Megjelent a szoros praxisközösségek (egyesült praxisközösség, integrált praxisközösség, valamint praxisközösségi konzorcium) nyilvántartásba vételére vonatkozó felhívás és a szoros praxisközösségek számára ajánlott prevenciós és egyéb szakmai feladatok listája.

A nyilvántartásba vételt legkésőbb 2021. július 25-ig kezdeményezni kell az OKFŐ-nél ahhoz, hogy a 100 százalékos bértámogatásra való visszamenőleges jogosultság ténylegesen igazolható legyen. A nyilvántartásba vétel folyamatának elindításához elegendő a praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelmet melléklettel és a konzorciumi együttműködési megállapodással ajánlott küldeményként postázni az OKFŐ címére.
A dokumentum 1. sz. melléklete tartalmazza a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisokban végezhető szelektív és célzott prevenciós, valamint egyéb szakmai feladatok felsorolását és az azokhoz tartozó pontszámokat. Az egyes szakmai tevékenységekhez társított pontszámokból a praxisközösségben részt vevő praxisoknak egyenként 1200 pontot kell éves szinten teljesítenie.
FIGYELEM: A szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatos szakmai tevékenység vállalása minden praxisközösségben kötelező. Az elvárt minimális kardiovaszkuláris vonatkozású szakmai tevékenység pontszámainak el kell érnie a 15 százalékot. Ugyanakkor az ugyanazon szakmai tevékenység mértéke a szoros praxisközösség által vállalt összes tevékenység pontértéknek 30%-át nem haladhatja meg összességében. (Ez a korlátozás az egyes praxisok szakmai teljesítményére nem vonatkozik.) Az elvégzett szakmai munkáról és teljesítményekről három havonta kell beszámolót készíteni. A szoros együttműködést vállaló praxisoknak első alkalommal 2021. október 10-ig kell majd a beszámolót beküldeniük a praxiskezelő, OKFŐ részére.

A NetDoktor könnyű összekapcsolhatóságának köszönhetően hatékonyan képes támogatni a vállalt kötelezettségek teljesítésének összehangolását és nyomon követését a praxisközösség egészének tekintetében.

A NetDoktor Praxisközösségi modul szolgáltatásai:

  • Praxisok flexibilis összekapcsolhatósága Praxisközösséggé a PK vezető által meghatározott jogosultságok mellett.
  • Praxisok közötti helyettesítések, ügyeleti ellátások igény szerinti kialakítása.
  • A praxisközösséghez tartozó praxisok számára közös informatikai felület biztosítása és adatszolgáltatás támogatása.
  • A praxisközösségi munkatársak feladatvégzésének összehangolásához automatikusan szinkronizálódó közös naptár és közös adminisztrációs felület biztosítása.
  • A PK management számára praxisközösségi riportolási, statisztikai és jelentési felület biztosítása.
  • A felmerülő informatikai igények rugalmas megvalósítása.
  • Lakossággal történő kapcsolattartás kommunikációs hátterének biztosítása.

A NetDoktor munkatársai 2017 óta csaknem 700 praxisnál indították el a NetDoktor medikai rendszert. Közel ugyan ennyi esetben végeztek sikeres adatkonvertálást a korábban használt szoftverek adataiból. Több mint kétszer ennyi felhasználónak segítettek a szoftver használatát elsajátítani, és ugyanennyi felhasználó napi munkáját segítik folyamatosan napi 12 órás supporttal.

Kiemelt figyelmet fordítunk a praxisközösségek működésének a támogatására.