Kötelező adattartalom biztosítása a praxisközösségi jelentésekhez

Kötelező adattartalom biztosítása a praxisközösségi jelentésekhez

A NetDoktor medikai szoftver ingyenesen fogja biztosítani a szoros praxisközösségi együttműködésre vállalkozó praxisok számára a minimálisan elvárt jelentések elkészítését. Ezen túlmenően számos egyéb a praxisközösségi tevékenységet támogató funkció is elérhető a NetDoktor Praxisközösségi Moduljában.

Az Alapellátási Igazgatóság tájékoztatása szerint a következő egy-két héten belül megérkeznek a szoros praxisközösségi együttműködést vállaló praxisközösségek nyilvántartásba vételéről szóló igazolások, vagy a hiánypótlási eljárásra történő felszólítások.

A szoros praxisközösségi tagok jelentési kötelezettsége

A praxisközösségeknek a bejegyzést követő hónaptól kell a pluszként vállalt tevékenységeket megkezdeni, vagyis a pontokat leghamarabb október elején kell elkezdeni gyűjteni. A praxisoknak külön-külön, havonta 100 pontot kell elérniük. Ez egy átlagérték. A praxisközösségen belül az egyes praxisok teljesítménye lehet eltérő, mivel a pontok a praxisközösség szintjén összeadódnak. A praxisközösségi tevékenységről szóló jelentést negyedévente kell benyújtani, de az elvárt pontértéket éves szinten kell teljesíteni. Vagyis, ha bizonyos hónapokban az elért pontérték alacsonyabb, akkor azt a következő hónapok teljesítménye kompenzálni tudja. A jelentés adattartalma az elvégzett tevékenység fajtájára és darabszámára korlátozódik.

Praxisközösségi jelentés

Az első jelentési kötelezettség várhatóan 2022. januárjában lesz. A jelentés benyújtását a praxisközösségi vezető felelősségi körébe sorolja a rendelet. Ebből következik, hogy a teljesítmények folyamatos nyomon követése is az ő feladata lesz majd. Erre azért van szükség, mert a különböző tevékenységek alapján szerzett pontok a vállalt kötelezettségek teljesítésébe különböző mértékben kerülnek beszámításra. Az azonos szakmai tevékenységi csoportba tartozó feladatok mértéke a szoros praxisközösség által vállalt összes tevékenység pontértéknek 30 százalékát nem haladhatja meg praxisközösségi szinten, a kardiovaszkuláris vonatkozású szakmai tevékenységek pontszámainak pedig el kell érnie a 15 százalékot. Ezért hasznos, ha a praxisközösség tagjai a teljesítményeik alakulását egymással és a praxisközösségi vezetővel folyamatosan megosztják. Így már a beszámolási kötelezettség előtt kiütközik, ha a praxisok egybeszámított teljesítménye nem az elvárásoknak megfelelően alakul, és lehetővé válik az időben történő korrekció. A NetDoktor könnyű összekapcsolhatóságának köszönhetően hatékonyan képes támogatni a jelentések elkészítését és a vállalt kötelezettségek teljesítésének folyamatos összehangolását, nyomon követését a teljes praxisközösség egészének tekintetében.

Ha Ön is szeretne egy olyan szoftverrel dolgozni, ami a praxisközösségi munkát maximálisan támogatja, kérje ajánlatunkat! Írjon nekünk az info@dericom.hu címünkre!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Meggyőződésünk, hogy a jó szoftver csak az alap. A rendszerbevezetés akkor lesz sikeres, ha a szállító kiforrott szoftverbevezetési módszertannal, szerteágazó integrációs lehetőségekkel, valamint rugalmas ügyfélszolgálattal áll az ügyfelek rendelkezésére.
Munkatársaink 2017 óta csaknem 700 praxisnál indították el a NetDoktor medikai rendszert. Közel ugyan ennyi esetben végeztek sikeres adatkonvertálást a korábban használt szoftverek adataiból. Több mint kétszer ennyi felhasználónak segítettek a szoftver használatát elsajátítani, és ugyanennyi felhasználó napi munkáját segítik folyamatosan napi 12 órás ügyfélszolgálattal.

Tapasztalatok a praxisközösségi működés informatikai hátteréről

Amennyiben kérdése van a praxisközösségi együttműködés technikai lehetőségeit és a közös beszámoló elkészítését illetően, írja meg nekünk, és válaszolunk!

Lépjen velünk kapcsolatba!

 

Praxisközösségi rendelet változások

Praxisközösségi rendelet változások

Újabb praxisközösségek

A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (Pkr.) augusztusi módosításával lehetővé vált, hogy járásonként egy szoros fogorvosi praxisközösség is megalakulhasson. A járási fogorvosi praxisközösségekben az egy járásban működő valamennyi betöltött, praxisjoggal működő fogorvosi szolgáltató részt vehet felső létszámkorlát nélkül, azonban legalább 5 praxis csatlakozása szükséges. A jogalkotó korábban csupán csak arra adott lehetőséget, hogy a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvosi praxisok háziorvosokkal és házi gyermekorvosokkal közösen hozzanak létre szoros praxisközösséget. De a szorosan együttműködő praxisközösségekhez praxisközösségenként csupán csak egy fogorvosi praxis csatlakozhatott. Ezért sok fogorvosi praxis hiába jelezte ez év februárjában, hogy vállalja a magasabb egészségügyi ellátást biztosító együttműködést, végül nem tudott megfelelni az előírásoknak. Ez a változás most lehetővé teszi számukra is, hogy 2021. januárig visszamenőleg jogosulttá váljanak a 100 %-os bértámogatásra, amennyiben 2021. szeptember 26-ig benyújtják a Praxiskezelőhöz (OKFŐ) a nyilvántartásba vételi kérelmüket a szükséges mellékletekkel együtt.

Ideiglenes felhívás póthatáridővel háziorvosoknak

Ezzel egyidejűleg 2021. szeptember 26-i póthatáridővel ideiglenes felhívás jelent meg azon háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok számára, akik még nem nyújtották be nyilvántartásba vételi kérelmüket szoros praxisközösségbe, de 2021. január 1-ig visszamenőlegesen az orvosi bértámogatás legmagasabb kategóriájára tartanak igényt. Akiknek a kérelme 2021. szeptember 26-ig benyújtásra kerül, azok is jogosultságot szerezhetnek visszamenőlegesen a maximális orvosi bértámogatásra.

“Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 77. §-a szerint a 2021. február 28-i határidőig érvényes nyilatkozatot tett szolgálatok számára a 2021. január 1-ig visszamenőlegesen megszerezhető legmagasabb orvosi bértámogatásra való jogosultság igazolásához szükséges benyújtás (postára adás) határideje: 2021. szeptember 26.” – Pótfelhívás (OKFŐ)

Negyedéves praxisközösségi jelentés

Szintén változott a praxisközösségi tevékenységről szóló jelentés benyújtásának szabálya. A praxisközösségben elvégzett szakmai munkáról három havonta összesített beszámolót kell készíteni, és azt meg kell küldeni a Praxiskezelő részére. Míg korábban az első jelentés benyújtásának határideje 2021. október 10. volt, ez most 2022. január 10-ére módosult. A beszámoló felelőse a praxisközösség vezetője. Egyesült és integrált praxisközösség esetén a praxisközösségi egészségügyi szolgáltató, konzorcium esetén a konzorciumvezető.

A szoros praxisközösségek számára javasolt prevenciós és kiegészítő tevékenységekhez a Praxiskezelő különböző pontszámokat határozott meg.

 >>>praxisközösségek számára ajánlott prevenciós és egyéb szakmai feladatok<<<

Ezekből a praxisoknak éves szinten 1200 pont elérése kötelező. A praxisközösségekkel szemben támasztott követelmény, hogy a feladatokat a megadott minimum feltételeknek megfelelően hangolják össze. Például a kardiovaszkuláris vonatkozású szakmai tevékenységek pontszámainak el kell érnie az összes pont 15 %-át, viszont az egyes szakmai tevékenységek mértéke az összes tevékenység pontértéknek 30%-át nem haladhatja meg praxisközösségi szinten. Ennek folyamatos nyomon követését segíti, ha a praxisközösség tagjai (mindannyian, vagy lehetőleg minél többen) azonos medikai szoftvert használnak, és teljesítményeik alakulását egymással és a praxisközösségi vezetővel folyamatosan megosztják. Így elkerülhető az azzal járó vesződség, hogy különböző struktúrájú riportok eredményeit kelljen összesíteni a negyedévenként kötelező praxisközösségi jelentéshez. Továbbá már a beszámolási kötelezettség előtt kiütközik, ha a praxisok egybeszámított teljesítménye nem az elvárásoknak megfelelően alakul, és lehetővé válik az időben történő korrekció.

Praxisközösségi feladatok adminisztrálása

A NetDoktor online működéséből adódóan képes az egyes praxisok praxisközösségi tevékenységeit összesíteni, folyamatosan szinkronizálni. A beépített automatizmusoknak köszönhetően a NetDoktor gyorsabbá és könnyebbé teszi a praxisközösségi feladatokkal kapcsolatos adminisztrációt. Az ellátás során végzett vizsgálatok és tevékenységek, amennyiben azok az OKFŐ által a praxisközösségek számára előírt körbe tartoznak, azonnal bekerülnek a praxisközösségi tevékenység nyilvántartásai közé is.
Bővebben >>>

Prevenciós rendelés

A szoros praxisközösségeknek szabályozniuk kell a csatlakozott praxisok prevenciós rendelési beosztását és a szolgáltatások tartalmát. A Pkr. alapján a praxisoknak hetente legalább 20 óra rendelési időt és azon belül legalább 4 óra prevenciós rendelést kell biztosítaniuk. A prevenciós rendelésbe a tanácsadás is beleszámít. A szoros praxisközösségi együttműködés esetén ez annyival egészül ki, hogy ha egy vagy több praxisban a bejelentett (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által visszaigazolt) páciensek száma meghaladja a 2000 főt, akkor további prevenciós rendelési időt kell meghatározni. A 2000 fő feletti létszámot praxisközösségi szinten egybe kell számítani, és minden további 500 bejelentett után hetente plusz 1 óra prevenciós rendelést kell biztosítani. Hogy erre melyik praxisban kerüljön sor, arra a rendelet nem tér ki, ezt a praxisközösségi tagok az ellátási rend megalkotása során maguk szabályozzák.

Októberben indul a pontgyűjtés

A praxisközösségeknek a bejegyzést követő hónaptól kell a pluszként vállalt tevékenységeket megkezdeni. Az éles indulás várhatóan októberben lesz. Nézzünk példaként egy 10 praxisból álló praxisközösséget, melyet az OKFŐ 2021.09.06-án vett nyilvántartásba. Ennek a praxisközösségnek októberben indul az elszámolási kötelezettsége, ezért 3 hónapra a 10 praxisnak 3000 pontot kell együttesen elérnie. Külön többletfinanszírozás nem jár az elért pontokért, viszont feltétele a szoros praxisközösségi tagokat megillető 100%-os bértámogatásnak.
Bővebben >>>

Ha Ön is szeretne egy olyan szoftverrel dolgozni, ami a praxisközösségi munkát maximálisan támogatja, kérje ajánlatunkat! Írjon nekünk az info@dericom.hu címünkre!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Praxisközösségi tevékenység dokumentálása

Praxisközösségi tevékenység dokumentálása

Elég egyszer megnyomni az Enter-t akkor is, ha azt szeretnénk, hogy egy vizsgálat a praxisközösségi tevékenységek közzé is bekerüljön.

A praxisközösségi tagsággal vállalt plusz feladatok nem kell, hogy plusz adminisztrációs terhet jelentsenek. Egy jó szoftver leveszi ezt a terhet a praxis dolgozóinak a válláról.
A praxisközösségek számára előírt többletfeladatok teljesülését Ön anélkül tudja nyomon követni, hogy újabb és újabb összesítéseket készítene, mert a NetDoktor a háttérben ezeket folyamatosan megteszi Ön helyett.
A praxisközösségi jelentésekhez még csak riportolnia sem kell, mert a praxisközösségi vezető a számára biztosított felületen, szabályozott jogosultságok mellett online is lekérheti a szükséges adatokat a beszámoló összeállításához.

Számtalan automatizmust építettünk a NetDoktorba, amelyek meggyorsítják a praxisközösségi feladatokkal kapcsolatos adminisztrációt. Ennek köszönhetően az ellátás során végzett vizsgálatok, tevékenységek adminisztrálását követően a szükséges adatok automatikusan beemelődnek a praxisközösségi tevékenység nyilvántartásai közé, amennyiben azok az OKFŐ által a praxisközösségek számára előírt feladatok körébe tartoznak.

A tevékenység pontértéke hozzáadódik a korábban megszerzett pontokhoz. A pontszámok mellett az adott tevékenységi csoporthoz tartozó pontok százalékos arányát is kiszámolja a program.

praxiskozossegi_prevencio_pontok

Ezt azért fontos nyomon követni, mert a praxisközösségek számára javasolt prevenciós és kiegészítő tevékenységekhez társított pontszámokból a praxisközösségben résztvevő praxisoknak éves szinten összesen 1200 pont elérése kötelező. Az egyes tevékenységek egy-egy nagyobb tevékenységi csoporthoz tartoznak. Az egyes csoportokban elért pontérték az összes tevékenység pontértéknek 30%-át nem haladhatja meg praxisközösségi szinten. Az-az nem kerül beszámításra. Figyelem: ez a korlátozás az egyes praxisok szakmai teljesítményére nem vonatkozik.

Ebből a kritériumból következik, hogy bár a praxisok szabadon választhatnak a megadott feladatok közül, a praxisközösségen belül azonban össze kell hangolniuk a tevékenységüket ahhoz, hogy az elvárásokat teljesíteni tudják. Ezért fontos, hogy rendelkezzenek egy olyan közös felülettel, ahol az egyes praxisok teljesítménye összesítve is nyomon követhető. A NetDoktor rendelkezik ezzel is.

A NetDoktor online működéséből adódóan képes az egyes praxisok praxisközösségi tevékenységeinek a teljesítményeit automatikus összesíteni, folyamatosan szinkronizálni, amennyiben a praxisközösségi tagok mind ugyanazt az orvosi programot használják.

Amennyiben kérdése van a praxisközösségi együttműködés technikai lehetőségeit és a közös beszámoló elkészítését illetően, írja meg nekünk, és válaszolunk! 

Kapcsolat >>>

Pontok gyűjtése és elszámolása a szoros praxisközösségekben

Pontok gyűjtése és elszámolása a szoros praxisközösségekben

Mikortól kell a pontokat gyűjteni?

A szoros praxisközösségeknek 2021.07.25-ig kellet megküldeni a csatlakozási kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt a praxiskezelő, OKFŐ részére. A dokumentumok ellenőrzését követően az OKFŐ a praxisközösséget nyilvántartásba vette, és ennek megtörténtéről tájékoztatta az érintetteket. Ha a dokumentumok valamilyen okból nem voltak megfelelőek, akkor hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlásra 30 nap áll rendelkezésre. A praxisközösségeknek a bejegyzést követő hónaptól kell a pluszként vállalt tevékenységeket megkezdeni.
Ha egy praxisközösség nyilvántartásba vétele augusztusban megtörtént/megtörténik, akkor szeptembertől indul a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendeletben meghatározott plusz feladatok végzésének a kötelezettsége.

Mennyi pontot kell elérni?

A plusz feladatok teljesítését praxisközösségi szinten kell teljesíteni.

Az elvárt teljesítménybe az OKFŐ által ajánlott feladatok számítanak be.
>>praxisközösségek számára ajánlott prevenciós és egyéb szakmai feladatok<<

A praxisoknak külön-külön, havonta 100 pontot kell elérniük. Ez egy átlagérték. A praxisközösségen belül az egyes praxisok teljesítménye lehet eltérő, mivel a pontok a praxisközösség szintjén összeadódnak.

Nézzünk példaként egy öt praxisból álló praxisközösséget, melyet az OKFŐ 2021.08.05-én vesz nyilvántartásba. Mivel csak a bejegyzést követő hónaptól számít az elszámolási kötelezettség, ezért négy hónapra az öt praxisnak 2000 pontot kell együttesen elérnie. Ez havi 500 pontot jelent. Előfordulhat, hogy szeptemberben nem sikerül elérniük ezt az elvárást, viszont októberben fölötte teljesítenek. Így a teljesítmény kiegyenlítődik. Az is megtörténhet, hogy az egyik praxis jóval a tőle várt 100 pont fölötti eredményt produkál az egyik hónapban, míg egy másik praxis ugyan ezen időszakban nem éri el az elvárt minimumot.

Mikor kell jelentést készíteni?

Beszámolót negyedévente kell benyújtani, de az elvárt pontértéket éves szinten kell teljesíteni. Vagyis, ha a nyári hónapokban elért pontérték alacsonyabb, azt az őszi hónapok teljesítménye kompenzálni tudja.

Kinek a feladata a jelentés beküldése?

A jelentés benyújtását a praxisközösségi vezető felelősségi körébe sorolja a rendelet. Ebből következik, hogy a teljesítmények folyamatos nyomon követése is az ő feladata és felelőssége.

Hogyan kerülnek a pontok forintosításra?

A plusz feladatok végzése a praxisközösségi csatlakozással tett vállalás. Külön többletfinanszírozás nem jár az elért pontokért, viszont feltétele a szoros praxisközösségi tagokat megillető 100%-os bértámogatásnak.

> a bértámogatás táblázat<<

Hol kell a nyilvántartást vezetni?

A szakmai tevékenységek elvégzésének egészségügyi dokumentumait medikai szoftverben kell tárolni.

A NetDoktor medikai szoftverben lehetőség van rá, hogy az ellátás (személyes vagy telemedicinás) alkalmával a nyújtott szolgáltatást a praxisközösségi tevékenységekhez az orvos hozzácsatolja, amennyiben az az OKFŐ által közétett listában szereplő tevékenységek közé tartozik. Ez csupán csak egy plusz kattintást igénylő feladat, viszont ezzel megoldódik, hogy ezek a szolgáltatások praxisközösségi tevékenységről készült riportokban lekérdezhetők és összesíthetők legyenek.

A témáról bővebben a 2021.07.30-i bejegyzésünkben olvashat.

Ha Ön is szeretne egy olyan szoftverrel dolgozni, ami a praxisközösségi munkát maximálisan támogatja, kérje ajánlatunkat! Írjon nekünk az info@dericom.hu címünkre!

Lépjen velünk kapcsolatba!

 

EESZT bejelentkezés

EESZT bejelentkezés

Az eSzemélyi olvasó alternatívája az EESZT mobilTokenes azonosítási alkalmazás. A mobilTokenes belépés biztosítani tudja a kártyaolvasóval történő bejelentkezéssel azonos funkcionalitást (e-recept, beutaló, szakorvosi javaslat, ambuláns lap, stb…).

Az EESZT mobilToken egy mobil eszközre telepíthető azonosító kód generáló alkalmazás, amely az EESZT bejelentkezéshez egy egyszeri, és egyedi PIN kódot állít elő, és alkalmas az EESZT felhasználók azonosítására. Ilyen és ehhez hasonló megoldásokkal az online banki szolgáltatások használata során már többünk is találkozott.

Az eSzemélyivel történő azonosításhoz képest ez a megoldás jelentős előrelépés az EESZT távoli elérésének a támogatásában.

Nem kell a két megoldás között választani. A kártyaolvasóval történő bejelentkezés is megmaradhat a mobilToken mellett. Viszont ha a kártyaolvasó, vagy az eSzemélyi microchipje meghibásodik, akkor a mobilTokennel továbbra is be tudnak lépni az EESZT-be.

Akár androdidos telefonra, akár iPonre kívánja letölteni az alkalmazást, fontos, hogy az eSzemélyi és a kártyaolvasó (esetleg a fizikai token) is rendelkezésre álljon és működjön. A regisztrációs folyamatnál mind a mobil készülék, mind pedig a felhasználó azonosítására szükség van. A regisztráció az EESZT Ágazati Portálon keresztül elérhető webes felületen valósul meg eSzemélyi, vagy fizikai token alapú hitelesítést követően. Vagyis, ha az eSzemélyivel (vagy fizikai tokennel) történő bejelentkezés nem működik, akkor már a mobilTokent sem fogjuk tudni leregisztrálni.

Egy személy csak egy készülékre tudja telepíteni az alkalmazást. Ha időközben újabb készülékre váltana, akkor a korábbit az Ágazati Portálon törölni kell, mert csak ezt követően lehetséges az új készüléket beregisztrálni a rendszerbe.

Az EESZT mobilToken csak egy az azonosításhoz szükséges alkalmazás, aminek a futtatásához okostelefon szükséges. Arra, hogy a felhasználó milyen eszközön lép be az általa használt orvosi szoftverbe nincs semmiféle ráhatása. Vagyis az orvosi program megnyitására használt informatikai eszköz (pl. PC, laptop, tablet) és a mobiltelefon, melyre az EESZT mobilToken fel lett telepítve, nem szükséges, hogy (földrajzilag) egy helyen legyenek.

Az EESZT mobilToken ingyenesen letölthető a Google Play (android) és az AppleSore (iOS – iPhone) ) on-line áruházakból.

Előzzük meg a bajt!

Előzzük meg a bajt!

Az adat olyan, mint az egészség. Amíg nincs semmi gond, nem vagyunk tisztában az értékével. De ha megsérül, elveszik, jogosulatlan kezébe kerül, akkor időbe és fáradságba telik a probléma megoldása, ha egyáltalán lehetséges.

Bár adatvédelmi jogszabályok a GDPR hatálybalépése előtt is voltak, mégis számos a személyes adatok védelmével összefüggő fogalom – adatkezelő, adatfeldolgozó, adatvédelmi incidens, stb. – csak 2018-ban vált széles körben ismertté. A GDPR rendelet ágazatokra lebontott részletszabályai azonban sok esetben még ma is hiányoznak.

Hiánypótló az az eljárásrend, melyet az OKFŐ adott ki, és amely részletes iránymutatást ad az adatvédelmi incidensek kezelésére.

Ön szerint adatvédelmi incidensnek minősül-e a következő eset?

Kovács Pál fellép az EESZT Lakossági Portáljára és azt látja, hogy egy új recept került kiállításra a nevére egy olyan készítményről, amit nem szed.

  • Igen
  • Nem

A helyes válasz a második.

Hogy miért? Mert csak az az eset minősül adatvédelmi incidensnek, amikor az adatokat megismerő személy egy másik személyt tud azonosítani a téves adatrögzítés következtében. Mivel a recept Kovács Pál nevére szól, ezért ez nem minősül adatvédelmi incidensnek, viszont az eset így is beavatkozást igényel.

Hogy fordul elő az ilyen eset?

Az ilyen eset leggyakoribb oka, a beteg név alapú azonosítása. Amikor valaki telefonon veszi fel a kapcsolatot az orvossal, előfordulhat, hogy névazonosság miatt, másik beteg részére kerül kiállításra egy e-Recept.

Hogyan előzhető meg az ilyen eset?

A NetDoktor Lakosság részére fejlesztett szolgáltatásaival sem telefonhívás, sem személyes jelenlét nem szükséges többé a gyógyszer felíratáshoz. A betegek a NetDoktor Páciens mobil applikáción keresztül és/vagy a NetDoktor Praxis Weboldalon regisztrált fiókból gyógyszerfelírási kérelmet küldhetnek orvosuknak.
A NetDoktor Páciens mobil applikáció és a NetDoktor Praxis Weboldal képes a NetDoktor medikai szoftverrel integráltan együttműködni. A rendszer a pácienst TAJ szám alapján azonosítja, a betegadatokat automatikusan behívja, ezzel biztonságos és felesleges adatrögzítésektől mentessé válik a rendszeres gyógyszerek felírása.
Amennyiben a felírási kérés az orvos által jóváhagyásra kerül, a páciens által használt alkalmazásban máris láthatóvá válik a felírás dátuma, sőt egy rendszerüzenetet is érkezik arról, hogy kiválthatók a rendelt készítmények.
A rendelőn kívüli ellátást igyekszünk minél biztonságosabbá tenni mind a páciens, mind az egészségügyi dolgozók számára. Éppen ezért a távoli ellátás használatát megelőzően egy online egészségi állapotfelmérőt kell kitöltenie a páciensnek. Az orvos számára mindig fennáll a lehetőség, hogy mielőtt felírná az aktuális készítményt behívja betegét személyes vizsgálatra.

A NetDoktor lakossági szolgáltatásairól bővebben itt olvashat >>> https://www.netdoktor.hu/paciens/

Miért ajánlja betegeinek a Páciens applikációt?

Nem terheli az orvost, illetve asszisztenst a sok telefonhívás.
Ütemezetten tudja kezelni páciense kéréseit.
Nincs tévesztési lehetőség.
Az összes bejövő kérés, panasz, stb. adminisztrálva van, később visszanézhetők.

 

Miért indítsa el a NetDoktor Praxis Weboldalt?

Azokkal a páciensekkel is ki tud alakítani online kapcsolatot (időpontfoglalás, konzultáció, gyógyszerfelírás, stb.), akik nem használnak okos telefonokon működő appokat, de van internet hozzáférésük. Így az idősebb korosztály megkereséseit is nagyobb részben át tudja terelni a telefonhívások helyett webes felületre. Ezzel biztonságosabbá és kényelmesebbé is válik a beérkező kérések kezelése. A védett Praxis Weboldalon keresztül a páciensei regisztrálhatnak, és minden olyan funkciót, amit a Páciens App-on keresztül elérhetnek, azt a Praxis Weboldalon keresztül is használhatják.

Mi a követendő eljárás az ilyen esetekben?

Természetesen a hibát javítani kell, akkor is, ha nem történt adatvédelmi incidens.
Ezért a hibát észlelő személynek értesítenie kell az adatfeldolgozót. A gyakorlatban gyakran az EESZT üzemeltetőjéhez futnak be ezek a jelzések. Ám az üzemeltető OKFŐ nincs abban a helyzetben, hogy megállapítsa, valóban téves adatrögzítés történt-e. Az OKFŐ csupán arra rendelkezik hatáskörrel, hogy a hozzá bejelentett esetről értesítse az egészségügyi szolgáltatót, mint adatkezelőt. A szükséges további lépéseket az egészségügyi szolgáltatónak szükséges megtennie.

Az adatkezelő szoftveres támogatása

Szoftverfejlesztőként mi arra tudunk vállalkozni, hogy az orvosi rendelőkben kezelt adatok (a praxis pacientúrájának adatai) bizalmasságát és védelmét a rendszerünkbe épített technikai megoldásokon keresztül biztosítjuk.
Mivel az orvosi praxis dolgozói több ezer magánszemély adatait és minősített adatnak számító egészségügyi adatait kezelik (rögzítik, gyűjtik, feldolgozzák, továbbítják, stb.) így ők a GDPR fogalmak szerint adatkezelők. Az adatkezelő kötelessége, hogy a személyhez fűződő adatok kezelése során biztosítsa

  • a titkosságot, megvédve az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, valamint
  • a sértetlenséget, megvédve az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.

Ebben is segítséget nyújt a NetDoktor. A témáról bővebben >>>