Az egészségügy területén működő vállalkozások részéről az Áfa törvény 2021. január 1-től hatályba lépő változása kapcsán számtalan kérdés merült fel az utóbbi pár héten.

Egy korábbi bejegyzésünkben már foglalkoztunk a témával. Akkor körül jártuk a kérdést, hogy

  • vonatkozik-e a NAV online adatszolgáltatási kötelezettség az Áfa-mentes számlákra is, valamint leírtuk azt is, hogy
  • hogyan kell az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

Most azokat az információkat gyűjtöttük össze, hogy

  • mely szolgáltatásokról kötelező számlát kiállítani, és mi az amiről nem, illetve hogy
  • hogyan oldható meg, hogy a praxisból többen is állíthassanak ki számlát, anélkül, hogy mindenki, minden adatot lásson.

Számla vagy nyugta?

Az Áfa törvény 85-86. §-a szerint a közszolgáltatásnak minősülő humán-egészségügyi ellátásról az adóalany nem köteles számlát kibocsájtani (kivéve, ha a szolgáltatást igénybe vevő ezt kéri), ha a törvény 165. §-a szerint „gondoskodik az ügylet teljesítését” igazoló egyéb számviteli bizonylatnak minősülő okirat kiállításáról. Tehát a dokumentálás folyamata nem hagyható el ezekben az esetekben sem.

A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet szerint a közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálata beletartozik abba a körbe, melyről nem kötelező számlát kiállítani, viszont az ez alól mentesítő szabály nem alkalmazható a szakértői tevékenységekre vonatkozóan. Ha a szolgáltatás nyújtásáról nem számla, hanem egyéb számviteli bizonylat kerül kiállításra, akkor nem kell róla adatot szolgáltatni a NAV online számla rendszerébe. Viszont nincs olyan jogszabály, ami megtiltaná, hogy a közszolgáltatásnak minősülő humán-egészségügyi ellátásokról is számviteli bizonylatként számlát állítson ki a praxis. Így elkerülhető, hogy bár számlázó szoftverrel is rendelkezik a vállalkozás, hisz egyéb esetekben kötelező számlát kiállítania, de mellette nyugtát is bocsájtson ki.

Hogyan különböztessük meg a felhasználók jogosultságait?

Amennyiben a praxis nevében több személy is állít ki számlát, célszerű külön technikai felhasználót létrehozni számukra a NAV online számla rendszerében.

A technikai felhasználót az elsődleges felhasználó (általában a vállalkozás képviseletére jogosult személy) hozhatja létre a „Felhasználók” oldalon az „Új felhasználó” gombra kattintva, a „Technikai felhasználó” opciót kiválasztva. Itt történik meg a Technikai felhasználó oldal hozzáadása, amely véglegesítéséhez jelszó megadása kötelező. Technikai felhasználó kulcsgenerálása a „Részletek” felületen a „Kulcsgenerálás” funkciógombra kattintva érhető el.

A technikai felhasználó jogosultságainak beállításával meghatározható, hogy ki milyen adatokhoz férhet hozzá.
Milyen jogosultságok adhatók?
A Számlák kezelése jogosultságokot minden esetben be kell állítani, viszont a „Számlák lekérdezése” és „Saját számlák lekérdezése” közül csak az egyik választható, egyszerre mindkettő nem.
Számlák lekérdezésének beállításával a felhasználó jogosulttá válik az adózó összes technikai felhasználója által beküldött számlák lekérdezése.
Saját számlák lekérdezésének beállítása viszont csak az adott technikai felhasználóval beküldött számlák lekérdezésére ad jogosultságot.

Hogyan kerülhető el a dupla adminisztráció?

Valamennyi vállalkozás számára nyitott a lehetőség, hogy az Áfa törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a NAV által biztosított online felületen valósítsa meg. Ez azonban jelentős extra adminisztrációt jelent, ezért érdemes olyan megoldást alkalmazni, ami ezt a terhet leveszi a vállalkozások válláról! A NetDoktor orvosi program összeköthető a NAV Online Számla rendszerével.

Amennyiben egyszerűsíteni szeretné adminisztrációját, használja a NetDoktor Számlázó Modulját!

A NetDoktor fejlesztése során igyekszünk maximálisan kihasználni az online működés előnyeit. Épp ezért kerestünk olyan számlázó rendszereket, melyekkel az orvosi szoftverünk integráltan tud működni. A NetDoktort alkalmassá tettük a Számlázz.hu és a Billingo on-line számlázó rendszereivel való együttműködésre. Ennek köszönhetően szükségtelenné válik a páciensek adatainak ismételt felvétele számlázáskor. A NetDoktor Számla Modulja a páciens adatokat automatikusan átemeli a számla vevő adatai közé. Ezáltal a vizsgálat lezárásával párhuzamosan a számla könnyen és gyorsan kiállítható, és az adatszolgáltatást a rendszer a hátérben automatikusan elvégzi. A nem pácienseknek szóló számlák kiállítása is történhet ugyanazon a rendszeren keresztül, így a vállalkozás minimális adminisztrációs teher mellett teljesíteni tudja a jogszabályi kötelezettségeit, és egy felületen kezelheti valamennyi számláját.

Aki nem szeretne duplán, triplán adatrögzítést végezni azoknak javasoljuk a NetDoktor Számlázó Modul használatát! Amennyiben egyszerűsíteni szeretné adminisztrációját, éljen a digitális megoldások előnyeivel!