek. A NetDoktor ma már jóval több, mint egy medikai szoftver.

 • A lakossági szolgáltatásokon keresztül a páciensek közvetlen kapcsolódhatnak az orvosukhoz.
 • A szoftver számos ponton kapcsolódik más „külső” rendszerekhez is. A medikai szoftverből közvetlen lehet „NAV kompatibilis” számlát kiállítani, számos magán egészségügyi szolgáltató felé lehet eBeutalót küldeni és novembertől orvosaink számos klinikai kutatásba is delegálhatnak pácienseket.
 • A praxisközösségi modul pedig a szorosan együttműködő praxisok számára teremti meg a hatékony közös munka lehetőségét.

Amikor belekezdtünk a NetDoktor fejlesztésébe volt egy víziónk. Olyan szoftvert szerettünk volna alkotni, ami jobban megfelel a jövő felhasználói igényeinek. Az idő bennünket igazolt.

Amikor berobbant járvány, sokan arra kényszerültek, hogy otthonról dolgozzanak. Beigazolódott, hogy szükség van a mobilitásra, és erre csak a webes technológiák nyújtanak kényelmes és biztonságos megoldást.

Olyan szoftvert hoztunk létre, amivel bármikor, bárhonnan ki tudják nyitni a digitális kartoték-szekrényüket, elő tudjuk venni egyik vagy másik páciensük digitális kartonját és nem csak beleolvashatnak, hanem akár teljeskörű betegellátást is adminisztrálhatnak ily módon. Nem számít, hogy hol vannak, lehetnek a betegük lakásán, a saját otthonukban, vagy egy külföldi nyaralóhelyen is, ha van Önöknél egy olyan eszköz, ami képes felcsatlakozni az internetre. Ez akár a mobiltelefonjuk is lehet. Nincs rá szükség, hogy a távoli elérés miatt bekapcsolva hagyják a rendelői szervert, sőt szerverre sincs szükség. Továbbá arra sincs, hogy bármit feltelepítsenek a csatlakozáshoz használni kívánt eszközükre. Sőt, az időt rabló verzió-frissítésekkel, biztonsági adatmentésekkel sem kell a továbbiakban vesződni. Elég ha elindítják a böngészőt, és bejelentkeznek a NetDoktor fiókjukba, ugyan úgy, mintha a gmail fiókjukba lépnének be, vagy a bankszámlájuk az egyenlegét kérdeznék le netbanking szolgáltatáson keresztül.

Szeretnénk a mai korszerű mobil technológiákkal megoldani, hogy a személyes beteg-orvos kapcsolatot nem igénylő adminisztrációs feladatok automatikusan távolról megtörténjenek, az orvosok sokkal több információval rendelkezzenek a betegeikről és a betegek is sokkal tájékozottabbak legyenek.

Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!

Meggyőződésünk, hogy a jó szoftver csak az alap. A rendszerbevezetés akkor lesz sikeres, ha a szállító kiforrott szoftverbevezetési módszertannal, szerteágazó integrációs lehetőségekkel, valamint rugalmas ügyfélszolgálattal áll az ügyfelek rendelkezésére.

Munkatársaim 2017 óta csaknem 1 000 praxisnál indították el a NetDoktor medikai rendszert. Közel ugyan ennyi esetben végeztek sikeres adatkonvertálást a korábban használt szoftverek adataiból. Több mint kétszer ennyi felhasználónak segítettek a szoftver használatát elsajátítani, és ugyanennyi felhasználó napi munkáját segítik folyamatosan napi 12 órás ügyfélszolgálattal.

Kérdése van? Írjon nekünk az info@dericom.hu e-mail címünkre!

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok a DeriCom Kft csapatának a nevében!

 

Horváth_Lajos_NetDoktor

 

Horváth Lajos
ügyvezető

Praxisközösségi beszámoló

Praxisközösségi beszámoló

A szoros praxisközösségeknek a megalakulásukat követően negyedévente jelentést kell készíteniük a praxiskezelő, OKFŐ részére az adott időszakban elért szakmai teljesítményükről. A beszámoló beküldésének hatérideje: 2022. január 10.

Az elvárt teljesítménybe az OKFŐ által ajánlott feladatok számítanak be. A praxisoknak a szoros praxisközösség nyilvántartásba vételét követő hónaptól kezdődően külön-külön, havonta 100 pontot kell elérniük. Ez egy átlagérték. Egyes hónapok teljesítménye lehet eltérő, ahogy a praxisközösségen belül az egyes praxisok teljesítménye is.

A beszámoló elkészítésének a felelőse a praxisközösségi vezető. Az első ilyen jelentést 2022. január 10-ig kell elektronikus formában beküldeni. A beszámolóban minimális mennyiségű adatot kell csak megadni arról, hogy az adott praxisközösség melyik hónapban, melyik praxisközösségi szakmai tevékenységből mennyit teljesített. A praxisközösségi vezető a tagok által rendelkezésére bocsájtott havi adatokat összesíti és feltölti az OKFŐ online felületén.
FIGYELEM: A jelentés adattartalma az elvégzett tevékenység fajtájára és darabszámára korlátozódik. Az ellátás során keletkezett dokumentumokat nem kell feltölteni, elegendő megőrizni, a medikai szoftverben eltárolni.

A medikai szoftvereknek tudni kell

 • összesíteni adott időszakra vonatkozóan a praxisban végzett praxisközösségi tevékenységeket, mely összesítés alapján a praxisközösségi vezető a kötelező negyedéves jelentéseket be tudja nyújtani a praxiskezelő felé;
 • adatot szolgáltatni az EESZT felé, ha egy ellátás alkalmával az OKFŐ által közzétett, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisokban végezhető prevenciós és egyéb szakmai feladatok végzésére is sor kerül.

FIGYELEM: A szoftverek az EESZT felé csak abban az esetben tudják az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, ha a praxisközösség ötjegyű kódja előzőleg rögzítésre került a rendszerbe.

A medikai szoftverekből az EESZT-be történő közvetlen jelentés beküldése jelenleg nem kötelező. A negyedéves beszámolót a praxisközösségi vezető az OKFŐ online felületén küldi be. Az adatszolgáltatás módjában azt követően várható változás, hogy valamennyi medikai szoftver alkalmassá válik a praxisközösségi tevékenységekről adatot szolgáltatni az EESZT felé.

A NetDoktor medikai szoftver ingyenesen biztosítja a szoros praxisközösségi együttműködésre vállalkozó praxisok számára a minimálisan elvárt jelentések elkészítését. Ezen túlmenően azonban számos egyéb a praxisközösségi tevékenységet támogató funkció is elérhető a NetDoktor Praxisközösségi Moduljában.

NetDoktor Praxisközösség Modul

Lehetővé teszi

 • a praxisok flexibilis összekacsolását,
 • a feladatok összehangolását.

Biztosítja

 • a közös adminisztrációs felület használatát,
 • a riportolási, statisztikai és jelentési felületet,
 • az egymással és a lakossággal történő hatékony kommunikációt.

A NetDoktor online működéséből adódóan képes az egyes praxisok praxisközösségi tevékenységeinek a teljesítményeit automatikus összesíteni, folyamatosan szinkronizálni, amennyiben a praxisközösségi tagok mind ugyanazt az orvosi programot használják. A praxisközösségi jelentésekhez még csak riportolnia sem kell, mert a praxisközösségi vezető a számára biztosított felületen, szabályozott jogosultságok mellett online is lekérheti a szükséges adatokat a beszámoló összeállításához.

Ha Ön is szeretne egy olyan szoftverrel dolgozni, ami a praxisközösségi munkát maximálisan támogatja, kérje ajánlatunkat! Írjon nekünk az info@dericom.hu címünkre!

Lépjen velünk kapcsolatba!

A szoros praxisközösségek indulását támogató előadássorozat anyagából elkészítettünk egy rövidített videót, ami segítségével lépésről lépésre követheti a kötelező praxisközösségi tevékenységek adminisztrációját a NetDoktorban. Megismerheti továbbá a szoftver által biztosított plusz lehetőségeket, melyek a praxisközösségi munkát hatékonyan támogatják.
Tartalom:
Praxisközösségi tevékenységek adminisztrálása: 00:00-05:35
Praxisközösségi kérdőívek: 05:35-16:10
Riportok és Prevenció: 16:10-18:05
Prevenciós naptár vezetése: 18:05-23:30

 

A Dericom Kft. tagja volt a 2012 és 2016 közötti SH/8/1 Svájci Projekt fejlesztői konzorciumának, amely az alapellátási praxisközösségi modell informatikai hátterét dolgozta ki az ÁEEK megrendelése alapján. Az itt szerzett tapasztalatokra épül a NetDoktor a Praxisközösség Modul.

Az elmúlt 3 évben a NetDoktor több Praxisközösség számára is biztosította a teljes körű informatikai hátteret. Dr. Hasitz Ágnes – háziorvos, a Szentendre és Vidéke Praxisközösség szakmai vezetője 34 munkatársával közösen 2019 óta használja a NetDoktor praxisközösségek számára fejlesztett szolgáltatásait.

„A most kialakulóban levő praxisközösségek esetében, főként a szoros praxisközösséget működtetni kívánó csapatoknak ez az informatikai hálózat, ami a háziorvosi szoftver és a közös praxisközösségi felület között van, lehetőséget teremt, hogy gyakorlatilag minden funkciót, plusz foglalkozásokat, rendeléseket, prevenciós rendelést, szűréseket kezelni lehessen, nyomon lehessen követni, és megszámlálhatatlan szempont szerint lehessen statisztikai adatot kinyerni.” Tovább>>>

Amennyiben kérdése van a praxisközösségi együttműködés technikai lehetőségeit és a közös beszámoló elkészítését illetően, írja meg nekünk, és válaszolunk!