Az új társadalombiztosítási törvény február 12-én élesedik.

Azoknak, akiknek egészségügyi szolgáltatási járulékból több, mint hat havi tartozásuk van, és nem tettek lépéseket a tartozásuk rendezésére, sem a fizetési nehézségüket nem jelezték az adóhatóság felé, érvénytelenné válik a TAJ számuk. A NAV-hoz átkerült nyilvántartás szerint jelenleg több mint 70 ezren tartoznak hat havi összeggel.

A tartozást a “NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla” elnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú számlára kell befizetni. Azok, akiknek a járulék megfizetését anyagi helyzetük nem teszi lehetővé, azok az adóhivatalnál kell kérvényezniük a szankciók alóli mentesítést.

Miért fontos a TAJ szám érvényességének az ellenőrzése?

Azért, mert érvénytelen TAJ számmal egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem vehető igénybe. A háziorvos ezek után a páciensek után nem jogosult finanszírozásra, sőt, ha esetleg OEP támogatott készítményt ír fel részükre, akkor még büntetésre is számítania kell.
Épp ezért szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az ellátás megnyitása során fokozottan figyeljenek oda a TAJ ellenőrzés eredményére.

Hogy történik a TAJ ellenőrzés?

A jogviszony-ellenőrzés lényege, hogy jelenleg valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, minden orvos-beteg találkozó alkalmával on-line módon ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál vezetett nyilvántartásban, továbbá hogy a jogviszonyának mi az aktuális státusza.

Figyelem: A jogviszonyadatok személyes adatnak számítanak, ezért az egészségügyi szolgáltató kizárólag az ellátásra jelentkező beteggel, és csak a saját jogviszonyára vonatkozó információt közölhet!

Az ellenőrzés eredményét a szoftverek különböző színekkel (is) jelzik.

Mit jelentenek a különböző színnel jelölt TAJ számok?

Zöld

TAJ érvényes, jogviszonya rendezett.

Piros

TAJ érvényes, de a jogviszony rendezetlen.
A jogviszony rendezetlensége esetén az egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátás nyújtását, és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás költségét. A szolgáltató kötelessége, hogy a NEAK honlapjáról letöltött értesítő átadásával tájékoztassa a pácienst a jogviszony rendezetlenségéről.

Kék

Külföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen.
Az érintett személy az EGT területén biztosított, az orvosilag szükséges ellátást a külföldi biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártyával, vagy azzal egyenértékű formanyomtatvánnyal veheti igénybe.

Barna!

TAJ érvénytelen, jogosultság rendezetlen, az érintett személy az egészségügyi szolgáltatásokat csak térítés ellenében veheti igénybe.

Sárga

TAJ érvényes, az egészségbiztosítóval kötött megállapodás alapján jogosult egészségügyi szolgáltatásra. Viszont az ilyen személy a sürgősségi fogászati ellátás kivételével nem jogosult fogászati ellátásra, külföldi gyógykezelésre, illetve a transzplantációs várólistára sem kerülhet fel.

Ellenőrzés a rendelőben

A NEAK „Online jogosultság és TAJ ellenőrzés” – OJOTE alkalmazása jelenleg átdolgozás alatt van, új funkciókkal kerül kiegészítésre. A hozzáférési adatokat az üzemeltető postai küldemény formájában megküldte az egészségügyi szolgáltatóknak. A DeriCom felkészíti a medikai rendszereit az automatikus jogviszony ellenőrzés új verziójának használatára, ezért további NEAK accountra nem lesz szükség az ellenőrzés lefolytatásához.

Ellenőrzés otthon

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján ügyfélkapus belépést követően a magánszemélyeknek is lehetőségük van rá, hogy leellenőrizzék a TAJ számuk érvényességét. A jogviszony rendezési eljárást az ügyfél a saját adatai vonatkozásában elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, továbbá személyesen vagy meghatalmazottja útján, illetve postai úton kezdeményezheti a kormányhivatalnál.