A parlament 2020.06.16-án elfogadta a vészhelyzet megszüntetéséről szóló törvénytervezetet és vele az átmeneti időszakot szabályozó javaslatokat.

Mit jelent mindez az egészségügyre nézve?

A vészhelyzet megszűnésével mi változik és mikor?

A járvány miatt 2020.03.11-én kihirdetett vészhelyzetre tekintettel az egészségügyi ellátásokkal összefüggő szabályok számos ponton megváltoztak, hogy az orvos-beteg találkozások száma ezáltal is csökkenthető legyen. Ezek a rendeletek az un. koronavírus törvényre való hivatkozással a vészhelyzet idejére és az azt követő néhány napra vonatkozóan vezettek be könnyítéseket. Ilyen könnyítés volt többek közt, hogy a a veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló igazolásokat nem kellett kéthetenként kiadni, és az is, hogy az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradtak a veszélyhelyzet idejére, valamint annak megszűnését követően 90 napig.
A lakosságot leginkább érintő könnyítés azonban az volt, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhetett, illetve hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíthette azon személy részére, aki a beteg TAJ számát közölte, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolta.
A parlement által tegnap jóváhagyott egészségügyi tárgyú átmeneti szabályokban szerepel, hogy ezek könnyítések a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon túl már nem lesznek alkalmazhatók.

Az egészségügyi válsághelyzet, mint új jogi kategória

Az átmeneti szabályok között a kormány megteremtette az úgynevezett egészségügyi válsághelyzetre vonatkozó jogrendet is. A szabályozás szerint ilyen válsághelyzet akkor rendelhető el, ha nemzetközi járványügyi szükséghelyzet van, ha a lakosok életét, testi épségét, egészségét vagy az egészségügyi szolgáltatók működését valamely nem várt esemény olyan mértékben veszélyezteti, hogy az az egészségügyi ellátási szükségletek és a helyben rendelkezésre álló kapacitás közötti aránytalansághoz vezet, és megoldására az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatók, valamint más állami és önkormányzati szervek együttműködése szükséges. Az egészségügyi válsághelyzet legfeljebb hat hónapig tarthat, kivéve ha a kormány annak hatályát meghosszabbítja.

A gyógyszerfelírás és a gyógyszerkiváltás könnyítésének megszűnése

A vészhelyzetre tekintettel a kormány lehetővé tette, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározottakon túlmenően az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának ne legyen feltétele a beteg személyes jelenléte, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé tette, és ezeknek a telemedicinális ellátásoknak a finanszírozását a Egészségbiztosítási Alapból biztosította.
Az átmeneti szabályozás értelmében ez a lehetőség és a gyógyszer kiadásra vonatkozó könnyítés is a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig alkalmazható, majd azt követően megszűnik.

A telemedicina helyzete

A koronavírus-járvány a telemedicina és az online konzultációk terén forradalmi gyorsaságú változást idézett elő, ami már egész biztos, hogy nem fog a vészhelyzet előtti szintre visszaállni.

A kormány ígéretet tett rá, hogy törvényben fogják rögzíteni a távorvoslás szabályait.

A telemedicinát lehetővé tévő technológiai fejlesztések más online megoldásokkal együtt az elmúlt időszakban felértékelődtek, és a NetDoktor felhasználóinak száma ezzel párhuzamosan jelentősen megugrott.  A NetDoktor orvosi szoftver mellett egyre többen kezdték használni a NetDoktor mobil applikációját is. Ez és az ehhez hasonló alkalmazások a csökkenő orvos szám mellett is hatékonyan tudják támogatni a betegellátást.

A Deloitte egy korábbi anyaga rámutat arra, hogy a „mobilorvoslás” orvosi oldalról 29 százalékkal több páciensre fordítható időt jelent, ami átlagosan akár naponta kettővel több beteg számára teszi lehetővé, hogy orvosával konzultáljon.

A technológiai forradalom térnyerése a következő években meg fogja teremti az egészségügyi fogyasztó kategóriáját a jelenlegi beteg kategória helyett. Erre megvan a lehetőség és meg van az igény. A hangsúly a személyesebb ellátásokra fog áthelyeződni. A személyes szolgáltatások elsődleges fontosságúvá fognak válni. Az online alkalmazások lehetővé teszik, hogy maguk a beteg is aktívabbak legyenek a betegségkezelés és megelőzés területén. Az orvosoknak és más egészségügyi szolgáltatóknak is érdemes kihasználniuk ezeket a digitális megoldásokat, hogy személyesebb ellátást nyújtsanak, javuljon a kommunikáció és javítsák a pácienseik tapasztalatait.