A járvány miatt 2020.03.11-én kihirdetett vészhelyzetre tekintettel az egészségügyi ellátásokkal összefüggő szabályok számos ponton megváltoztak, hogy az orvos-beteg találkozások száma ezáltal is csökkenthető legyen. A napokban azonban a parlament elé kerül az a törvényjavaslat, melyet ha megszavaznak a képviselők, akkor megszűnik a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet. Ugyanakkor szóba került az is, hogy az egészségügyi válsághelyzet jogintézménye biztosítja majd a jövőben a járvány esetleges második hullámára való felkészüléshez a jogi hátteret. Pontos információkat még nem lehet tudni róla, hogy a vészhelyzet visszavonásával együtt milyen átmeneti rendelkezések kerülnek elfogadásra, illetve, hogy az egészségügyi válsághelyzet intézménye részleteiben mit jelent.

A vészhelyzet megszűnésével életbe lépő változásokra való felkészülés jegyében, most összefoglaljuk, hogy a járvány miatt mely rendeletekkel, milyen könnyítések kerültek határozott idejű bevezetésre.

A 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet alapján életbe lépett változások.

  • Elhalasztásra kerültek a célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok a veszélyhelyzet megszűnéséig.
  • A veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani.
  • Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig. (Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.)
  • A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.
  • A veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.

A 8/2020. (III. 12.) EMMI rendelet alapján életbe lépett változások.

A veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-át közli, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja.

A 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján életbe lépett változások.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 9. § (7) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem feltétele a beteg személyes jelenléte, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszik.

A 15/2020. (IV. 28.) EMMI rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítás, ami lehetővé tette bizonyos termékekre vonatkozóan az elektronikus vényen történő rendelhetőséget is, azonban nem tartalmaz a vészhelyzet idejére vonatkozó megkötést.

Ugyanúgy, mint amikor a könnyítések bevezetésre kerültek, most is nagy hangsúlyt fogunk fordítani rá, hogy felhasználóinkat tájékoztassuk a vészhelyzet visszavonásával életbelépő változásokról. A vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő módosításokat a szoftvereinken azonnal át fogjuk vezetni. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az aktuális információkat, hogy munkájuk során az érvényben lévő előírásoknak megfelelően járhassanak el.