A kormány az április elején nyilvánosságra hozott Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervében deklarált célként jelölte meg a magyarok általános egészségi állapotának javítását. Ennek elérését az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelésével és az infrastrukturális, humánerőforrás és informatikai feltételek fejlesztésével kívánja elérni.

Az egészségügyi ellátórendszert érintő beavatkozások két pillére az alapellátás megerősítése és a szakellátás átalakítása. Ebbe az irányba hat a bértámogatással ösztönzött praxisközösségek létrehozása és az egyéb szakvizsgáknak megfelelő további ellátások nyújtásának finanszírozása.

A kormány a lakóhelyközeli ellátások erősítését célzó többletfeladatokhoz plusz forrásokat is biztosítani kíván.

Pályázat orvosi eszközök beszerzésére

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot írt ki az 5000 lakosnál kisebb települések számára az önkormányzati tulajdonban lévő, állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzésének támogatására. A pályázati keretösszeg 500 000 000 forint. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása. A maximálisan igényelhető összeg 2 000 000 forint. A pályázat célja, hogy az egészségügyi alapellátás biztosításának infrastrukturális feltételei korszerűbbé váljanak, továbbá, hogy a települések alapellátási feladatait végző háziorvosok számára lehetőséget teremtsen arra, hogy amennyiben a háziorvos más szakvizsgával is rendelkezik, úgy egyéb szakvizsgájának – belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció, és tüdőgyógyászat – megfelelő ellátást is nyújtani tudjon. Pályázni kizárólag a NEAK-kal kötött „finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges, az adott egészségügyi alapellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz” beszerzésére lehet.

Pályázni lehet többek közt számítógép és nyomtató, telefon és más mobileszköz, valamint orvosi szoftver beszerzésére.

A pályázatok benyújtására 2021. május 12. és 2021. június 11. között lesz lehetőség.

A teljes pályázati kiírás itt érhető el.

A pályázat lehetőséget biztosít az Önkormányzatoknak, hogy a praxisközösségbe belépő praxisok az összehangolt működéshez elengedhetetlen informatikai támogatáshoz juthassanak.

A Dericom Kft. tagja volt a 2012 és 2016 közötti SH/8/1 Svájci Projekt fejlesztői konzorciumának, amely az alapellátási praxisközösség modell informatikai hátterét dolgozta ki, majd az itt szerzett tapasztalatokat beépítette a saját medikai rendszerébe. Az alapellátásban egyedülálló on-line technológián működő NetDoktor medikai rendszer flexibilisen testre szabható. A praxisok működése egymással összekapcsolható. Számtalan praxisközösség szintű prevenciós, morbilitási, forgalmi stb. statisztika és jelentés érhető el a rendszerben. 2018 óta a NetDoktor több Praxisközösség számára is biztosítja a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen informatikai hátteret.

NetDoktor Praxisközösség Modul

A NetDoktor Praxisközösség Modul lehetővé teszi

  • a praxisok flexibilis összekacsolását,
  • a feladatok összehangolását.

Biztosítja

  • a közös adminisztrációs felület használatát,
  • a riportolási, statisztikai és jelentési felületet,
  • az egymással és a lakossággal történő hatékony kommunikációt.

Meggyőződésünk, hogy a jó szoftver csak az alap. A rendszerbevezetés akkor lesz sikeres, ha a szállító kiforrott szoftverbevezetési módszertannal, szerteágazó integrációs lehetőségekkel, valamint rugalmas ügyfélszolgálattal áll az ügyfelek rendelkezésére.
Munkatársaink 2017 óta csaknem 700 praxisnál indították el a NetDoktor medikai rendszert. Közel ugyan ennyi esetben végeztek sikeres adatkonvertálást a korábban használt szoftverek adataiból. Több mint kétszer ennyi felhasználónak segítettek a szoftver használatát elsajátítani, és ugyanennyi felhasználó napi munkáját segítik folyamatosan napi 12 órás ügyfélszolgálattal.

Kiemelt figyelmet fordítunk a praxisközösségek működésének a támogatására.

Lépjen velünk kapcsolatba!