Mit tartalmaz az alapellátásra vonatkozóan a 2021-2027-es időszakra meghirdetett ágazati stratégia? Feladatokat, vagy forrásokat is?

„EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁG 2021−2027” címet viselő 130 oldalas anyagból kiderül, hogy az intézkedéscsomag koordinálásával megbízott egészségügyért felelős államtitkárság az alapellátás szereplőinek a jelenleginél nagyobb szerepet szán az egészségfejlesztés, a szűrés és gondozás, valamint a krónikus betegségek kezelésének a területén. Mindezt a praxisközösségi munka keretein belül kívánja megvalósítani. A tárca a lakóhelyközeli ellátások erősítését célzó többletfeladatokhoz plusz forrásokat is biztosítani kíván. Ehhez az EU az EU4Health program számára jóváhagyott 9,4 milliárd eurós csomagból származó támogatásokat is fel kívánja használni.

Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP)

A teljes csomagnak a Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP) is része, mely a digitális szolgáltatások bővítésére és korszerűsítésére ad lehetőséget. A program célja, hogy az állampolgárokról kialakított digitális egészségügyi profil biztosítsa az információkhoz való szabályozott, ugyanakkor gyors hozzáférést az ellátásuk hatékonyabb megszervezése és egészségtudatosságuk növelése érdekében. A korábbi medikai programokat fokozatosan leváltják az egymással is kommunikálni képes rendszerek, melyek minden szereplő – orvos, praxisközösségi vezető, praxiskezelő, páciens, biztosító- számára azonnal elérhető információt szolgáltathatnak. A praxisközösségbe belépő praxisok a csatlakozással vállalták, hogy feladataikat összehangolt végzik. Ennek megvalósításában hasznos segítséget jelent, ha a tagok közös informatikai platformot használnak. Érdemes lesz a Digitális Megújulás Operatív Program keretében meghirdetésre kerülő pályázatokra oda figyelni, mely várhatóan az ilyen típusú rendszerek bevezetéséhez is tud majd támogatást biztosítani.

Az ágazati célkitűzések megvalósításához további programok is biztosítanak forrásokat.

  • Humánfejlesztési Operatív Program (HOP) – népegészségügy, prevenciós- és szűrőprogramok, tartós ápolás-gondozás, humánerőforrás fejlesztés
  • Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) -lakóhelyközeli ellátások és az egyenlő hozzáférés feltételeinek megteremtése
  • Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP)– az intézmények energetikai korszerűsítése

A pályázatokon való indulás csak a szorosabb együttműködési formát választó praxisközösségek előtt nyitott. Vagyis a szorosabb együttműködésnek a magasabb bértámogatás mellett más előnyei is lesznek.

Akik a tevékenységüket egyesült praxisközösség, integrált praxisközösség vagy praxisközösségi konzorcium formájában kívánják végezni, először a területi kollegiális praxisközösségbe kell belépniük, majd azon belül hozhatnak létre szorosabb együttműködési formát. A praxiskezelő (Országos Kórházi Főigazgatóság) a honlapján hamarosan közzéteszi az ehhez szükséges dokumentumok listáját. FONTOS, hogy a konzorciumi formában az új konzorciumi együttműködési megállapodásnak kifejezetten a 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (Pkr.) szerinti praxisközösség megalakítására kell irányulnia, a korábban más célból kötött megállapodások nem megfelelők. A Magyar Orvosi Kamara jogászainak közreműködésével közzétett egy kiinduló tervezetet a praxisközösségi konzorcium, illetve konzorciumi együttműködési megállapodás létrehozásához. Az iratminta a résztvevők igényei, a kapcsolódó jogszabályok és esetleges praxiskezelői javaslatok alapján egyediesíthető. FONTOS: Mivel a konzorcium nem egy önálló jogalany, ezért nagy jelentőséggel bír, hogy a praxisközösségi tagok közötti polgári jogi szerződés pontosan mit tartalmaz.