Megjelent a szoros praxisközösségek (egyesült praxisközösség, integrált praxisközösség, valamint praxisközösségi konzorcium) nyilvántartásba vételére vonatkozó felhívás és a szoros praxisközösségek számára ajánlott prevenciós és egyéb szakmai feladatok listája.

>>praxisközösségek számára ajánlott prevenciós és egyéb szakmai feladatok<<

A praxisközösségek számára javasolt prevenciós és kiegészítő tevékenységekhez a praxiskezelő OKFŐ különböző pontszámokat határozott meg. A mellékletben szereplő szakmai tevékenységekhez társított pontszámokból a praxisközösségben részt vevő praxisonként éves szinten összesen 1200 pont elérése kötelező.
Az egyes tevékenységek egy-egy nagyobb tevékenység csoporthoz tartoznak. A praxisközösségekkel szemben támasztott követelmény, hogy az adott csoportokba sorolt feladatokat a megadott minimum feltételeknek megfelelően hangolják össze. Például a kardiovaszkuláris vonatkozású szakmai tevékenység pontszámainak el kell érnie a 15 százalékot. (Praxisközösségi szinten egybeszámított elvárt minimum.) Azzal is fontos tisztában lenni, hogy az OKFŐ csak bizonyos százalékban ismeri el az adott elvárások teljesítését. Az egy szakmai tevékenység mértéke a szoros praxisközösség által vállalt összes tevékenység pontértéknek 30%-át nem haladhatja meg praxisközösségi szinten. (Nem kerül beszámításra.) Ez a korlátozás az egyes praxisok szakmai teljesítményére nem vonatkozik.

Kardiovaszkuláris prevenció támogatása

Az OKFŐ által javasolt tevékenységek között a Holter EKG vizsgálat végzése és a vizsgálati eredmény medikai szoftverben történő dokumentálása kiemelten magas pontszámot (15 pont) ér. A NetDoktor lakosság számára fejlesztett alkalmazásához (NetDoktor Páciens Mobilapplikáció) már illesztve van a Savvy Holter EKG eszköz, és már nagyszerű eredményeket értünk el a tesztek során ezzel a kis 20 grammos bluetooth kapcsolattal működő holter EKG-val, ami képes akár 4 napos holter EKG felvételre és annak jeleit online módon bejuttatni a NetDoktor rendszerbe. Ezzel az eszközzel és NetDoktor integrációjával kényelmes módon sok-sok páciens szűrésére biztosítunk lehetőséget, ami jelentős mennyiségű pontszámot jelent a praxis és a praxisközösség számára.

telemedicina_ekg_NetDoktor

Kérdőíves szűrések támogatása

Az OKFŐ által javasolt tevékenységek között számos olyan található, melynek teljesítése kérdőíves kikérdezés formájában végezhető. Ilyen az 55 év feletti lakosság (vaszkuláris) demencia szűrése, a 40 év felettiek osteoporosis törési kockázatának felmérése, a depresszió kérdőíves szűrése, a Diabetes mellitus szempontjából veszélyeztetettek szűrése, az egészségértés felmérése a felnőtt lakosság körében, a dohányzás dependencia szűrése, az alkohol dependecia szűrése, stb. Ezek mind 6 pontot érnek a tevékenységi lista alapján. A NetDoktor lakosság részére fejlesztett szolgáltatásaival, ezek a feladatok gyorsan és megbízhatóan elvégezhetők. A NetDoktor ugyanis nem csak egy medikai szoftver, hanem egy komplett medikai rendszer. A páciens az otthonában is ki tudja tölteni a számára online  kiküldött kérdőíveket, és az eredmények közvetlen az orvosi szoftverbe kerülnek betöltésre. Rögzítésükről az orvos rendszerüzenet formájában értesítést kap a kezelőfelületen. A kiértékelésben a beépített automatizmusok segítik az orvost.

Telemedicina támogatása

Az OKFŐ által javasolt tevékenységek között számos olyan található, mely telemedicina alkalmazásával, a beteg otthonában történő monitorozást jelent. Ilyen a vérnyomásbeállítás, vércukorbeállítás, testsúlykontroll, stb. Ezek mind 6 pontot érnek a tevékenységi lista alapján. A NetDoktor medikai rendszer és a NetDoktor lakosság részére fejlesztett szolgáltatásainak az összekapcsolásával ezek a feladatok gyorsan és megbízhatóan végezhetők. A páciens által online feltöltött mérési adatok közvetlenül a medikai rendszerbe kerülnek be. Rögzítésükről az orvos rendszerüzenet formájában értesítést kap a kezelőfelületen. A kiértékelésben a beépített automatizmusok segítik az orvost.

telemedicina_NetDoktor

Beszámolók, jelentések támogatása

Az elvégzett szakmai munkáról és teljesítményekről három havonta kell beszámolót készíteni. A szoros együttműködést vállaló praxisoknak első alkalommal 2021. október 10-ig kell majd a beszámolót beküldeniük a praxiskezelő, OKFŐ részére.
A „szoros” praxisközösségek esetén előírás praxis és praxisközösségi szintű morbilitási, mortalitási és egyéb statisztikák, jelentések folyamatos készítése. A NetDoktor könnyű összekapcsolhatóságának köszönhetően hatékonyan képes támogatni a jelentések elkészítését és a vállalt kötelezettségek teljesítésének folyamatos összehangolását, nyomon követését a teljes praxisközösség egészének tekintetében.

praxiskozosseg jelentesek

Praxisközösségi modul

A most induló praxisközösségek, főként a szoros praxisközösségek számára nélkülözhetetlen, hogy a háziorvosi szoftver és a közös praxisközösségi felület kommunikálni tudjon egymással. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a plusz foglalkozásokat, rendeléseket, prevenciós rendelést, szűréseket kezelni lehessen, nyomon lehessen követni, és megszámlálhatatlan szempont szerint lehessen statisztikai adatot kinyerni. Mindehhez hasznos segítséget nyújt a NetDoktor Praxisközösség Modul.

>>a Szentendre és Vidéke Praxisközösség szakmai vezetőjének beszámolója<<

A NetDoktor Praxisközösségi modul szolgáltatásai:

  • Praxisok flexibilis összekapcsolhatósága praxisközösséggé a praxisközösségi vezető által meghatározott jogosultságok mellett.
  • Praxisok közötti helyettesítések, ügyeleti ellátások igény szerinti kialakítása.
  • A praxisközösséghez tartozó praxisok számára közös informatikai felület biztosítása és adatszolgáltatás támogatása.
  • A praxisközösségi munkatársak feladatvégzésének összehangolásához automatikusan szinkronizálódó közös naptár és közös adminisztrációs felület biztosítása.
  • A praxisközösségi management számára riportolási, statisztikai és jelentési felület biztosítása.
  • A felmerülő informatikai igények rugalmas megvalósítása.
  • Lakossággal történő kapcsolattartás kommunikációs hátterének biztosítása.

Keressen minket!