Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló törvény 38/D. § (Evectv. 2009. évi CXV. tv) szerint 2020. március 1-ig le kell adni az egyéni vállalkozó igazolványokat, miután azok 2020. január 1-jén érvénytelenné váltak.

Mivel sok háziorvos is ebben a cégformában végzi tevékenységét, ezért összefoglaljuk a jogszabály változással kapcsolatos feladatokat.

A dokumentum postai úton is eljuttatható az orvos vállalkozó székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnak. Amennyiben ez nem történik meg, a hivatal határozattal gondoskodik a visszavonásról. Az egyéni vállalkozó igazolványok személyes leadására az okmányirodákban és a kormányablakokban van lehetőség.
FONTOS: Az igazolvány érvénytelenné válása a praxis további működését és a bejelentett adatait érdemben nem érinti.

Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának 2010 óta már nem volt törvényi feltétele. Kiállítására csak abban az esetben került sor, ha az egyéni vállalkozó kérte azt. Ezért nem minden egyéni vállalkozó rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal. A Belügyminisztérium adatai szerint Magyarországon 534 279-en működtetnek vagy szüneteltetnek egyéni vállalkozást, míg érvényes egyéni vállalkozói igazolvánnyal 50 560-an rendelkeznek.

A jogszabály változás a fővárosi és megyei kormányhivatalok működését hivatott egyszerűsíteni. Az egyéni vállalkozók nyilvántartásának a vezetése, a bejelentések fogadása és a változások átvezetése a nyilvántartáson átkerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Így a személyes ügyintézésre ezévtől kezdődően a legközelebbi adóhivatalba kell menni, és nem a kormányablakba. Ugyanakkor a hatósági ellenőrzési feladatok a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál maradnak.