Újabb praxisközösségek

A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (Pkr.) augusztusi módosításával lehetővé vált, hogy járásonként egy szoros fogorvosi praxisközösség is megalakulhasson. A járási fogorvosi praxisközösségekben az egy járásban működő valamennyi betöltött, praxisjoggal működő fogorvosi szolgáltató részt vehet felső létszámkorlát nélkül, azonban legalább 5 praxis csatlakozása szükséges. A jogalkotó korábban csupán csak arra adott lehetőséget, hogy a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvosi praxisok háziorvosokkal és házi gyermekorvosokkal közösen hozzanak létre szoros praxisközösséget. De a szorosan együttműködő praxisközösségekhez praxisközösségenként csupán csak egy fogorvosi praxis csatlakozhatott. Ezért sok fogorvosi praxis hiába jelezte ez év februárjában, hogy vállalja a magasabb egészségügyi ellátást biztosító együttműködést, végül nem tudott megfelelni az előírásoknak. Ez a változás most lehetővé teszi számukra is, hogy 2021. januárig visszamenőleg jogosulttá váljanak a 100 %-os bértámogatásra, amennyiben 2021. szeptember 26-ig benyújtják a Praxiskezelőhöz (OKFŐ) a nyilvántartásba vételi kérelmüket a szükséges mellékletekkel együtt.

Ideiglenes felhívás póthatáridővel háziorvosoknak

Ezzel egyidejűleg 2021. szeptember 26-i póthatáridővel ideiglenes felhívás jelent meg azon háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok számára, akik még nem nyújtották be nyilvántartásba vételi kérelmüket szoros praxisközösségbe, de 2021. január 1-ig visszamenőlegesen az orvosi bértámogatás legmagasabb kategóriájára tartanak igényt. Akiknek a kérelme 2021. szeptember 26-ig benyújtásra kerül, azok is jogosultságot szerezhetnek visszamenőlegesen a maximális orvosi bértámogatásra.

“Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 77. §-a szerint a 2021. február 28-i határidőig érvényes nyilatkozatot tett szolgálatok számára a 2021. január 1-ig visszamenőlegesen megszerezhető legmagasabb orvosi bértámogatásra való jogosultság igazolásához szükséges benyújtás (postára adás) határideje: 2021. szeptember 26.” – Pótfelhívás (OKFŐ)

Negyedéves praxisközösségi jelentés

Szintén változott a praxisközösségi tevékenységről szóló jelentés benyújtásának szabálya. A praxisközösségben elvégzett szakmai munkáról három havonta összesített beszámolót kell készíteni, és azt meg kell küldeni a Praxiskezelő részére. Míg korábban az első jelentés benyújtásának határideje 2021. október 10. volt, ez most 2022. január 10-ére módosult. A beszámoló felelőse a praxisközösség vezetője. Egyesült és integrált praxisközösség esetén a praxisközösségi egészségügyi szolgáltató, konzorcium esetén a konzorciumvezető.

A szoros praxisközösségek számára javasolt prevenciós és kiegészítő tevékenységekhez a Praxiskezelő különböző pontszámokat határozott meg.

 >>>praxisközösségek számára ajánlott prevenciós és egyéb szakmai feladatok<<<

Ezekből a praxisoknak éves szinten 1200 pont elérése kötelező. A praxisközösségekkel szemben támasztott követelmény, hogy a feladatokat a megadott minimum feltételeknek megfelelően hangolják össze. Például a kardiovaszkuláris vonatkozású szakmai tevékenységek pontszámainak el kell érnie az összes pont 15 %-át, viszont az egyes szakmai tevékenységek mértéke az összes tevékenység pontértéknek 30%-át nem haladhatja meg praxisközösségi szinten. Ennek folyamatos nyomon követését segíti, ha a praxisközösség tagjai (mindannyian, vagy lehetőleg minél többen) azonos medikai szoftvert használnak, és teljesítményeik alakulását egymással és a praxisközösségi vezetővel folyamatosan megosztják. Így elkerülhető az azzal járó vesződség, hogy különböző struktúrájú riportok eredményeit kelljen összesíteni a negyedévenként kötelező praxisközösségi jelentéshez. Továbbá már a beszámolási kötelezettség előtt kiütközik, ha a praxisok egybeszámított teljesítménye nem az elvárásoknak megfelelően alakul, és lehetővé válik az időben történő korrekció.

Praxisközösségi feladatok adminisztrálása

A NetDoktor online működéséből adódóan képes az egyes praxisok praxisközösségi tevékenységeit összesíteni, folyamatosan szinkronizálni. A beépített automatizmusoknak köszönhetően a NetDoktor gyorsabbá és könnyebbé teszi a praxisközösségi feladatokkal kapcsolatos adminisztrációt. Az ellátás során végzett vizsgálatok és tevékenységek, amennyiben azok az OKFŐ által a praxisközösségek számára előírt körbe tartoznak, azonnal bekerülnek a praxisközösségi tevékenység nyilvántartásai közé is.
Bővebben >>>

Prevenciós rendelés

A szoros praxisközösségeknek szabályozniuk kell a csatlakozott praxisok prevenciós rendelési beosztását és a szolgáltatások tartalmát. A Pkr. alapján a praxisoknak hetente legalább 20 óra rendelési időt és azon belül legalább 4 óra prevenciós rendelést kell biztosítaniuk. A prevenciós rendelésbe a tanácsadás is beleszámít. A szoros praxisközösségi együttműködés esetén ez annyival egészül ki, hogy ha egy vagy több praxisban a bejelentett (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által visszaigazolt) páciensek száma meghaladja a 2000 főt, akkor további prevenciós rendelési időt kell meghatározni. A 2000 fő feletti létszámot praxisközösségi szinten egybe kell számítani, és minden további 500 bejelentett után hetente plusz 1 óra prevenciós rendelést kell biztosítani. Hogy erre melyik praxisban kerüljön sor, arra a rendelet nem tér ki, ezt a praxisközösségi tagok az ellátási rend megalkotása során maguk szabályozzák.

Októberben indul a pontgyűjtés

A praxisközösségeknek a bejegyzést követő hónaptól kell a pluszként vállalt tevékenységeket megkezdeni. Az éles indulás várhatóan októberben lesz. Nézzünk példaként egy 10 praxisból álló praxisközösséget, melyet az OKFŐ 2021.09.06-án vett nyilvántartásba. Ennek a praxisközösségnek októberben indul az elszámolási kötelezettsége, ezért 3 hónapra a 10 praxisnak 3000 pontot kell együttesen elérnie. Külön többletfinanszírozás nem jár az elért pontokért, viszont feltétele a szoros praxisközösségi tagokat megillető 100%-os bértámogatásnak.
Bővebben >>>

Ha Ön is szeretne egy olyan szoftverrel dolgozni, ami a praxisközösségi munkát maximálisan támogatja, kérje ajánlatunkat! Írjon nekünk az info@dericom.hu címünkre!

Lépjen velünk kapcsolatba!