Ez az írás elsősorban a lakosság számára tartalmaz fontos információkat, melyek ismerete viszont a háziorvosi praxisok munkáját is sokban megkönnyítheti, ezért tesszük közzé. Sőt azon is gondolkoztunk, hogy akár kampányt is érdemes lenne indítani a Lakossági Portál használata mellett. A kampány címe lehetne az is, hogy „Segíts a nagyinak!” Hogy miért? Mert a fiatalabbak könnyebben eligazodnak az online felületeken és talán jobban mobilizálhatók a hivatalokban történő ügyek intézésére is.

Hogy miről is van szó?

A koronavírus járvány alatt az elektronikus egészségügyi megoldások használata felpörgött, és már az is látható, hogy nem fog a veszélyhelyzet előtti szintre visszaállni. Érdemes lenne a lakosságnak is megbarátkoznia ezekkel az újításokkal. Megpróbálunk ebben segíteni információkkal.

Az EESZT, vagyis az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér („népi nevén felhő”) elérhetővé teszi az egészségügyi ellátások alkalmával keletkezett adatokat, a leleteket, a recepteket, stb. Például, ha valaki

  • azt szeretné tudni, hogy fel lett-e töltve a felhőbe a vény, és mehet-e a patikába a gyógyszerekért, vagy
  • szeretné a saját és a családja egészségügyi dokumentumait (recepteket, leleteket, stb.) megtekinteni,

akkor mindezt megteheti az EESZT Lakossági Portálon keresztül, kényelmesen a saját otthonából is.

Ebből az írásból kiderül, hogy

  • mi szükséges a Lakossági Portál szolgáltatásainak a használatához,
  • miként lehet másnak meghatalmazást adni a Portál különböző funkcióihoz,
  • hogyan lehet a kiskorú gyermekek, vagy idős szülők egészségügyi adatait elérni a Portálon keresztül.
Cselekvő képes idős személy esetében

Ha a Meghatalmazó személynek van elektronikus ügyfélkapuja az EESZT Lakossági Portálra történő bejelentkezést követően az Önrendelkezés menüben adhat meghatalmazást egy elektronikus űrlap kitöltésével.

Ha a Meghatalmazó személynek nincs elektronikus ügyfélkapuja, akkor a Kormányablakban tud meghatalmazást adni

  • személyesen, vagy
  • Meghatalmazottja által az erre a célra szolgáló Kérelem és Meghatalmazás nyomtatvány kitöltésével, vagy
  • ha sem a Meghatalmazó, sem a Meghatalmazott nem tud a Kormányablakban megjelenni, akkor egy harmadik személy által. Ebben az esetben ki kell tölteni a Kérelem nyomtatványt és két Meghatalmazást kell adni. Egyet annak a személynek, akit a Lakossági Portál kezelésére kíván az idős személy meghatalmazni, és egyet a Kormányablakban való eljárás lefolytatására.

Példákon keresztül megmutatjuk, hogy mikor hogyan kell kitölteni a Kormányablakban leadandó nyomtatványokat.

Jolán néni, aki nem csak idős, de mozgásában is korlátozott meghatalmazást kíván adni a lányának, hogy az egészségügyi adatait az háziorvos által az EESZT Lakossági Portálján kezelje. Jolán néni és a lánya kitöltik a szükséges nyomtatványokat, majd Jolán néni lánya egy előre lefoglalt időpontban elmegy a Kormányablakba, és benyújtja a dokumentumokat. A Kormányablak ügyintézője pedig rögzíti az adatokat a központi rendszerbe. Így a következő gyógyszer kiváltás előtt Jolán néni lánya látni fogja, hogy a háziorvos feltöltötte a recepteket az EESZT-be és mehet a készítményekért a patikába, vagy hogy meg van-e már a labor eredmény, stb.

Kérelem Lakossági Portál funkciók használatára nyomtatvány költése

Ha Jolán néni lánya nem tud elmenni a Kormányablakba, akkor az unoka is beadhatja a nyomtatványokat, de ezt jelölni kell a nyomtatványon és egy külön meghatalmazást is ki kell tölteni.

Kérelem Lakossági Portál funkciók használatára nyomtatvány kitöltése, ha harmadik fél jár el a Kormányablaknál

Meghatalmazás kitöltése, ha harmadik fél jár el a Kormányablaknál

Egy személy több személy részére is adhat ugyan arra vonatkozó meghatalmazást. A meghatalmazások vissza is vonhatók. Visszavonásuk ugyan ilyen formában történhet. A Kormányablakban eljáró személynek minden esetben igazolnia kell magát, ezért fontos, hogy az okmányait magával vigye.

Ahhoz, hogy a meghatalmazó személy adatait a Meghatalmazott megtekinthesse és kezelhesse a Lakossági Portálon, nem elegendő a Kormányablakban kérelmezni a jogosultság beállítását, de a Meghatalmazottnak rendelkeznie kell elektronikus ügyfélkapuval is.

Most még érvényben van, hogy a gyógyszereket harmadik személy is kiválthatja, ha bemondja a recepten szereplő TAJ számot és igazolja a személyazonosságát, viszont ez a veszélyhelyzet végeztével meg fog szűnni. Ezért a Lakossági Portál funkciók használatára felhatalmazó kérelemmel együtt az eRecept kiváltásra is érdemes meghatalmazást beállíttatni a Kormányablaknál.

Kiskorú gyermek (14 év alatti) esetében

Ha valaki szeretné a kiskorú gyermekeinek az orvosi vizsgálatai során rögzített információkat, leleteket, beutalókat, stb. az EESZT-ben látni, akkor ehhez kezdeményeznie kell a törvényességi képviseletének a beállítását. Ez jelenleg csak a Kormányablakokban lehetséges. Ki kell tölteni egy kérelmet és igazolni kell a törvényes képviseleti jogosultságot. Házastársak esetén ehhez elegendő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása.

Ugyan ez az eljárás menete a 14-18 év közötti gyermekek esetén, és a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú személyek esetén azzal a különbséggel, hogy esetükben a kérelmet a Kormányablakban egy arra meghatalmazott harmadik személy is benyújthatja.

Ahhoz, hogy a gyermekek egészségügyi adatait a szülő megtekinthesse és kezelhesse a Lakossági Portálon keresztül, nem elegendő a Kormányablakban kérelmezni a jogosultság beállítását, de a szülőnek rendelkeznie kell elektronikus ügyfélkapuval is.

Példa
Jolán kiskorú gyermeke egészségügyi adatainak Lakossági Portálon történő elérése érdekében kérelmet nyújt be a Kormányablakban.
Ehhez ki kell tölteni a szükséges nyomtatványt, igazolnia kell magát és be kell mutatnia a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

Kérelem_törvényes_képviselet_rögzítésére EESZT-ben_

Ha nem csak Jolán, hanem a férje is szeretne ugyan így a Lakossági Portálon keresztül rálátást kapni a lányuk egészségügyi adataira, akkor a Kormányablakban történő eljáráshoz nem feltétlenül szükséges mindkettőjüknek megjelenni. Az eljárásra meghatalmazást adhatnak egymásnak. Így a megjelenő szülő saját- és meghatalmazottként a másik fél törvényes képviseleti jogát is kérheti rögzíteni.

Kérjük, osszák meg ezeket az információkat pácienseikkel, ismerőseikkel, hogy mindenki számára kényelmesebbé tegyék a hétköznapokat az elektronikus egészségügyi szolgáltatások!

Bianco űrlapok letölthetők az alábbi linkekről:

Kerelem_Lakossagi_Portal_haszanalata

Kerelem_eRecept_kivaltas

Kerelem_torvenyes_kepviselet_eRecept_es_Lakossagi_Portal

Meghatalmazas_harmadik_fel_szamara